Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Surveying, Planning and Land Management

Kandidat

Surveying, Planning and Land Management

Du arbejder videre med din viden fra bachelordelen, og du får en mere videnskabelig tilgang til opgaverne. Du specialiserer dig inden for et af tre fagområder, der handler om opmåling og kortlægning, arealforvaltning og planlægning samt geoinformatik.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du arbejder med jura, matematik og teknologi
Du anvender opmålings- og kortlægningsmetoder
Du interesserer dig for geoinformatik og geografisk informationsteknologi

København

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Surveying, Planning and Land Management

Du arbejder videre med din viden fra bachelordelen, og du får en mere videnskabelig tilgang til opgaverne. Du specialiserer dig inden for et af tre fagområder, der handler om opmåling og kortlægning, arealforvaltning og planlægning samt geoinformatik.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du arbejder med jura, matematik og teknologi
Du anvender opmålings- og kortlægningsmetoder
Du interesserer dig for geoinformatik og geografisk informationsteknologi

København

2-årig uddannelseEngelsk

Vil du være med til at udforme fremtidens byer i Danmark? Synes du, det kunne være spændende at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi? Brænder du efter at udvikle nye ’grønne løsninger’ inden for naturgenopretning og klimatilpasning? Så skal du vælge Landinspektør.

thumbnail

Projekt-case fra virkeligheden

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Projekt-case fra virkeligheden

Mulighed for at specialisere dig

Kandidatuddannelsen i Landinspektørvidenskab bygger videre på bacheloruddannelsen. Du får mulighed for at specialisere dig og gå i dybden med de emner, der interesserer dig.

Der er stor opbakning til uddannelsen fra erhvervslivet, og du vil undervejs opleve et tæt samarbejde med virksomhederne.

Jobmulighederne efter uddannelsen er mange, og erhvervslivet efterspørger flere landinspektører. Ledigheden er derfor på kun 1%.

En uddannelse skal føre dig til noget. Et job med arbejdsløshed på kun 1 %. Vær med til at forme fremtidens Danmark. Vi har brug for dig.

Den Danske Landinspektørforening

thumbnail

Mød Cecilie fra uddannelsen

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Cecilie fra uddannelsen

Fagligt indhold

Jeg blev tilbudt job i LE34 i forbindelse med et praktikforløb. Det er en dejlig frihed, når man ikke skal gå og spekulere på, hvad der skal ske efter endt uddannelse.

Mads, specialestuderende på Landinspektørvidenskab

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Praktik og udlandsophold

Landinspektørstudiet på Aalborg Universitet er en international anerkendt uddannelse, som giver gode karrieremuligheder i Danmark og i udlandet. På kandidatuddannelsen er der mulighed for studietur samt studie-og praktikophold i udlandet.

Kom ud og oplev verden - praktik- og studieophold

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at komme i projektpraktik i en relevant virksomhed i Danmark eller udlandet og dermed få kendskab til – og prøve kræfter med – landinspektørfagene i praksis.

Praktikopholdet er af 2-3 måneders varighed og skal godkendes forudgående af studienævnet. For hvert individuelt praktikophold skal der opstilles læringsmål, der klart reflekterer såvel den faglige problemstilling som den organisatoriske kontekst for opholdet.

Der kan afholdes seminarer til støtte for projektarbejdet, både inden afrejse og efter hjemkomst. Der udarbejdes en projektrapport, der beskriver læreproces og resultater i forhold til de fastlagte læringsmål.

Projektpraktikken er ulønnet.

Der er også gode muligheder for at supplere specialiseringen med en international profil. Flere studerende vælger at tage et semester (typisk 3. semester) på universiteter i fx Australien, Canada, England eller i et af de nordiske lande. Der er sådan set valgfrihed med hensyn til hvad eller hvor du vil læse. Dog skal universitetsopholdet godkendes forudgående af studienævnet, så der på forhånd er sikkerhed for, at dit ophold bliver fagligt udbytterigt. Udlandsophold finansieres af dig selv, men der er som regel gode muligheder for at søge legater.

Andreas og Mads på Grønland

Mød Andreas og Mads, der har indsamlet data på Grønland til deres projekt. Data skal være med til at undersøge, hvordan klimaændringerne påvirker landets GPS-system.

thumbnail

Landinspektørvidenskab: Klimaet flytter på Grønland | 1/2

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Landinspektørvidenskab: Klimaet flytter på Grønland | 1/2

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...