ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Diplomingeniør

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Vær med til at opdage og definere fremtidens energikilder. Du lærer om de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi. Obligatorisk praktikophold åbner døren til erhvervslivet og civilingeniøruddannelsen.

Få kendskab til

Fremtidens energisystemer og apparater
Moderne laboratorier
Energibesparelser - vedvarende energi

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Diplomingeniør

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Vær med til at opdage og definere fremtidens energikilder. Du lærer om de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi. Obligatorisk praktikophold åbner døren til erhvervslivet og civilingeniøruddannelsen.

Få kendskab til

Fremtidens energisystemer og apparater
Moderne laboratorier
Energibesparelser - vedvarende energi

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på bæredygtig energiteknik er du med til at holde samfundet kørende, flyvende og i bevægelse og er med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger. En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fremtidens energikilder skal være med til at løse de store samfundsmæssige udfordringer

Som energiingeniør vil du kunne arbejde konkret med udviklingen af fremtidens bæredygtige energisystemer. Et energisystem er alle komponenter relateret til produktion, konvertering, levering og brug af energi. Du lærer at udvikle, designe og optimere systemer med fx vindmøller, solceller, brændselsceller, power-2-x og biobrændsler.

Bæredygtighed er en fuldt integreret del af energiuddannelsen

Bæredygtighed er et gennemgående tema i energiuddannelserne. Dette gælder for både bæredygtig og klimaneutral energiproduktion, men du lærer også at udvikle økonomisk bæredygtige energiløsninger. Det kan fx være udvikling af et stabilt elnet med en stor andel vedvarende energi, elbiler til transport eller effektiv udnyttelse af biomasseressourcer, som fx energiafgrøder, halm og alger.

Du får et solidt ingeniørfagligt grundlag

På diplomingeniøruddannelsen får du et solidt fundament inden for energiteknik, hvor du vil lære om både elektriske, termiske og mekaniske energisystemer. Måske kender du ikke fagtermerne, men gennem det første år får du en grundig introduktion til energiteknikken og et godt overblik over hele energisystemet.

Matematik er et vigtigt redskab for ingeniører og anvendes til beregninger og modeller. Det er teoritungt stof, men du vil se, at du i høj grad får brug for dine matematikfærdigheder i praksis.

Uddannelsen veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for branchen.

Undervisningen er på dansk men kan ofte også foregå på engelsk, og du vil færdes i et miljø med gæstestuderende fra udenlandske samarbejdsuniversiteter og internationale undervisere og forskere fra AAU Energi. Litteraturen kan derfor også være på engelsk.

Fagligt indhold

På diplomingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik lærer du grundlæggende principper inden for termisk og elektrisk energiteknik samt mekatronik. Du vil som færdiguddannet kunne forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi, og du får et godt indblik i de problemstillinger, som vores energisystemer står over for i fremtiden. For at kunne arbejde med disse problemstillinger får du et bredt teoretisk fundament og gode praktiske værktøjer.

Du lærer om fx:

  • Strømningslære
  • Termodynamik
  • Kredsløbsteori
  • Elektriske og termiske maskiner
  • Hydraulik

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Semesteroversigt

Uddannelsen består af syv semestre og udbydes med tre forskellige specialiseringer fra 5. semester, hvor du skal specialisere dig inden for en af de nedenstående specialiseringer.

6.-7. semester er en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Praktik

Alle studerende på diplomingeniøruddannelsen bæredygtig energiteknik skal gennemføre et praktikophold som et led i uddannelsen. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til midten af 7. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med opgaver fra det virkelige liv. Opholdet er en givende forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse og en rigtig god mulighed for at skabe et netværk, inden du er færdiguddannet.

Mange virksomheder er interesserede i at modtage studerende på praktikophold. Mulige praktiksteder er fx Energinet, Grundfos og Alfa Laval.

Kandidatmuligheder på AAU

Job og karriere

Kontakt

AAU Karriere
Line Randa
Karrierekonsulent

lra@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7403
Christian Friis-Nielsen
Karrierekonsulent

cfn@adm.aau.dk
Tlf. 9940 9413

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Læs mere om studiestartsprøven

Mere info om Energi

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  • Du kan orientere dig i studieordningen for bæredygtig energiteknik, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne
  • Brochure om uddannelsen
  • Studiet råder over en række laboratorier i verdensklasse, som er dedikerede til forsknings- og studenterprojekter

Kontaktinformation

Har du spørgsmål om optagelse eller valg af uddannelse?

Email: optagelsesvejledning@aau.dk
Har du spørgsmål om ansøgning til en bacheloruddannelse: bacheloroptag@aau.dk

Adresse

Optagelseskontoret
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Øst

Åbningstid

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12:00 - 14:00

Onsdag lukket

Telefon: 9949 9425

Kontakt og studievejledning

Besøg Energi-studiet

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev