Forskning
Samarbejde

Fysik, Bachelor

Fysik

Fysik

På bacheloruddannelsen i Fysik får du mulighed for at eksperimentere og undersøge naturens fænomener og sammenhænge. Du lærer at forklare og analysere dem teoretisk på matematikkens sprog ved hjælp af klassisk og moderne fysik.

Mød Mathilde fra fysik-uddannelsen

Mathilde og hendes gruppe arbejder med grafen, der er et nyligt opdaget materiale, der kan blive et af de mest brugte i fremtiden - fx i produktion af mere bæredygtige fly.

ZOOM IND PÅ FREMTIDEN

De grundlæggende naturlove gør det muligt at forstå verden lige fra det allermindste i form af elementarpartikler, atomer og molekyler til det allerstørste - nemlig universet selv.

Fysikken bruges også i høj grad til at løse problemer af mere teknisk karakter, hvor fysikken ofte danner grundlaget for en ny teknologi. Se blot på grundlæggende erkendelser opnået af fysikere, der har ført til transistoren, magnetisk datalagring eller optisk kommunikation.

Fysik vil fortsat levere afgørende bidrag til udvikling af fremtidens teknologi, og det kan du være en del af.

”DET ER SPÆNDENDE AT LÆRE OM SÅ MANGE FORSKELLIGE OMRÅDER AF FYSIKKEN. VI KOMMER OMKRING ALT FRA ELEKTROMAGNETISME, OPTIK OG MEKANIK TIL FASTSTOFFYSIK, ASTRONOMI, KVANTEMEKANIK OG MEGET MERE”

ANNE LANDGREBE-CHRISTIANSEN, STUDERENDE

Uddannelsens form

Fysik er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen giver dig rigtig god mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem dit projektarbejde, hvor du og din gruppe finder løsninger på udfordringer i relation til fysik. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

På uddannelsen veksles der mellem projektarbejde og kurser, og du får kompetence til at kunne arbejde såvel med gymnasieundervisning som med udvikling og forskning i erhvervslivet eller på forskningsinstitutioner.
 

Tofagsuddannelse / GYMNASIELÆRER

Bacheloruddannelsen i Fysik er altid en tofagsuddannelse, og du kombinerer altid din uddannelse med et sidefag i fx Matematik, Kemi eller et andet gymnasialt fag.

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. 

Find mere info:

”UNDERVISERE OG VEJLEDERE HAR ALTID VÆRET ÅBNE FOR AT HJÆLPE MIG TIL AT INDDRAGE MIN FULDE VIDEN I MINE PROJEKTER”

Anders Larsen, studerende

Karriere

Med en bacheloruddannelse i Fysik kan du læse videre på en kandidat som cand.scient. Som færdiguddannet kandidat inden for dette fagområde har du en bred vifte af muligheder for at finde et relevant job, der giver mening for dig.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for fysik kan du arbejde som fx:

  • Fysiker – fx afprøve teorier gennem fysiske eksperimenter eller overføre teoretisk viden til fysiske processer
  • Forsker – fx forsøg på at efterligne naturens egne systemer til udvikling af energi og materialer
  • Patentkonsulent - udarbejde patentansøgninger og patentstrategier i forbindelse med tekniske nyskabelser
  • Udvikler - fx udvikle instrumenter til analyse eller udstyr til diagnose og medicinsk behandling
  • Biofysiker – fx studere biologiske systemers fysiske egenskaber
  • Geofysiker - fysiske forhold og processer i jordbunden, på havbunden og i undergrunden
  • Underviser på gymnasiale uddannelser

 

Matchtjekker: Er du klar til Fysik-studiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Elektromagnetisme
  • Kvantemekanik - faststoffysik
  • Optik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU