AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Landinspektørvidenskab, Bachelor

Landinspektørvidenskab

Landinspektørvidenskab

Vil du være med til at udforme fremtidens byer i Danmark? Synes du, det kunne være spændende at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi? Brænder du efter at udvikle nye, grønne løsninger inden for naturgenopretning og klimatilpasning? Så skal du vælge Landinspektør på Aalborg Universitet.

På uddannelsen i Landinspektørvidenskab har vi fokus på FNs Verdensmål

Ingeniør, Arkitekt, Jurist - i en og samme person

Landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet er for dig, der ønsker at stå stærkt med en bred uddannelse inden for design, matematik, teknologi og jura. Du får mulighed for at kombinere teori og praksis og arbejde inde og ude.

Det gælder, når du som landinspektør skal løse problemer med stigende vandstandsniveauer, når nye by- og boligområder skal udvikles, eller når det gælder byplanlægning, fremstilling af kort ved hjælp af den nyeste it- og satellitbaserede teknologi eller design og anvendelse af geografiske informationssystemer, der indgår ved planlægning og arealforvaltning.

hør hvordan terese og hendes studiegruppe arbejder med virkelige problemstillinger

 

En uddannelse med muligheder

Landinspektører har udsigt til god løn og lav ledighed efter studiet, da både internationale og danske virksomheder efterspørger Landinspektører. Det er en international anerkendt uddannelse, og netop derfor har vi sørget for, at du får mulighed for at komme ud og opleve verden og få afprøvet dine evner i for eksempel et praktik- og studieophold i udlandet.

Rusten i matematikken?

Følg et intensivt Brush-up-kursus på A-niveau inden studiestart

Mød cecilie fra uddannelsen

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Læs i Aalborg eller københavn

Uddannelsen kan læses i Aalborg eller på campus i København. Læs mere om livet som studerende i Aalborg eller som studerende i København.

I Aalborg finder uddannelsen sted i centrum af byen (9000). I København foregår det på campus på Sydhavnen.

Du får viden om

  • Fysik planlægning og arealforvaltning
  • Opmåling og kortlægning
  • Ejendomsdannelse og ejendomsret
  • Teknologi/ingeniørvidenskab - geografi

Studiepraktik på AAU
Kom i studiepraktik og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Studiepraktik 2019