Spring til indhold

Dimittend­undersøgelser

Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser bruger uddannelsesledelserne på AAU i forbindelse med uddannelsesevaluering og kvalitetsudvikling af uddannelserne.

Dimittend­undersøgelser

Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser bruger uddannelsesledelserne på AAU i forbindelse med uddannelsesevaluering og kvalitetsudvikling af uddannelserne.

Som led i den kontinuerlige kvalitetsudvikling af AAU's uddannelser udarbejdes der én gang årligt dimittendundersøgelser for de uddannelser, der står over for uddannelsesevaluering det følgende år. 

Dimittendundersøgelserne for alle AAU’s ordinære uddannelser er udført som spørgeskemaundersøgelser, og hvert tredje år samles resultaterne for de ordinære uddannelser til  overordnede rapporter på fakultets-, campus- og institutionsniveau.

Nedenfor kan du finde dimittendundersøgelserne.