Forskning
Samarbejde

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Studerende arbejder med ECO-racer

Bæredygtig Energiteknik, diplomingeniør

Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på Energi er du med til at holde samfundet kørende, flyvende og i bevægelse og er med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter.

søg optagelse på bæredygtig energiteknik

FIND FREMTIDENS ENERGISYSTEMER

Energistuderende er med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Du opnår viden om de nyeste energiteknologier og er med til at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes.

En diplomingeniøruddannelse består af syv semestre, hvoraf ét semester er sat af til virksomhedspraktik, hvorimod en ordinær bacheloruddannelse har seks semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

Uddannelsen er forskningsbaseret og giver dig derfor et brugbart, ingeniørmæssigt grundlag med stærke kompetencer inden for elektrisk energiteknik, termisk energiteknik og mekatronik. Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på Bæredygtig Energiteknik er du med til at holde samfundet kørende, flyvende og i bevægelse og er med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter.

EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE ER FOR DIG,
DER ER KLAR TIL AT KOMME DIREKTE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET EFTER 3½ ÅR

Studerende i laboratorie

Energistuderende er med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Du opnår viden om de nyeste energiteknologier og er med til at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes.

Du arbejder desuden meget med matematik og fysik igennem hele uddannelsen, fordi det hjælper dig til at beskrive og forstå den verden, der omgiver os.

Uddannelsen lægger op til kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på virksomhedernes udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke både kreativt og systematisk.

“Udfordringen og spændingen ved at finde nye og mere effektive energikilder eller bare det at optimere de eksisterende, det er den bedste motivation for at blive energiingeniør!”
Martin Bouvin Kynde, studerende

Bæredygtig Energiteknik er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

 

 

Uddannelsens kombination af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik giver dig kompetencer til at kunne arbejde med fx udvikling og forskning i erhvervslivet eller på forskningsinstitutioner i ind- og udland. Med en diplomingeniøruddannelse kan du komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

En anden mulighed er, at du kan supplere din diplomingeniøruddannelse i Bæredygtig Energiteknik med en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør/energiingeniør har du gode muligheder for at finde et job, der passer til netop dine evner og interesseområder i alle former for virksomheder og erhverv, der vedrører energi – lige fra planlægning til projektering, udvikling, ledelse, produktion og forbrug. Energisektoren er i konstant udvikling, og der er brug for endnu flere energiingeniører i fremtiden.

“På Aalborg Universitet arbejder vi med virkelige problemstillinger og ofte i samarbejde med erhvervslivet.”
Morten Pedersen, studerende

Studerende analyserer data på computer

Det er muligt at søge støtte til fx studieture, gæsteforelæsninger og udlandsophold hos et energisponsorprogram.
Som studerende på Energistudiet er der desuden sommetider mulighed for at deltage på sommerskoler inden for energiområdet - kontakt din studiesekretær for at høre om mulighederne.   
 

“Undervisningsformen, hvor man arbejder i grupper, er helt unik, og det gør, at hjælpen altid er lige ved hånden til opgaverne og man er bedre rustet til erhvervslivet.”
Juliane Bech Sørensen, studerende

Se mere om Energi-uddannelsen i brochuren (pdf):
Brochure om Energi-uddannelsen i Aalborg
 

FAGLIGT INDHOLD PÅ BÆREDYGTIG ENERGITEKNIK


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og eventuelt behov for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.

 

SØG OPTAGELSE PÅ BÆREDYGTIG ENERGITEKNIK

 

Test: Er du klar til Energistudiet?

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

 • +

  PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

  Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

 • +

  TEAMWORK

  Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

 • +

  SAMARBEJDE MED ERHVERSLIVET

  Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

 • +

  DIN UNDERVISER FORSKER

  På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

 • +

  LABORATORIER I VERDENSKLASSE

  På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

 • +

  STUDIEBYEN AALBORG

  Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om studieliv i Aalborg og hvordan det er at leve som studerende i Aalborg.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Aalborg Universitet bedst i EuropaTager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future


like institut for energiteknik på facebook

Du får viden om

 • Fremtidens energisystemer og apparater
 • Moderne laboratorier
 • Energibesparelser - vedvarende energi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Online Åbent Hus på Aalborg Universitet 2021
Se oplæggene fra Åbent Hus på Aalborg Universitet i 2021.

Åbent hus på AAU