Enkeltfag

Compliance

Compliance modulet er for dig, som vil øge din forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Med Compliance får du anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til dit virke i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Enkeltfag

Compliance

Compliance modulet er for dig, som vil øge din forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Med Compliance får du anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til dit virke i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Fakta

Compliance, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Finansiel Rådgivning
Sted
  • Aarhus og Rungsted (fremmøde)
  • Online
Pris
  • 6.650 kr. inkl. forplejning (fremmødehold)
  • 5.000 kr. (onlinehold)
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
  • April 2023 - juni 2023 (onlinehold)
  • Januar 2023 - februar 2023 (fremmødehold)
  • Oktober 2023 - december 2023 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 15. marts 2023 (online forårshold)
  • 1. december 2022 (jan.-feb. hold med fremmøde)
  • 1. september 2023 (okt.-dec. hold med fremmøde)

I den finansielle sektor er compliance, uanset om vi taler om compliancefunktionen eller kontrol i bred forstand, helt afgørende. Compliance/kontrol er centralt i forhold til at understøtte, at virksomhederne overholder den meget komplekse og detaljerede lovgivning på det finansielle område.

Dette modul giver dig en dybdegående forståelse for compliance-funktionens rolle, opgaver og ansvar. Vi kommer ind på alt fra baggrunden for compliancefunktionen, til regelgrundlaget, risikobaseret tilgang, kontroller, rådgivning, rapportering, kommunikation, uafhængighed, samarbejde med andre kontrolfunktioner og relationen til direktionen og bestyrelsen.

Finanstilsynets rolle og konkrete tilsynsaktiviteter bruger vi en del tid på. Den organisatoriske forankring af compliancefunktionen og grænseflader og samarbejde med risikostyringsfunktionen, intern revision og andre kontrolfunktioner, dykket vi grundigt ned i. Ligesom vi også prioriterer emner som kommunikation, compliance-kultur og hvordan vi får resten af virksomheden med.

Med Compliance modulet får du en dybdegående forståelse af regler og praktik i forhold til compliancefunktionen og kontroller i det hele taget. Du får med dette fag den nødvendige viden og kompetencer til at bidrage væsentligt til et effektivt og risikobaseret kontrolmiljø i jeres organisation.

På modulet er der god mulighed for at diskutere og erfaringsudveksle med de andre deltagere og skabe dig et netværk på tværs af sektoren.

Underviser på modulet har stor viden og erfaring både med regler og praktik inden for området.

Modulets  pensum er sammensat af praktiske erfaringer, lovgrundlag, relevante artikler, compliance rapporteringer, Finanstilsynets afgørelser på området og cases.

Klik her for at læse mere om faget Compliance.

Læs Compliance gratis!

Aalborg Universitet og Finanskompetencepuljen samarbejder om faget Compliance (5 ECTS). Vil du udvikle dine egne eller en kollegas kompetencer, så besøg vores side nedenfor.

Finanskompetencepuljen

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde- og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Fremmødeundervisning i Aarhus: Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Underviser på modulet er Astrid Thomas
05. januar
Kl. 09.00 - 18.00
19. januar
Kl. 09.00 - 18.00
01. februar
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 6. februar kl. 10.00 - 14.00.

Fremmødeundervisning i Rungsted: Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Astrid Thomas
06. januar
Kl. 09.00 - 18.00
20. januar
Kl. 09.00 - 18.00
31. januar
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 3. februar kl. 10.00 - 14.00

Online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Astrid Thomas
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
18. april kl. 09.00 - 14.00
Online live undervisning
09. maj kl. 09.00 - 14.00
Online live undervisning
30. maj kl. 09.00 - 14.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 7. juni kl. 10.00 - 14.00

Online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Astrid Thomas
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
19. april kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
10. maj kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
31. maj kl. 13.00 - 18.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 7. juni kl. 10.00 - 14.00

Fremmødeundervisning i Aarhus: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Underviser på modulet er Astrid Thomas
02. november
Kl. 09.00 - 17.30
23. november
Kl. 09.00 - 17.30
7. december
Kl. 09.00 - 17.30
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 14. december kl. 10.00 - 14.00

Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Astrid Thomas
24. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
14. november
Kl. 09.00 - 18.00
28. november
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 14. december kl. 10.00 - 14.00

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Læs enkeltfag

Hvis du ønsker at øge dine kompetencer og skabe fremdrift i din karriere, men ikke har mulighed for at tage et helt uddannelsesforløb, så er enkeltfag på HD en oplagt mulighed for dig!

Læs mere om HD enkeltfag her.