Spring til indhold

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Begreber i teori og praksis

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Begreber i teori og praksis

Fakta

Begreber i teori og praksis, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Inkluderende arkitektur
Modul 1
Sted
København
Pris
9.000 kr.
En del af Master i Inkluderende arkitektur
Læs om masteruddannelsen
Varighed
September 2021 - oktober 2021
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Forlænget til d. 9. august 2021

I dette modul præsenteres grundlaget for universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Hvad er den historiske og lovgivningsmæssige baggrund for universelt design og tilgængelighed? Hvordan forstås begreberne og hvordan fortolkes de? Hvilke brugere inkluderes i de individuelle begreber, og hvordan hænger det sammen med handicapbegrebets udvikling? Hvilke juridiske rammer er begreberne omfattet af? Og hvad betyder det enkelte begreb for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer?

Modulet undersøger, hvordan begrebsdefinitioner og regelværk konkret har betydning i praksis, og giver kendskab til international lovgivning i lande, hvor danske firmaer bygger og konkurrerer.

Modulet introducerer desuden basisviden om relevante beslægtede fagområder og kernebegreber, som fx handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet Den studerende klædes på til at kunne definere hvornår der arbejdes med hhv universelt design eller tilgængelighed i egen praksis, samt hvilken betydning det har for brugerforståelsen.

Modulet giver overblik over:

  • Historisk og faglig baggrund for fagfeltet
  • En begrebshistorisk gennemgang
  • Definitioner og fortolkninger af universelt design og tilgængelighed
  • International lovgivning og konventioner
  • International forskning, udvikling og erfaringer
  • Handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet i relation til universelt design og tilgængelighed
  • Byggefaglige udfordringer og muligheder ved de individuelle begreber

Modulet består af forelæsninger, workshops og opgaver. Der gives forelæsninger af interne samt eksterne eksperter på området.

Opgavetema

Analyse af International lovgivning og konventioners betydning for byggeriets konkrete udformning. Der tages udgangspunkt i eksisterende bygningscases og den studerendes egen praksis.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.