ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Landinspektør­videnskab

Bachelor

Landinspektør­videnskab

En uddannelse for dig, der brænder for at forme fremtidens byrum og naturområder, interesserer dig for naturbeskyttelse og ejendomsdannelse eller fascineres af flyfotos og kortlægning i én skøn blanding.

Få kendskab til

Fysik planlægning og arealforvaltning
Opmåling og kortlægning
Ejendomsdannelse og ejendomsret

København

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Landinspektør­videnskab

En uddannelse for dig, der brænder for at forme fremtidens byrum og naturområder, interesserer dig for naturbeskyttelse og ejendomsdannelse eller fascineres af flyfotos og kortlægning i én skøn blanding.

Få kendskab til

Fysik planlægning og arealforvaltning
Opmåling og kortlægning
Ejendomsdannelse og ejendomsret

København

3-årig uddannelseDansk

Du har også mulighed for at vælge Landinspektøruddannelsen på vores campus i Aalborg.

Vil du være med til at udforme fremtidens byer i Danmark? Synes du, det kunne være spændende at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi? Brænder du efter at udvikle nye, grønne løsninger inden for naturgenopretning og klimatilpasning? Så skal du vælge Landinspektør på Aalborg Universitet.

Landinspektørfagets arbejde forgrener sig til de fleste af FNs verdensmål. Dog har vi særligt fokus på

  • Nr. 3:  Sundhed og Trivsel
  • Nr. 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund;
  • Nr. 13: Klimaindsats
  • Nr. 15: Livet på Land.

Som studerende kommer du derfor til at arbejde med en række forskellige problemstillinger i relation til verdensmålene. Det kommer blandt andet til udtryk i dine studieprojekter, hvor du fx kan arbejde med spørgsmål som

  • Hvordan kan vi gennem planlægning af bebyggelse forebygge ensomhed blandt ældre?
  • Hvordan forebygger og afvikler man ghettodannelse?
  • Hvordan sikrer vi klimamæssigt forsvarligt byggeri?
  • Hvordan sparer vi på jordressourcerne, når vi skal bygge, fx gennem byomdannelse og byfortætning, så vi passer på natur og landskab samt fremmer biodiversitet?

Som landinspektørstuderende kommer du til at arbejde med at finde løsninger på spørgsmål som disse. EU har en ambition om at være frontløbere ift. flere af verdensmålene - vil du være med?

Ingeniør, arkitekt, jurist - I en og samme person

Landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet er for dig, der ønsker at stå stærkt med en bred uddannelse inden for design, matematik, teknologi og jura. Du får mulighed for at kombinere teori og praksis og arbejde inde og ude.

Det gælder fx, når du som landinspektør skal være med til at udvikle nye by- og boligområder og samtidig tage højde for stigende vandstandsniveauer. Eller det gælder når du skal arbejde med kystsikring, landskabsudvikling og naturforvaltning. Her kommer du til at arbejde med den nyeste it- og satellitbaserede teknologi; design og anvendelse af geografiske informationssystemer, der indgår ved planlægning og arealforvaltning; samt arbejde med lovgivning og afklaring af private rettigheder.

Alle ved, hvad arkitekter, ingeniører, byplanlæggere og entreprenører laver. De færreste er klar over, at deres projekter bygger på landinspektørernes opmålinger, kortlægninger, analyser og anbefalinger. Det er landinspektørernes arbejde, der baner vejen for de arkitektoniske og ingeniørmæssige bedrifter, man kan se og nyde godt af overalt i Danmark. I dag, i morgen og for fremtiden. 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Lav ledighed og høj løn

Landinspektører har udsigt til god løn og lav ledighed efter studiet, da både internationale og danske virksomheder efterspørger Landinspektører. Det er en international anerkendt uddannelse, og netop derfor har vi sørget for, at du får mulighed for at komme ud og opleve verden og få afprøvet dine evner i for eksempel et praktik- og studieophold i udlandet.

Du kan læse mere om landinspektørens arbejde hos Den Danske Landinspektørforening.

Jeg fik tilbudt job, inden jeg var færdig med mit speciale. Jeg har været en central figur i arbejdet med at starte en ny landinspektørafdeling op i Norge – så jeg har hurtigt fået meget ansvar. Det kan jeg godt lide.

Jens, landinspektør hos COWI

Opbygningen af uddannelsen som Landinspektør

På Landinspektøruddannelsen skal du i løbet af et semester både undervises i centrale og grundlæggende landinspektørfag og selv løse forskellige projekter - enten alene eller i en gruppe. Hvert semester skal du sammen med din gruppe skrive et større projekt, som knytter sig til semestrets tema, og som dokumenteres i en projektrapport. Som støtte til projektarbejdet får din projektgruppe tilknyttet en vejleder (underviser), der følger jeres projektarbejde og giver gode råd og faglig. 

Landinspektøruddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, lige som det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Landinspektøruddannelsens 1. og 2. semester

På 1. semester følger du indledningsvis et særligt forløb med fokus på ”Landinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner”. Den første måned afholder Landinspektøruddannelsen et desuden et introforløb – et ruskursus. Ruskurset betyder, at du hurtigt får skabt et netværk og lærer, hvordan universitetet fungerer. Der afholdes også en hyttetur med ældre studerende, og du skal sammen med 6-7 andre studerende danne en projektgruppe og lave dit første miniprojekt.

Landinspektørens arbejde i praksis (3. - 6. semester)

På 3.-5. semester har du – udover fortsatte studier inden for opmåling og kortlægning – grundlæggende fag inden for hovedområderne: ejendomsdannelse og -jura, planlægning og arealforvaltning. Her undervises du ved at løse opgaver, der svarer til de opgaver, landinspektører møder i praksis.

Aalborg Universitet uddanner Danmarks landinspektører

Aalborg Universitet i København og Aalborg er det eneste sted i Danmark, du kan læse til landinspektør. Hvert år optages mellem 20-40 studerende på bachelordelen, der tager 3 år fordelt på 6 semestre. Efter bacheloruddannelsen kan du tage kandidatuddannelsen som Landinspektør.

International anerkendt uddannelse

Landinspektøruddannelsen kvalificerer dig til det globale arbejdsmarked. Det kan være som udsendt af et dansk eller internationalt firma.

Jobmulighederne er mange og spændende. En landinspektør står stærkt i disse opgaver, fordi indsigt i planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning giver kompetence til at arbejde med problemer, hvor forskellige faggrupper skal samarbejde om at løse en konkret opgave.

Job og karriere

Studieture

Der er flere studieture på Landinspektørstudiet.

Den første ligger på 1. semester, hvor de nye studerende i København tager på besøg i Aalborg. I forbindelse med temaet 'Hvad er en Landinspektør?' besøges både private Landinspektørfirmaer og offentlige virksomheder.

På 2. semester går turen til København. Her besøges der i forbindelse med semesterets tema 'Fast ejendom og udvikling af det bebyggede miljø' flere forskellige boligtyper, f. eks. 8-tallet i Ørestaden og Bakkehusene i København NV.

På 6. semester er der igen studietur til Aalborg. Her besøges bl.a. Geodatastyrelsen, der varetager kontrollen med de privatpraktiserende landinspektørers matrikulære arbejder.

De fleste studieture gennemføres samtidigt for holdene i hhv. Aalborg og København, så de studerende på uddannelsens to campus møder hinanden og der bliver skabt en god kontakt på trods af afstanden.

Kom ud og oplev verden - Praktik og studieophold

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at komme i projektpraktik i en relevant virksomhed. Derudover er der mulighed for at supplere med et semester i udlandet på universiteter i for eksempel Canada, England eller Australien.

På bachelordelen arrangeres flere studieture i Danmark og på kandidatuddannelsen er der mulighed for studietur samt studie-og praktikophold i udlandet.

Kandidatmuligheder

Når du har taget en bachelor på landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet, har du adgang til at tage den 2-årige kandidatuddannelse i Landinspektørvidenskab (Surveying, Planning and Land Management) Aalborg eller Landinspektørvidenskab (Surveying, Planning and Land Management) København. ​

Optagelse og adgangskrav

Kontakt studiet

Vi er her for at hjælpe dig!
Er du nysgerrig på uddannelsen? I tvivl? Eller har du bare spørgsmål til uddannelsens indhold, studielivet eller eksamen? Landinspektørvidenskab har to studievejledere, som selv er studerende på uddannelsen. Vejlederne rådgiver både interesserede, potentielt kommende og nuværende studerende.
Studievejledning, Aalborg
Studievejleder Marko Birk Nielsen
Adresse
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Træffetid
Ingen fast træffetid. Send en mail for at aftale tid til et møde.
E-mail
vejledning-aal@land.aau.dk
Studievejledning, København
Studievejleder Alexander Adiyasa
Adresse
Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Træffetid
Torsdag kl 11.00 - 12.00 i vejledningscenteret - lokale 2, 1. sal, Frederikskaj 12.

Send gerne en mail for at aftale tid til et møde.
E-mail
vejledning-cph@land.aau.dk

Kvote 2

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev