Forskning
Samarbejde

Samfundsfag, Bachelor

Samfundsfag

Samfundsfag

Interesserer du dig for det, der sker i samfundet – for økonomiske, sociale, politiske og internationale forhold, for helheden og for nuancerne? Så er Samfundsfag måske en uddannelse for dig.

bred indsigt i samfundet

Samfundsfag giver dig et bredt indblik i samfundsvidenskabernes forskellige områder og problemstillinger. Du lærer om samfundets organisering og udvikling i dansk og international sammenhæng, ligesom du også får samfundsvidenskabelige kompetencer indenfor samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske og internationalt orienterede fag og problemområder. På uddannelsen får du således et solidt kendskab til det demokratiske og moderne samfund samt de økonomiske og internationale strømninger, der har påvirket det. Ligeledes vil uddannelsen gøre dig i stand til at anvende centrale begreber, teorier og metoder til forståelse og analyse af konkrete samfundsmæssige problemstillinger.

Samfundsfag skal kombineres med et andet fag og kan læses som en del af en gymnasielæreruddannelse, hvor Samfundsfag kombineres med et andet fag fra gymnasieskolens fagrække. Samfundsfag kan enten læses som centralt fag (hovedfag) eller sidefag. Et sidefag er det andet fag, som du efter endt uddannelse vil have undervisningskompetence i, men du vil ikke have samme mængde undervisning på dit sidefag, som du har på dit centrale fag. Som dit sidefag kan du vælge mellem mange forskellige fag – fx dansk, historie, psykologi, idræt.

Her kan du læse mere om bachelordelen af Samfundsfag som centralt fag. Hvis du er interesseret i Samfundsfag som sidefag med et andet gymnasieskole fag som centralt fag, så klik her:
www.aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag/samfundsfag/

Du får viden om

  • Økonomi og samfundsøkonomi
  • Sociologi
  • Politologi
  • International politik
  • Politisk filosofi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU