Enkeltfag

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Anti-hvidvask og terrorfinansiering er faget for dig, der arbejder med eller har interesse i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Modulet giver dig dybtgående indblik og viden om de forskellige risikofaktorer og trusler, der kan påvirke din organisation, samt de tekniske aspekter af overvågning, rapportering og efterforskning.

Søg optagelse

Enkeltfag

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Anti-hvidvask og terrorfinansiering er faget for dig, der arbejder med eller har interesse i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Modulet giver dig dybtgående indblik og viden om de forskellige risikofaktorer og trusler, der kan påvirke din organisation, samt de tekniske aspekter af overvågning, rapportering og efterforskning.

Søg optagelse

Fakta

Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF), valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Finansiel Rådgivning
Sted
  • Aarhus og Rungsted (fremmøde)
  • Online
Pris
  • 6.650 kr. inkl. forplejning (fremmødehold)
  • 5.000 kr. (onlinehold)
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
  • April 2023 - juni 2023 (onlinehold)
  • Februar 2023 - marts 2023 (fremmødehold)
  • Oktober 2023 - december 2023 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 15. marts 2023 (online forårshold)
  • 1. december 2022 (feb.-marts hold med fremmøde)
  • 1. september 2023 (okt.-dec. hold med fremmøde)

Dette modul vil give dig en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, samt dine opgaver i henhold til hvidvaskloven. Modulet vil også give dig en oversigt over andre kontrolfunktioners ansvar i relation til hvidvaskloven og og samarbejde mellem funktionerne.

Vi starter med baggrunden for hvidvaskloven, og har en historisk gennemgang af reglerne fra 1993 og frem til i dag. Og også hvad der er på vej. Vi definerer begreberne hvidvask og terror, går i dybden med reglerne, dykker ned i aktuelle tendenser på området og lærer om de vigtigste kilder, bl.a. risikovurderinger.  

Vi gennemgår centrale begreber som risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt, noteringspligt, opbevaringspligt og indberetningspligt i henhold til hvidvaskloven.

Som studerende får du dybdegående viden om de forskellige kontrolfunktioner i relation til hvidvaskloven, de 3 forsvarslinjer, og samarbejde med bl.a. compliancefunktionen. Vi kommer også ind på vigtigheden af kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen. Finanstilsynet som tilsynsmyndighed og tilsynets rolle og forskellige udmeldinger lægges der også vægt på. Du får også indblik i kompetencekrav, fit and proper krav og persondata.

Med Anti-hvidvask og terrorfinansiering får du en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering samt den hvidvaskansvarliges ansvar og opgaver i henhold til hvidvaskloven. Du får med dette fag den nødvendige viden og kompetencer til at bidrage væsentligt til bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i jeres organisation.

På faget er der god mulighed for at diskutere og erfaringsudveksle med de andre deltagere og skabe dig et netværk på tværs af sektoren.

Underviser på faget har stor viden og erfaring både med regler og praktik inden for området.

Pensum er en kombination af forelæsninger, som sammensættes ud fra praktiske erfaringer og materiale bestående af anvendte PowerPoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.

Klik her for at læse mere om faget Anti-hvidvask og terrorfinansiering.

Læs Anti-hvidvask og Terrorfinansiering gratis!

Aalborg Universitet og Finanskompetencepuljen samarbejder om faget Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering (5 ECTS). Vil du udvikle dine egne eller en kollegas kompetencer, så besøg vores side nedenfor.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde- og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Fremmødeundervisning i Aarhus: Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Underviser på modulet er Astrid Thomas
09. februar
Kl. 09.00 - 18.00
23. februar
Kl. 09.00 - 18.00
09. marts
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 15. marts kl. 10.00 - 14.00.

Fremmødeundervisning i Rungsted: Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Astrid Thomas
10. februar
Kl. 09.00 - 18.00
24. februar
Kl. 09.00 - 18.00
10. marts
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 15. marts kl. 10.00 - 14.00

Online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Astrid Thomas
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
25. april kl. 09.00 - 14.00
Online live undervisning
15. maj kl. 09.00 - 14.00
Online live undervisning
06. juni kl. 09.00 - 14.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 13. juni kl. 10.00 - 14.00

Online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Astrid Thomas
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
26. april kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
16. maj kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
07. juni kl. 13.00 - 18.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 13. juni kl. 10.00 - 14.00

Fremmødeundervisning i Aarhus: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Underviser på modulet er Astrid Thomas
03. november
Kl. 09.00 - 17.30
24. november
Kl. 09.00 - 17.30
08. december
Kl. 09.00 - 17.30
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 14. december kl. 10.00 - 14.00

Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Astrid Thomas
26. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
16. november
Kl. 09.00 - 18.00
30. november
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 14. december kl. 10.00 - 14.00

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Læs enkeltfag

Hvis du ønsker at øge dine kompetencer og skabe fremdrift i din karriere, men ikke har mulighed for at tage et helt uddannelsesforløb, så er enkeltfag på HD en oplagt mulighed for dig!

Læs mere om HD enkeltfag her.