AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Studerende arbejder med ECO-racer

Bæredygtig Energiteknik, diplomingeniør

Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på Energi er du med til at holde samfundet kørende, flyvende og i bevægelse og er med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter.

FIND FREMTIDENS ENERGISYSTEMER

Energistuderende er med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Du opnår viden om de nyeste energiteknologier og er med til at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes.

En diplomingeniøruddannelse består af syv semestre, hvoraf et semester er sat af til virksomhedspraktik, hvorimod en ordinær bacheloruddannelse har seks semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

Uddannelsen er forskningsbaseret og giver dig derfor et brugbart, ingeniørmæssigt grundlag med stærke kompetencer inden for elektrisk energiteknik, termisk energiteknik og mekatronik. Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på Energi er du med til at holde samfundet kørende, flyvende og i bevægelse og er med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter.

EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE ER FOR DIG,
DER ER KLAR TIL AT KOMME DIREKTE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET EFTER 3½ ÅR

Studerende i laboratorie

Energistuderende er med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Du opnår viden om de nyeste energiteknologier og er med til at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes.

Du arbejder desuden meget med matematik og fysik igennem hele uddannelsen, fordi det hjælper dig til at beskrive og forstå den verden, der omgiver os.

Uddannelsen lægger op til kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på virksomhedernes udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke både kreativt og systematisk.

”UDFORDRINGEN OG SPÆNDINGEN VED AT FINDE NYE OG MERE EFFEKTIVE ENERGIKILDER ELLER BARE DET AT OPTIMERE DE EKSISTERENDE, DET ER DEN BEDSTE MOTIVATION FOR AT BLIVE ENERGIINGENIØR!”

Martin Bouvin Kynde, studerende

Bæredygtig Energiteknik er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Studerende i laboratorie

Uddannelsens kombination af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik giver dig kompetencer til at kunne arbejde med fx udvikling og forskning i erhvervslivet eller på forskningsinstitutioner i ind- og udland. Med en diplomingeniøruddannelse kan du komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

En anden mulighed er, at du kan supplere din diplomingeniøruddannelse i Bæredygtig Energiteknik med en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør/energiingeniør har du gode muligheder for at finde et job, der passer til netop dine evner og interesseområder i alle former for virksomheder og erhverv, der vedrører energi – lige fra planlægning til projektering, udvikling, ledelse, produktion og forbrug. Energisektoren er i konstant udvikling, og der er brug for endnu flere energiingeniører i fremtiden.

”PÅ AALBORG UNIVERSITET ARBEJDER VI MED VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER OG OFTE I SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET”

Morten Pedersen, studerende

Studerende analyserer data på computer

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for energi kan du arbejde med fx:

 • Integration af og styringer til vindmøller
 • Brændselscellesystemer
 • Effektelektroniske apparater
 • Kabellægning af højspændingsnettet
 • Biobrændsler
 • Hydrauliske bølgeenergisystemer
 • Forsyningen af energi til forbrugerne
 • Energioptimering af apparater, systemer og fremtidens bolig
 • Udvikling af nye energiteknologier og energisystemer
 • Analysere nye energiteknologier og forske i energiressourcer
 • Rådgivning
 • Bæredygtighedsvurdering af energiformer og deres omsætning
 • Energibesparelser i produktion og forbrug af energi

Som studerende på Bæredygtig Energiteknik er der desuden mulighed for at deltage på sommerskoler inden for energiområdet, og det er muligt at søge støtte til fx studieture og gæsteforelæsninger fra et energisponsorprogram.

”UNDERVISNINGSFORMEN, HVOR MAN ARBEJDER I GRUPPER, ER HELT UNIK, OG DET GØR, AT HJÆLPEN ALTID ER LIGE VED HÅNDEN TIL OPGAVERNE OG MAN ER BEDRE RUSTET TIL ERHVERVSLIVET”

Juliane Bech Sørensen, studerende


Se brochure om Energiuddannelserne i Aalborg (pdf):

Brouchure om Energi-uddannelserne i Aalborg
 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ BÆREDYGTIG ENERGITEKNIK

 

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

Laboratorieudstyr

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU og de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Bæredygtig Energiteknik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Bæredygtig Energiteknik.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Analyse af data og måleudstyr
 

SØG OPTAGELSE PÅ BÆREDYGTIG ENERGITEKNIK

Test: Er du klar til Energistudiet?

Du får viden om

 • Fremtidens energisystemer og apparater
 • Moderne laboratorier
 • Energibesparelser - vedvarende energi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu