AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energi, Bachelor

Prototype på vindmølle

Energi

Vi har brug for masser af energi i vores hverdag, hvor fx vores forbrug af elektricitet og brændstof endnu afhænger meget af olie, kul og gas. Vores behov for energi bliver kun større, så vi skal finde løsninger på, hvordan vi bedre kan udnytte de ressourcer, vi har til rådighed.

FIND FREMTIDENS ENERGISYSTEMER

Der er brug for energiingeniører, som kan arbejde med de mange udfordringer, der opstår inden for denne branche. På bacheloruddannelsen i Energi, AAU Esbjerg, lærer du mere om udvikling af nye og alternative energikilder, design og optimering af allerede eksisterende teknologier, distribuering af energi i form af el og varme samt omsætning af energi. Energiuddannelsen i Esbjerg har desuden især fokus på forbrændingsteknik og offshore-energi, men du får også kendskab til andre forskellige energikilder som fx vind, sol, brændselsceller, olie og kul.

Med en uddannelse inden for energi kan du blive en del af det hold af ingeniører, som i fremtiden skal sikre, at vores energibehov bliver dækket.

”UDFORDRINGEN OG SPÆNDINGEN VED AT FINDE NYE OG MERE EFFEKTIVE ENERGIKILDER ELLER BARE DET AT OPTIMERE DE EKSISTERENDE, DET ER DEN BEDSTE MOTIVATION FOR AT BLIVE ENERGIINGENIØR!”

Martin Bouvin Kynde, studerende

Laboratoriearbejde

Uddannelsen er forskningsbaseret, hvilket giver dig et brugbart ingeniørmæssigt grundlag med stærke kompetencer inden for mekaniske, elektriske, termodynamiske og reguleringsmæssige systemer, som du kan bruge over alt i energisektoren. Du kommer desuden til at arbejde meget med matematik og fysik, som hjælper dig til at beskrive og forstå den verden, der omgiver os.

AAU Esbjerg råder over en vindtunnel, hvor det er muligt at måle opdrift og træk samt trykfordeling på indsatte objekter, så du kan arbejde med aerodynamik og vindenergi i praksis. Der er desuden færdige modeller af bl.a. vingeprofiler og cylinder med trykudtag, der kan bruges til forsøg. Hvis du arbejder med solenergi, kan du også gøre brug af universitetets sun‐tracker, dvs. et solpanel, der følger solens gang, hvor du kan indstille det i forskellige vinkler og måle den genererede effekt.

”TANKEN OM AT KUNNE VÆRE MED TIL AT REVOLUTIONERE MÅDEN VI TÆNKER OG LAVER ENERGI, DREV MIG TIL AT VÆLGE AT BLIVE ENERGIINGENIØR”

PATRICK NIELSEN, STUDERENDE

I løbet af uddannelsen arbejder du med udvikling af intelligente og effektive metoder og teknologier til udnyttelse af energiressourcerne. Du beskæftiger dig med modellering af komplekse offshore energisystemer, forbrændingsteknik og bioenergisystemer.

Fra 5. semester vælger du en specialisering:

 • Dynamiske systemer
 • Termiske processer

Der udbydes desuden tre specialiseringer i Aalborg, som du også kan vælge:

Overvågning af eksperiment


MØD JESPER OG HANS PROJEKTGRUPPE FRA ENERGI

Jesper og hans projektgruppe har bygget en model af en flydende vindmølle og udført eksperimenter, der kan bidrage til at øge møllens levetid og energiproduktion: 

”JEG FØLER, AT JEG FÅR REDSKABERNE TIL AT LØSE EN MASSE VIRKELIGHEDSNÆRE PROBLEMSTILLINGER, HVILKET GØR, AT JEG FØLER MIG MERE MOTIVERET TIL AT LÆRE NY VIDEN”

FLORIAN MARCUS FRIES, STUDERENDE

Uddannelsen giver dig rig mulighed for at etablere tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe typisk arbejder med branchens aktuelle udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke innovativt, kreativt og systematisk for at finde nye løsninger.

Energi er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Du har som studerende på Energi desuden mulighed for at deltage på sommerskoler inden for energiområdet, og det er muligt at søge støtte til fx studieture, gæsteforelæsninger og udlandsophold hos et energisponsorprogram.

”SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER ER EN STOR DEL AF UDDANNELSEN OG ET VIGTIG REDSKAB TIL EN VIDERE KARRIERE”

RIKKE PEDERSEN, STUDERENDE

Med en bachelor i energi kan du læse videre på en kandidat som civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør fra Energi har du god mulighed for at finde beskæftigelse i alle former for virksomheder og erhverv i Danmark og i udlandet, der vedrører energi – lige fra planlægning til produktion, projektering, udvikling, ledelse og forbrug.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for energi kan du arbejde med fx:

 • Integration af vindmøller
 • Styringer til vindmøller
 • Forbrænding af biobrændsler
 • Bioenergi systemer – biogas/biofuels
 • Hydrauliske bølgeenergisystemer
 • Forsyning af energi til forbrugerne
 • Energioptimering af apparater, systemer og fremtidens bolig
 • Udvikling af nye energiteknologier og energisystemer
 • Analyse af nye energiteknologier og forskning i energiressourcer
 • Rådgivning
 • Bæredygtighedsvurdering af energiformer og deres omsætning
 • Energibesparelser i produktion og forbrug af energi
 • Offshore energisystemer
 • Udvikling af undervandsrobotter
 • Offshore overvågnings- og kontroldroner til energisystemer
 • Effektelektroniske systemer til offshore energi


Se brochure om Energi-uddannelserne i Esbjerg (pdf):

Brochure om Energi-uddannelserne i Esbjerg


testimonials

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ ENERGI


Mød Kasper, som læser Energi på AAU Esbjerg

 

Mød Randy, som læser Energi på AAU Esbjerg

 

Mød Sissel og Lærke, som læser Energi, og mød Simon, som er færdiguddannet energiingeniør og nu ansat hos Andritz


”AAU ESBJERG ER ET LILLE, DYNAMISK UNIVERSITET, HVOR ALLE KENDER ALLE OG HVOR MANGE GERNE HJÆLPER SINE MEDSTUDERENDE”

MARTIN BOUVIN KYNDE, STUDERENDE


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU og de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energi.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Energi.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Aalborg (uddannelserne er identiske til og med 4. semester) - klik ind på Energi, Aalborg for nærmere information om de forskellige specialiseringer fra 5. semester.


SØG OPTAGELSE PÅ ENERGI

Engineer the future

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Fremtidens energisystemer og apparater
 • Moderne laboratorier
 • Energibesparelser - vedvarende energi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu