Enkeltfag - HD2

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering, og som ønsker anvendelsesorienteret viden herom. Faget ruster dig med færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til arbejdet med anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD2

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering, og som ønsker anvendelsesorienteret viden herom. Faget ruster dig med færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til arbejdet med anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Fakta

Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF), valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Finansiel Rådgivning
Sted
Aarhus og Rungsted
Pris
6.650 kr. inkl. forplejning
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
 • April 2022 - juni 2022 (forårshold)
 • Oktober 2022 - november 2022 (efterårshold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
 • 15. marts 2022 (forårshold)
 • 1. oktober 2022 (efterårshold)

Faget er tilpasset den finansielle sektor.  

Formålet med faget, er at skabe forståelse for og overblik over hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges baggrund, betydning , opgaver og ansvar, samt overordnet indblik i øvrige kontrolfunktioners opgaver og ansvar i relation til hvidvask og terror.

Indhold

 • Baggrunden for indførelse af regler på hvidvask - og terrorområdet.
 • Historisk gennemgang af udviklingen i hvidvask og terror fra 1993 til i dag.
 • Regelgrundlaget for hvidvask- og terrorfinansiering.
 • Definition af begreberne hvidvask og terror.
 • Organisatorisk forankring af kontrolfunktioner i relation til hvidvask og terror.
 • Grænseflader og samarbejde med andre kontrolfunktioner, herunder compliance.
 • Kommunikation og samarbejde med organisationen.
 • Tilsynsmæssige forhold.
 • Kompetencekrav /fit and proper krav.
 • Persondata.
 • Hvidvaskfunktionens opgaver og arbejdsmetode.

Herindunder gennemgår modulet centrale begreber som eksempelvis:

 • Risikobaseret tilgang.
 • Kundekendskabsprocedurer.
 • Undersøgelsespligt.
 • Noteringspligt.
 • Opbevaringspligt.
 • Indberetningspligt.

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger, som sammensættes ud fra praktiske erfaringer og materiale bestående af anvendte PowerPoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering (5 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Finanskompetencepuljen – Gratis efteruddannelse for den finansielle sektor!

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

 • Læs nærmere om vores HD undervisning her

Fremmøde undervisning

Vi har fremmøde undervisning i både Aarhus og Rungsted. Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation. 

Aarhus - Forår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
29. april 09.00 - 18.00 Astrid Thomas
12. maj 09.00 - 18.00 Astrid Thomas
03. juni 09.00 - 18.00 Astrid Thomas

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 08. juni kl. 10.00-14.00.

Sted: Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V 

 

Rungsted - Forår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
27. april 09.00-18.00 Astrid Thomas
10. maj 09.00-18.00 Astrid Thomas
01. juni 09.00-18.00 Astrid Thomas

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 08. juni kl. 09.00-13.00.

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

 

Aarhus - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
04. november 09.00 - 18.00 Astrid Thomas
25. november 09.00 - 18.00 Astrid Thomas
16. december 09.00 - 18.00 Astrid Thomas

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 20. december kl. 10.00-14.00.

Sted: Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V 

 

Rungsted - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
27. oktober 09.00-18.00 Astrid Thomas
17. november 09.00-18.00 Astrid Thomas
08. december 09.00-18.00 Astrid Thomas

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 20. december kl. 10.00-14.00.

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Online undervisning

Vores online undervisning foregår som en kombination af optaget undervisning og opfølgende online (live) undervisning. 

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering - Foråret 2023
Dato Tidspunkt Format Underviser
10. april *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Astrid Thomas
25. april 09.00 - 14.00 Online live undervisning Astrid Thomas
26. april *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Astrid Thomas
15. maj 09.00 - 14.00 Online live undervisning Astrid Thomas
16. mail *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Astrid Thomas
06. juni 09.00 - 14.00 Online live undervisning Astrid Thomas
Skriftlig eksamen: D. 13. juni kl. 09.00 - 13.00

 

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering - Foråret 2023
Dato Tidspunkt Format Underviser
12. april *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Astrid Thomas
26. april 13.00 - 18.00 Online live undervisning Astrid Thomas
27. april *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Astrid Thomas
16. maj 13.00 - 18.00 Online live undervisning Astrid Thomas
17. april *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Astrid Thomas
07. juni 13.00 - 18.00 Online live undervisning Astrid Thomas
Skriftlig eksamen: D. 13. juni kl. 09.00 - 13.00

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.