Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelserLandinspektørvidenskab, Aalborg

Landinspektør skaber solcelleparker

Landinspektør skaber solcelleparker

Anne Sofie er uddannet landinspektør. I dag er hun med til at skabe solcelleanlæg hos virksomheden Better Energy.

Solcelleparker hos Better Energy

Better Energy er en virksomhed, der arbejder inden for vedvarende energi. Better Energy udvikler, opfører, ejer og driver store solcelleanlæg.

Anne Sofies arbejdsområde som landinspektør er projektudvikling. Processen er ofte den, at Better Energy får et område ind fra eksempelvis en landmand, der vil omlægge sin jord til område for grøn energi. Her undersøger Anne Sofie, hvordan det kan lade sig gøre. Kan vi bygge solcelleanlæg i området, eller er der restriktioner? Hvor kan vi egentlig bygge? Hvordan er de planmæssige forhold? Hvor mange mennesker bor der i nærheden, og hvordan vil de blive påvirket? Er der grundvandsinteresser som anlægget kan være med til at beskytte? Hvor meget strøm vil vi egentlig kunne producere? Alle disse spørgsmål er Anne Sofie med til at finde svar på. ”Det kan være, der er naboer eller lokalsamfund, som er bekymrede for, hvordan en solcellepark vil påvirke dem og deres nærområde. Hvordan kan vi så inddrage dem på en ordentlig måde og sikre, at de får den rette kompensation?” forklarer Anne Sofie. Hun tilføjer; ”Det kan være i form af en økonomisk kompensation, og det kan være inddragelse for at finde ud af, hvordan vi kan udnytte området til noget, der også giver værdi i lokalsamfundet. Det kan handle om alt fra en hundeskov, en gangsti eller et shelter - alt efter hvilke ønsker, lokalsamfundet har.”

Brænder for den grønne omstilling

Anne Sofie har altid gerne villet arbejde inden for grøn omstilling, og derfor er stillingen hos Better Energy perfekt for hende. Området er nyt og derfor i konstant udvikling. ”Lovgivningen ændrer sig hele tiden. Det samme gør solcellepanelerne, som bliver stadig mere effektive. Derudover er der også et øget fokus på grøn energi i kommunerne,” siger Anne Sofie. ”Vi har travlt i forvejen, men det ser bestemt ikke ud til at blive mindre i fremtiden.”

”Ikke nok med at jeg får lov at arbejde med grøn omstilling i mit job. Jeg får også lov at arbejde sammen med kollegaer med forskellige fagligheder, der alle sammen brænder for det, de laver. Og det er fedt,” fortæller Anne Sofie. Hun er typisk med i processen, når virksomheden får projektet ind. Her køber eller lejer Better Energy jorden. ”Så kigger vi på, hvordan vi kan planlægge anlægget, og hvad vi skal tage højde for. Jo længere frem vi kan tænke i starten af projektet, jo bedre kan udfaldet ofte blive,” forklarer Anne Sofie. ”Det kan være, vi fra start af planlægger, at området med solceller også skal dækkes af vand, hvis det består af lavbundsjord, der ellers ville frigive meget CO2. Alternativt kan vi overveje at skabe områder med vild natur for at øge biodiversiteten,” forklarer Anne Sofie.

Specialiseret generalist

Anne Sofie kalder landinspektører for ’specialiserede generalister’. ”Som landinspektører har vi en bred viden om en række områder som jura, matematik og planlægning. Vi er ikke specialister helt ned i de enkelte paragraffer – men vi ved, hvor vi skal finde informationen. Det skaber et stærkt helhedsbillede, når vi skal finde løsninger,” siger hun. Et andet aspekt, hun har med sig fra uddannelsen, handler om samarbejdsevner. Som landinspektør skal man ofte samarbejde med mange forskellige afdelinger og professioner. Og være i dialog med lokalsamfundet, når der skal findes løsninger – eksempelvis i forbindelse med opsætningen af en solcellepark. ”I den henseende har vi meget erfaring med fra vores problembaserede projektarbejde på uddannelsen,” smiler Anne Sofie.

Om uddannelsen

Se video om Anne Sofie her.

Uddannelsen i Aalborg

Uddannelsen i København