Spring til indhold

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Brugerbehov og metode

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Brugerbehov og metode

Fakta

Brugerbehov og metode, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Inkluderende arkitektur
Modul 2
Sted
København
Pris
18.000 kr.
En del af Master i Inkluderende arkitektur
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Oktober 2021 - januar 2022
ECTS
10
Ansøgningsfrist
Forlænget til d. 9. august 2021

Modulet går i dybden med brugerbehov med udgangspunkt i personer med forskellige funktionsevner, forskellige metoder til indsamling af viden om brugerbehov samt en bredere forståelse af, hvilke arkitektoniske løsninger der er universelt design i praksis.

Modulet undersøger brugerdefinitioner og brugerbehov i forhold til forskellige funktionsevner i detaljen og producerer et nuanceret katalog over brugerbehov, som repræsenterer diversiteten i brugerbehov.

Endvidere afprøves flere metoder til at afdække brugerbehov og de studerende forholder sig i en kritisk analyse til forskellige generelt anvendte metoder. Herunder også metoder for anvendelse af indsamlet viden og erfaringer i deres egen praksis.

Derudover tilbyder modulet fordybelse i fagområderne dagslys og akustik, både som centrale elementer i forbindelse med universelt design og tilgængelighed og i relation til de afdækkede brugerbehov, som er modulets kernefaglige fokus., Der undervises også i metoder til at vurdere og inkludere dagslys og akustik i den studerendes egen praksis.

Modulet giver overblik over:

  • Brugerdefinitioner
  • Detaljeret viden om forskellige brugerbehov
  • Akustik og dagslys som universelt design- og tilgængelighedsparametre
  • Forskellige metoder til afdækning af brugerbehov
  • Betydningen af metodevalg for vidensindsamling i egen praksis

Modulet består af forelæsninger, praktiske øvelser, workshops og ekskursioner. En del af undervisningen finder sted uden for klasserummet, on-site i bygningscases el.lign. Modulet afsluttes med aflevering af en skriftlig gruppeopgave. Øvelser, diskussioner og opgave tager udgangspunkt i både litteratur og cases.

Opgavetema

Analyse og dybdegående studie af udvalgte brugerbehov, som resulterer i et fælles katalog, der bruges videre i studieforløbet. Derudover indgår kritisk analyse af metoder for afdækning af brugerbehov baseret på litteratur og praksis.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.