Spring til indhold

Projektsamarbejde med studerende

Hvert semester samarbejder flere tusinde studerende på Aalborg Universitet med virksomheder om projekter. De studerende arbejder med en udfordring for din virksomhed, og som projektsamarbejdspartner får du et bud på en løsning på en given problemstilling i din virksomhed.

Fordele ved projektsamarbejde med AAU's studerende

På AAU laver de studerende projektarbejde – ofte i grupper. Som projektsamarbejdspartner vil du derfor samarbejde med en eller flere studerende om et projekt, du mangler et blik på.

Projektet behøver ikke være skarpt defineret, før samarbejdet indledes. Det er nemlig en vigtig del af en AAU-studerendes kompetencer at være med til både at definere og arbejde med problemet, du står over for.

De studerende besidder et højt fagligt niveau, og et projektsamarbejde giver dig:

 • Frisk input til og nye øjne på aktuelle udfordringer eller skuffeprojekter med potentiale
 • Adgang til den nyeste specialiserede viden inden for en lang række relevante områder 
 • Mulighed for at indgå i dit første samarbejde med en akademiker

Tips til et godt projektsamarbejde

 • Læg en god plan for forløbet sammen med de studerende.
 • Stil en kontaktperson med faglig relevant baggrund til rådighed som sparringspartner.
 • Hav god kontakt med de studerende.
 • Lav en mødeplan, så møderne er i kalenderen.
 • Invitér de studerende til møde efter projektafleveringen, hvor I hører de studerendes input til jer og giver dem sparring, som de kan bruge i deres eksamensforberedelser.  
 • Opfordr de studerende til at lave en kort opsamling af pointerne i deres projekt skrevet på ikke-akademisk sprog. 

Vær opmærksom på, at et projektsamarbejde er et læringsforløb, ikke et ansættelsesforhold.

Vejledende tidslinje for et typisk projektsamarbejde

Facts om projektsamarbejde

 • Det kan enten være i et forårs- eller efterårssemester.
 • Forløbene påbegyndes typisk i februar eller september.
 • Et typisk projekt strækker sig over 2-3 måneder.
 • Specialer kan dog strække sig over længere perioder
 • De fleste holder 3-5 møder – typisk flest i første halvdel af samarbejdsperioden.
 • Nogle studerende og virksomheder er så tilfredse med samarbejdet, at de vælger at fortsætte over flere semestre. 
 • Vi anbefaler, at du tager kontakt til AAU eller slår dit projektforslag op i AAU Jobbank senest i januar eller august.

Sådan gør I...

I kan gratis lægge et jobopslag i AAU Jobbank, hvor det vil være synligt for alle AAU's studerende i Aalborg, Esbjerg og København.

Vi anbefaler, at I slår jeres projektforslag op senest i januar eller august.

Sådan skriver I

et godt projektforslag

Når I søger et projektsamarbejde, er der større chance for succes, hvis opslaget er konkret, så det er nemt for de studerende at gennemskue. Vi anbefaler derfor, at I inkluderer information om alle 6 punkter herunder.

For at øge læsevenligheden i opslaget er det desuden en god idé at inddele teksten i afsnit med luft imellem og indsætte underoverskrifter til hvert afsnit.

Mere information om projektsamarbejde med studerende

Projektbørs

På en projektbørs har du mulighed for at møde studerende fra et specifikt studie og måske finde en projektgruppe at samarbejde med. Vi tilrettelægger projektbørserne, så der er størst mulig succesrate på matches mellem jer og de studerende.

Andre måder, du kan samarbejde med AAU's studerende

Tlf. 9940 8090

Vil du som virksomhed have hjælp til at starte et samarbejde med AAU-studerende i Aalborg, Esbjerg og/eller København? Ring til os, eller udfyld formularen ved at klikke herunder.

Kontakt os