Forskning
Samarbejde

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Studerende arbejder med ECO-racer

Bæredygtig Energiteknik, diplomingeniør

Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på Bæredygtig Energiteknik er du med til at holde samfundet kørende, flyvende og i bevægelse og er med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter. En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Fremtidens energikilder skal være med til at løse de store samfundsmæssige udfordringer

Som energiingeniør vil du kunne arbejde konkret med udviklingen af fremtidens bæredygtige energisystemer. Et energisystem er alle komponenter relateret til produktion, konvertering, levering og brug af energi. Du lærer at udvikle, designe og optimere systemer med fx vindmøller, solceller, brændselsceller, power-2-x og biobrændsler.

 

Bæredygtighed er en fuldt integreret del af energiuddannelsen

Bæredygtighed er et gennemgående tema i energiuddannelserne. Dette gælder for både bæredygtig og klimaneutral energiproduktion, men du lærer også at udvikle økonomisk bæredygtige energiløsninger. Det kan fx være udvikling af et stabilt elnet med en stor andel vedvarende energi, elbiler til transport eller effektiv udnyttelse af biomasseressourcer, som fx energiafgrøder, halm og alger.

 

sådan kan din uge se ud
 

Du får et solidt ingeniørfagligt grundlag

På diplom-bacheloren får du et solidt fundament inden for energiteknik, hvor du vil lære om både elektriske, termiske og mekaniske energisystemer. Måske kender du ikke fagtermerne, men gennem det første år får du en grundig introduktion til energiteknikken og et godt overblik over hele energisystemet.

Matematik er fx et vigtigt redskab for ingeniører der anvendes til alle beregninger og modeller. Det er teoritungt stof, men du vil se, at du i høj grad får brug for dine matematikfærdigheder i praksis. Du får en grundig indføring i matematikken: Der er undervisning, fælles opgaveregning og sparring med forsker-studerende. Dette gælder generelt for al undervisning.

Du kommer til at arbejde i højt specialiserede laboratorier, hvor du i praksis arbejder eksperimentelt med fx adaptorer til mobiltelefoner med effektiv effektelektronik, energieffektive robotter, fremtidens bæredygtige brændstoffer eller sol- og vindenergi. Alt sammen baseret på teorien du har lært i kursusmoduler og gennem projektarbejdet.

Det særlige ved Diplom-Bacheloruddannelsen

Uddannelsens kombination af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik giver dig kompetencer til at kunne arbejde med fx udvikling og forskning i erhvervslivet eller på forskningsinstitutioner i ind- og udland. Med en diplomingeniøruddannelse kan du komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

En anden mulighed er, at du kan supplere din diplomingeniøruddannelse i Bæredygtig Energiteknik med en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør/energiingeniør har du gode muligheder for at finde et job, der passer til netop dine evner og interesseområder i alle former for virksomheder og erhverv, der vedrører energi – lige fra planlægning til projektering, udvikling, ledelse, produktion og forbrug. Energisektoren er i konstant udvikling, og der er brug for endnu flere energiingeniører i fremtiden.

Hvad arbejder en energiingeniør med?

Som energiingeniør bliver du i stand til at forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi. Du får stærke analytiske kompetencer og et meget omfattende overblik, der vil gøre dig i stand til at håndtere både detaljeret design af enkelte energisystemer og integration af sammensatte og mere komplekse systemer. Det er fx udvikling af systemer til el- og varmeproduktion, batterier og andre former for energilagring.

Kom på besøg på Energi-studiet

Der er mange muligheder for at få yderligere kendskab til Energi-uddannelsen. Vi vil gerne have besøg af dig, så vi kan fortælle dig om studiets indhold, og hvordan det er at være studerende på energi. Samtidig vil vi vise dig studiemiljøet med grupperum, fælles områder og auditorier. Du skal også besøge vores verdensklasselaboratorier, som vi er meget stolte af. For yderligere oplysninger, se de forskellige muligheder her.

Læs mere om Energi-uddannelsen i brochuren (pdf):

Testimonials

Læs hvad de studerende siger om uddannelsen eller hør de studerende fortælle om studiet i videoerne nedenfor.

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

 • +

  Kom på besøg på Energi-studiet

  Åbent Hus

  Åbent Hus finder sted hvert år i marts.

  Du kan høre oplæg om uddannelser, hvor nuværende studerende fortæller om hverdagen på deres eget studie, og du kan høre oplæg om alt det, der også hører til valg af uddannelse - udlandsophold, job, bolig, studieformen på AAU, problembaseret læring mv.

  Book en Studenterstudievejleder

  Mød os! Book et online møde med os

  Energistudiet har egne studenterstudievejledere, som selv studerer energi. Hvis du er interesseret i at møde os, så tilbyder vi online møder, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold over studiejobs til hvordan vores kantine ser ud og fungerer.

  Rent praktisk gør vi det sådan, at du skriver til os, og så kontakter vi dig for at aftale nærmere. Kontaktoplysninger finder du på energistudiets side med oversigt over studenterstudievejledere.

  For yderligere oplysninger, se også gerne AAUs generelle websider om studievejledning.

  Studerende for en dag

  Kunne du tænke dig at være energistuderende for en dag? Du aftaler selv med vores studenterstudievejleder, hvad dagen skal indeholde. Vi foreslår, at du går med til en forelæsning, deltager i den efterfølgende opgaveregning og gruppearbejde. Der vil blive rig lejlighed til at tale med energistuderende på en uformel måde, hvor du vil blive præsenteret for både det sjove og spændende, men også det hårde og krævende ved energistudiet.

  Som nævnt ovenfor, har energistudiet egne studenterstudievejledere. Du kan kontakte Jens og Maria for at høre nærmere og eventuelt aftale en dag, hvor du kan komme ud på Campus.

  Studiepraktik

  Der er mulighed for studiepraktik på energi-studiet. Når du vælger Studiepraktik på AAU får du mulighed for at få et unikt indblik i uddannelse og studieliv, der venter dig som studerende. Studiepraktik varer tre dage, og i løbet af disse dage får du muligheder for at snakke med studerende, studievejledere og følge undervisningen.

  Studiepraktik er målrettet afgangselever på en gymnasial uddannelse og dem, som allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

  Dette arrangement løber af stablen i oktober måned, og det nøjagtige tidspunkt fremgår af tilmeldingssiden.

 • +

  PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

  Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

 • +

  TEAMWORK

  Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

 • +

  SAMARBEJDE MED ERHVERSLIVET

  Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

 • +

  DIN UNDERVISER FORSKER

  På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

 • +

  LABORATORIER I VERDENSKLASSE

  På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Aalborg Universitet bedst i EuropaTager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future


like institut for energiteknik på facebook

Du får viden om

 • Fremtidens energisystemer og apparater
 • Moderne laboratorier
 • Energibesparelser - vedvarende energi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU