Bachelor

Fysik

Du opnår en solid viden om den klassiske og moderne fysik, og du bliver klædt på til at arbejde både teoretisk og eksperimenterende med naturens fænomener og sammenhænge.

Få kendskab til

Elektromagnetisme
Kvantemekanik - faststoffysik
Optik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Fysik

Du opnår en solid viden om den klassiske og moderne fysik, og du bliver klædt på til at arbejde både teoretisk og eksperimenterende med naturens fænomener og sammenhænge.

Få kendskab til

Elektromagnetisme
Kvantemekanik - faststoffysik
Optik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

På bacheloruddannelsen i Fysik får du mulighed for at eksperimentere og undersøge naturens fænomener og sammenhænge. Du lærer at forklare og analysere dem teoretisk på matematikkens sprog ved hjælp af klassisk og moderne fysik.

Zoom ind på fremtiden

De grundlæggende naturlove gør det muligt at forstå verden lige fra det allermindste i form af elementarpartikler, atomer og molekyler til det allerstørste - nemlig universet selv.

Fysikken bruges også i høj grad til at løse problemer af mere teknisk karakter, hvor fysikken ofte danner grundlaget for en ny teknologi. Se blot på grundlæggende erkendelser opnået af fysikere, der har ført til transistoren, magnetisk datalagring eller optisk kommunikation.

Fysik vil fortsat levere afgørende bidrag til udvikling af fremtidens teknologi, og det kan du være en del af.

Mød Mathilde fra Fysik-uddannelsen

Mathilde og hendes gruppe arbejder med grafen, der er et nyligt opdaget materiale, der kan blive et af de mest brugte i fremtiden - fx i produktion af mere bæredygtige fly.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

På bacheloruddannelsen i Fysik lærer du at bruge fysikken til at forstå og forklare vores verden – lige fra det enkelte atoms opbygning til universets begyndelse og udvikling.

Du lærer om fx:

 • Mekanisk fysik
 • Termodynamik
 • Elektromagnetisme
 • Grundlæggende optik
 • Kvantemekanik
 • Mikroskopisk beskrivelse
 • Fysik på nanoskala

I løbet af din studietid får du erfaring med en lang række eksperimentelle metoder samtidig med, at du lærer, hvordan man bedst planlægger og udfører et eksperiment og efterfølgende tolker resultaterne i samspil med den relevante teori om den klassiske og den moderne fysiks naturlove.

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, hvorefter anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og/eller relevante virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden.

Det er spændende at lære om så mange forskellige områder af fysikken. Vi kommer omkring alt fra elektromagnetisme, optik og mekanik til faststoffysik, astronomi, kvantemekanik og meget mere

Anne Landgrebe-Christiansen, Studerende

Uddannelsens form

Fysik er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen giver dig rigtig god mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem dit projektarbejde, hvor du og din gruppe finder løsninger på udfordringer i relation til fysik. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

På uddannelsen veksles der mellem projektarbejde og kurser, og du får kompetence til at kunne arbejde såvel med gymnasieundervisning som med udvikling og forskning i erhvervslivet eller på forskningsinstitutioner.

Tofagsuddannelse / Gymnasielærer

Bacheloruddannelsen i Fysik er altid en tofagsuddannelse, og du kombinerer altid din uddannelse med et sidefag i fx Matematik, Kemi eller et andet gymnasialt fag.

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. 

Læs uddannelsen som

 • Vil du være gymnasielærer?

  Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.

 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag

  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.

Som studerende på Fysik kombinerer du altid din uddannelse med et andet fag som fx Matematik, Kemi eller Datalogi – Fysik er derfor enten dit centrale fag eller dit sidefag. Med Fysik som centralt fag, udgør Fysik fire semestre og sidefaget udgør to semestre. Vælger du derimod at læse Fysik som sidefag indgår Fysik med tre semestre i kombination med dit centrale fag (hvis dette er naturvidenskabeligt) eller fire semestre (hvis dit centrale fag er humanistisk eller samfundsvidenskabeligt).

I de følgende afsnit kan du læse en beskrivelse af hvert semester og se de enkelte semestermoduler. Der tages udgangspunkt i, hvordan uddannelsen ser ud, hvis Fysik er dit centrale fag.

Semesteroversigt

I mine projekter har jeg bl.a. Arbejdet med vandbølgemekanik, hvor vi både simulerede og ved hjælp af eksperimenter undersøgte, hvordan vandbølgerne spreder sig, når de passerer forskellige gitre, og hvordan de reflekteres fra forskellige objekter, fx cylindere og kasser

Anne Landgrebe-Christiansen, Studerende

Kandidatmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Fysik får du adgang til en 2-årig kandidatuddannelse:

  Job og karriere

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Studievejledning og mere info

  Freja

  Studievejleder

  Lise

  Sidefagskontakt

  Ann Cathrine

  Studienævnssekretær

  Optagelse og adgangskrav

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev