Spring til indhold

Bachelor

Energi

Vær med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Opnå viden om de nyeste energiteknologier og vær med til at mindske energiforbruget.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du interesserer dig for energisektoren, og hvordan vi kan effektivisere vores energiforbrug
Du synes udvikling af alternative energikilder lyder spændende
Du interesserer dig for fysik og matematik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Energi

Vær med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Opnå viden om de nyeste energiteknologier og vær med til at mindske energiforbruget.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du interesserer dig for energisektoren, og hvordan vi kan effektivisere vores energiforbrug
Du synes udvikling af alternative energikilder lyder spændende
Du interesserer dig for fysik og matematik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Som energiingeniør vil du kunne arbejde konkret med udviklingen af fremtidens bæredygtige energisystemer- og energikilder. På uddannelsen lærer du om energisektoren – bl.a. de energitekniske processorer bag produktion, distribution og forbrug af energi. Og du lærer at udvikle, designe og optimere systemer som fx vindmøller, solceller, brændselsceller, power-2-x og biobrændsler.

Bæredygtighed er et gennemgående tema i energiuddannelsen. Du lærer derfor både om bæredygtig og klimaneutral energiproduktion samt at udvikle økonomisk bæredygtige energiløsninger. Det kan fx være udvikling af et stabilt elnet med en stor andel vedvarende energi, elbiler til transport eller effektiv udnyttelse af biomasseressourcer, som fx energiafgrøder, halm og alger.

Du kan skifte mening

Selvom du vælger denne uddannelse, er du ikke låst fast. Hvis du fortryder dit valg, så kan du i mange tilfælde skifte til en anden uddannelse, når du har bestået det første studieår. Tag en snak med din studievejleder om mulighederne, hvis det bliver aktuelt.

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i Energi bliver du introduceret til termisk og elektrisk energiteknik samt mekatronik, der giver dig en brugbar og grundlæggende viden om energisektoren. Du får desuden et bredt teoretisk fundament og gode praktiske værktøjer til at kunne arbejde med netop disse udfordringer.

Du lærer om fx:

  • Strømningslære
  • Termodynamik
  • Kredsløbsteori
  • Elektriske og termiske maskiner
  • Hydraulik

Uddannelsen veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for branchen.

Undervisningen er på dansk men kan ofte også foregå på engelsk, og du vil færdes i et miljø med gæstestuderende fra udenlandske samarbejdsuniversiteter og internationale undervisere og forskere fra AAU Energi. Litteraturen kan derfor også være på engelsk.

Matematik er et vigtigt redskab for ingeniører og anvendes til beregninger og modeller, og du vil se, at du i høj grad får brug for dine matematikfærdigheder i praksis.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

thumbnail

Hør studerende og undervisere fortælle om laboratorierne hos Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hør studerende og undervisere fortælle om laboratorierne hos Energi

Semesteroversigt

På 5. og 6. semester har du mulighed for at specialisere dig inden for en af de følgende specialiseringer:

Kandidatmuligheder på AAU

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med prøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Kontakt

Mere info om Energi

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  • Du kan orientere dig i studieordningen for Energi, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne
  • Brochure om uddannelsen
  • Er du nysgerrig på, hvordan det er at være studerende på Energi? Så tjek vores Facebook- og Instagram-side, hvor eleverne på uddannelsen giver et indblik i hverdagen og livet som studerende
  • Studiet råder over en række laboratorier i verdensklasse, som er dedikerede til forsknings- og studenterprojekter

Besøg Energi-studiet

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev