Spring til indhold

Ansæt en studerende fra AAU i studiejob

For jeres virksomhed er det en god investering at ansætte en studentermedhjælper. Omkostningerne er begrænsede, og I kan få løst opgaver, der af tidsmæssige eller økonomiske årsager bliver forbigået.

På denne side kan I finde:
- Viden om at ansætte studentermedhjælpere
- Tips til et godt forløb
- En guide til et godt studiejobopslag
- Info om AAU Jobbank, hvor I gratis kan opslå studiejobopslag

Fordele ved at ansætte en AAU-studerende i et studiejob

Et studiejob er den simpleste måde at samarbejde med studerende om at løse en opgave.

Et studiejob er ikke afhængigt af hverken en semesterplan eller temaer, der skal indgå i et projektsamarbejde. Derfor er rammen for et studiejob bredere både med hensyn til timing, omfang og indhold.

 

Med en studentermedhjælper har I mulighed for at:

  • Tilføre ekstra ressourcer for en overkomelig pris
  • Få løst mange typer af opgaver
  • Få en medarbejder, der er fleksibel i forhold til arbejdstider og løsning af opgaver
  • Få adgang til den nyeste specialiserede viden
  • Møde potentielle nye medarbejdere allerede i deres studietid

Facts om studiejob

  • Studentermedhjælpere aflønnes på timebasis.
  • Lønnen er typisk 130 - 150 kr. i timen.
  • En studentermedhjælper arbejder typisk 5 - 15 timer om ugen i gennemsnit.

Tips til et godt forløb med en studentermedhjælper

Sådan skriver I

et godt studiejobopslag

Når I søger en studentermedhjælper, er der større chance for succes, hvis opslaget er konkret, så det er nemt for den studerende at gennemskue. Vi anbefaler derfor, at I inkluderer information om alle 6 punkter herunder. 

For at øge læsevenligheden i opslaget er det desuden en god ide at inddele teksten i afsnit med luft imellem og indsætte underoverskrifter til hvert afsnit.

Tilmeld jer AAU’s interesseliste for studentersamarbejde

Vil I gerne samarbejde med AAU’s studerende, men har måske ikke et aktuelt behov, så skriv jer op på vores interesseliste for studentersamarbejde. Så vil vi række ud når vi har relevante muligheder for samarbejde.

Tilmeld AAU's interesseliste for samarbejde med studerende.

Tlf. 9940 8090

Vil I have hjælp til at starte et samarbejde med AAU-studerende i Aalborg, Esbjerg og/eller København? Ring til os, eller udfyld formularen ved at klikke herunder.

Kontakt os