Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fysik, Bachelor

Fysik

Fysik

På bacheloruddannelsen i Fysik får du mulighed for at eksperimentere og undersøge naturens fænomener og sammenhænge. Du lærer at forklare og analysere dem teoretisk på matematikkens sprog ved hjælp af klassisk og moderne fysik.

Mød Mathilde fra fysik-uddannelsen

Mathilde og hendes gruppe arbejder med grafen, der er et nyligt opdaget materiale, der kan blive et af de mest brugte i fremtiden - fx i produktion af mere bæredygtige fly.

ZOOM IND PÅ FREMTIDEN

De grundlæggende naturlove gør det muligt at forstå verden lige fra det allermindste i form af elementarpartikler, atomer og molekyler til det allerstørste - nemlig universet selv.

Fysikken bruges også i høj grad til at løse problemer af mere teknisk karakter, hvor fysikken ofte danner grundlaget for en ny teknologi. Se blot på grundlæggende erkendelser opnået af fysikere, der har ført til transistoren, magnetisk datalagring eller optisk kommunikation.

Fysik vil fortsat levere afgørende bidrag til udvikling af fremtidens teknologi, og det kan du være en del af.

”DET ER SPÆNDENDE AT LÆRE OM SÅ MANGE FORSKELLIGE OMRÅDER AF FYSIKKEN. VI KOMMER OMKRING ALT FRA ELEKTROMAGNETISME, OPTIK OG MEKANIK TIL FASTSTOFFYSIK, ASTRONOMI, KVANTEMEKANIK OG MEGET MERE”

ANNE LANDGREBE-CHRISTIANSEN, STUDERENDE

Uddannelsens form

Fysik er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen giver dig rigtig god mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem dit projektarbejde, hvor du og din gruppe finder løsninger på udfordringer i relation til fysik. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

På uddannelsen veksles der mellem projektarbejde og kurser, og du får kompetence til at kunne arbejde såvel med gymnasieundervisning som med udvikling og forskning i erhvervslivet eller på forskningsinstitutioner.
 

Tofagsuddannelse / GYMNASIELÆRER

Bacheloruddannelsen i Fysik er altid en tofagsuddannelse, og du kombinerer altid din uddannelse med et sidefag i fx Matematik, Kemi eller et andet gymnasialt fag.

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. 

Find mere info:

”UNDERVISERE OG VEJLEDERE HAR ALTID VÆRET ÅBNE FOR AT HJÆLPE MIG TIL AT INDDRAGE MIN FULDE VIDEN I MINE PROJEKTER”

Anders Larsen, studerende

Karriere

Med en bacheloruddannelse i Fysik kan du læse videre på en kandidat som cand.scient. Som færdiguddannet kandidat inden for dette fagområde har du en bred vifte af muligheder for at finde et relevant job, der giver mening for dig.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for fysik kan du arbejde som fx:

  • Fysiker – fx afprøve teorier gennem fysiske eksperimenter eller overføre teoretisk viden til fysiske processer
  • Forsker – fx forsøg på at efterligne naturens egne systemer til udvikling af energi og materialer
  • Patentkonsulent - udarbejde patentansøgninger og patentstrategier i forbindelse med tekniske nyskabelser
  • Udvikler - fx udvikle instrumenter til analyse eller udstyr til diagnose og medicinsk behandling
  • Biofysiker – fx studere biologiske systemers fysiske egenskaber
  • Geofysiker - fysiske forhold og processer i jordbunden, på havbunden og i undergrunden
  • Underviser på gymnasiale uddannelser

Læs mere om dine karrieremuligheder med en Fysikuddannelse.
 

Brochure

Se brochure om uddannelserne inden for Fysik og Nanoteknologi (pdf):


Det siger de studerende om uddannelsen

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Matematik er et vigtigt redskab i uddannelsen i Fysik. Læs derfor om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: ”Optagelse og adgangskrav”.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …


PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

 

Søg optagelse på Fysik

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Elektromagnetisme
  • Kvantemekanik - faststoffysik
  • Optik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET