Spring til indhold

Kandidat

Fysik

Du lærer at forklare fysiske fænomener i virkeligheden ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik. Du kommer til at arbejde med klassisk fysik, såsom elektromagnetisme, optik og mekanik, samt moderne fysik såsom kvantemekanik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori, eller astrofysik.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vælger selv, om du vil have en ren grundvidenskabelig tilgang til fysik, eller en mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet profil.
Du arbejder altid med reelle problemstillinger i samarbejde med andre studerende og der kan også være mulighed for deltage i forskningsprojekter.
Du læser ikke bare om teorierne, du tester dem i vores laboratorier eller med avancerede simuleringer på computer.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Fysik

Du lærer at forklare fysiske fænomener i virkeligheden ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik. Du kommer til at arbejde med klassisk fysik, såsom elektromagnetisme, optik og mekanik, samt moderne fysik såsom kvantemekanik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori, eller astrofysik.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vælger selv, om du vil have en ren grundvidenskabelig tilgang til fysik, eller en mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet profil.
Du arbejder altid med reelle problemstillinger i samarbejde med andre studerende og der kan også være mulighed for deltage i forskningsprojekter.
Du læser ikke bare om teorierne, du tester dem i vores laboratorier eller med avancerede simuleringer på computer.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Er du interesseret i at studere naturen på baggrund af klassisk og moderne fysik? Vil du arbejde med lasere, halvlederkomponenter, materialer på nanoskala og astrofysik? Kandidatuddannelsen i Fysik spænder bredt og giver dig mulighed for en ren grundvidenskabelig tilgang til fysik, eller for at skabe dig en mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet profil. Med uddannelsen opnår du analytiske og faglige færdigheder, som du kan bruge på mange af verdens problemstillinger.

Jeg valgte at studere fysik, fordi jeg ville vide, hvordan verden var skruet sammen.

Steffen Kiel, tidligere studerende

På uddannelsen har du mulighed for at gå i dybden med følgende temaer:

Undervisningen er forskningsbaseret, ligesom projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende og forklare videnskabelige metoder og resultater.

Jo længere man kommer i uddannelsen, jo mere frihed og ansvar får man i projekterne. Det giver mulighed for at indgå i de forskellige forskningsprojekter. Arbejdet giver på den måde rigtig god mening og øget motivation, når man bidrager med resultater.

Mathias Hedegaard Kristensen, studerende

Studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette betyder bl.a., at du som studerende skal arbejder tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden.

Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag. Der er mulighed for samarbejde med erhvervslivet gennem projektarbejdet.

Der er rig mulighed for at fordybe sig i teori, men også for at komme i laboratorierne, hvor teori kan testes eller en forsøgsopstilling skal opbygges helt fra bunden.

Mathias Hedegaard Kristensen, studerende

Laboratorier på Fysik-uddannelsen

Se vores laboratorier i rundvisningsfilmene nedenfor.

Læs fysik som etfags- eller tofagskandidat

Fysikstudiet giver dig mulighed for to forskellige kombinationer: Uddannelsen kan læses som en etfagskandidat, hvilket betyder, at du udelukkende læser Fysik. Uddannelsen kan også læses som en tofagskandidat, hvor Fysik er det centrale fag som kombineres med et sidefag som fx Matematik, Kemi, Datalogi eller Idræt.

Ved at kombinere et centralt fag med et sidefag får du kompetence til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau.

Fagligt indhold

Jeg har fundet ud af, at verden er et endnu mere forunderligt og mærkeligt sted, end jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig.

Steffen Kiel, tidligere studerende

Job og karriere

Kandidater i Fysik har mulighed for at få ansættelse i et bredt udvalg af danske og udenlandske videnstunge og teknologiske industrier eller virksomheder, som efterspørger kompetencer inden for avanceret dataanalyse og modellering.

Generelt giver en kandidatuddannelse i Fysik dig kompetencer til at arbejde med fx teknisk- og naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i fx forskningsinstitutioner eller højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder efterspørger folk med den fysiske viden, især inden for produktion og udvikling.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig til hospitalsfysiker, hvilket tager 3 år med både teori og praksis. Denne uddannelse forløber på sygehusene i en uddannelsesstilling.

thumbnail

Mød en tidligere studerende

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød en tidligere studerende

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...