Spring til indhold

Enkeltfag

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Anti-hvidvask og terrorfinansiering er faget for dig, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Modulet giver dig dybtgående indblik og viden om de forskellige risikofaktorer og trusler, der kan påvirke din organisation, samt de tekniske aspekter af overvågning, rapportering og efterforskning.

Søg optagelse

Enkeltfag

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Anti-hvidvask og terrorfinansiering er faget for dig, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Modulet giver dig dybtgående indblik og viden om de forskellige risikofaktorer og trusler, der kan påvirke din organisation, samt de tekniske aspekter af overvågning, rapportering og efterforskning.

Søg optagelse

Fakta

Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF), valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Finansiel Rådgivning
Sted
  • Aarhus og Rungsted (fremmøde)
  • Online
Pris
  • 6.650 kr. inkl. forplejning (fremmøde)
  • 5.000 kr. (online)
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
  • April 2024 - juni 2024 (online)
  • Oktober 2024 - december 2024 (fremmøde)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 15. marts 2024 (online)
  • 1. oktober 2024 (fremmøde) kan søges fra 16. marts 2024
  • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Dette modul giver dig en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, samt dine ansvar i henhold til hvidvaskloven. Vi dækker også dine kontrolfunktioners ansvar i forhold til hvidvaskloven og samarbejdet mellem dem.

Du begynder med en historisk gennemgang af hvidvaskloven, herunder dens udvikling siden 1993 og de kommende ændringer. Du vil også få en klar definition af centrale begreber, herunder hvidvask og terrorfinansiering, og en dyb forståelse af de regulatoriske krav. Modulet går i dybden med emner som risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt og indberetningspligt i henhold til hvidvaskloven.

Som studerende får du dybdegående viden om de forskellige kontrolfunktioner i relation til hvidvaskloven, de 3 forsvarslinjer, og samarbejde med bl.a. compliancefunktionen. Vi kommer også ind på vigtigheden af kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen.

Med modulet Anti-hvidvask og terrorfinansiering, vil du opnå den nødvendige viden og de færdigheder, der kræves for at effektivt bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i din organisation. 

Klik her for at læse mere om Anti-Hvidvask og terrorfinansiering.

Læs Anti-hvidvask og Terrorfinansiering gratis!

Aalborg Universitet og Finanskompetencepuljen samarbejder om faget Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering (5 ECTS). Vil du udvikle dine egne eller en kollegas kompetencer, så besøg vores side nedenfor.

Læs mere here

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde- og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor. 

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Online undervisning - Forår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Astrid Thomas
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
01. maj kl. 09.00 - 14.00
Online live undervisning
15. maj kl. 09.00 - 14.00
Online live undervisning
29. maj kl. 09.00 - 14.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 10. juni

Fremmøde undervisning Aarhus - Efterår 2024

Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Underviser på modulet er Astrid Thomas
8. november
Kl. 09.00 - 17.30
22. november
Kl. 09.00 - 17.30
6. december
Kl. 09.00 - 17.30
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 18. december

Fremmøde undervisning Rungsted - Efterår 2024

Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Astrid Thomas
12. november
Kl. 09.00 - 18.00
26. november
Kl. 09.00 - 18.00
10. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 18. december

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

For at sikre en optimal undervisningsoplevelse er der et maksimum på 40 studerende pr. hold pr. by. Sørg for at sikre din plads ved at tilmelde dig hurtigt!

 

Læs enkeltfag

Hvis du ønsker at øge dine kompetencer og skabe fremdrift i din karriere, men ikke har mulighed for at tage et helt uddannelsesforløb, så er enkeltfag på HD en oplagt mulighed for dig!

Læs mere om HD enkeltfag her.