Forskning
Samarbejde

Matematik, Fysik og Kemi

Her kan du finde korte videoforelæsninger, som relaterer sig til "Matematik, Fysik og Kemi". Forelæsningerne er præsenteret af forskere fra AAU.
​Til hver video findes et opgavesæt, som kan downloades og bruges i undervisningen.

Fejlkorrigerende koder


De fleste tager det nok for givet, at data kan sendes problemfrit mellem elektroniske enheder. Virkeligheden er mere nuanceret, for der kan godt opstå fejl i overførslen. Heldigvis kan man bruge koder fra matematikkens verden til at indkode datastrømmen, så fejlene kan rettes. Én sådan kode er Hamming-koden, og i denne video forklarer René Bødker Christensen, hvordan den bruges til at rette fejl.

Har relevans for fagene:

Informatik, IT, Matematik, Programmering

opgaver: 

Hent opgavesæt
 

Hvordan lægger man uendeligt mange tal sammen?


De fleste ved, hvordan man lægger tal sammen. Skal man lægge mange tal sammen, kan det hurtigt blive udregninger, som mange er for dovne til at udføre. Alligevel vil de fleste med lidt vilje kunne regne sig frem til at 1+2+3+⋯+98+99+100=5050. Men hvad nu hvis man fortsætter i det uendelige? Giver det overhovedet mening at lægge uendeligt mange tal sammen, og hvis det gør, hvad er resultatet så? Og hvad nu hvis man vælger andre tal at lægge sammen? Benjamin viser, at det nogle gange giver mening, og andre gange ikke – og nogle gange kan resultatet være højst overraskende. Med det for øje viser Benjamin til sidst, hvilke matematiske anvendelser denne viden afføder.

Har relevans for fagene:

Matematik

Opgaver:

Hent opgavesæt

Endelige legemer


Matematik er et vigtigt værktøj, når vi regner på fysiske fænomener. Men der findes også en type af matematik, hvis rolle er at muliggøre menneskeskabte udvidelser af den fysiske verden i form af digitale informations- og kommunikationssystemer. Et fundamentalt koncept her er de endelige legemer. De er modstykket til de klassiske talsystemer, som de rationale tal, de reelle tal og de komplekse tal. Se denne korte videoforelæsning med Olav Geil og bliv klogere på emnet.

Har relevans for fagene:

Matematik

Opgaver:

Hent opgavesæt

Revner i Fiberkompositter – Hvorfor falder fly- og vindmøllevinger ikke ned, når de er fyldt med revner


Vi flyver, vi kører i biler og nogle af os har måske også et surfboard. Fællesnævneren for alle tre er bl.a., at de er lavet af fiberkompositter. Men en anden fællesnævner er også, at de skal være sikre for os at bruge. Esben fortæller om, hvordan man kan sikre det ved at gennemgå de beregningsmetoder, der hjælper os til konstruere og bygge korrekt. Hvor meget hagl kan et fly holde til at flyve igennem, inden det går galt? I opgavesættet kan eleverne selv dykke ned i beregningerne og agere forskere.

Har relevans for fagene:

Design - Design og Arkitektur, Fysik, Matematik, Materialeteknologi, Statistik, Statistik og Styrkelære, Teknikfag - udvikling og produktion, Teknologi

Opgaver:

Hent opgavesæt
Hent excel-fil

Send en mail til elo@mp.aau.dk for at få tilsendt løsning på opgavesæt.

Hvordan kunstig intelligens får robotter til at finde vej


Hør Karl Damkjær Hansen fortælle om, hvad en mobil robot er, hvordan robotter bruger kunstig intelligens og hvordan de opfatter verdenen og reagerer på den. Karl demonstrerer robotten Turtlebot 3, og hvordan den finder vej, mens han forklarer den matematik og den algoritme, den bruger til at finde vej med; A*-algoritmen.

Har relevans for fagene:

Fysik, Informatik, IT, Kommunikation & IT, Matematik, Programmering, Teknikfag - digitalt design og udvikling, Teknologi

opgaver: 

Hent opgavesæt
 

Fremtidens batterier er lavet af svampe


I denne forelæsning fortæller Charlotte Overgaard Wilhelmsen om en ny teknologi – svampebatteriet – der gør det muligt at lagre overskydende grøn energi i væsker. I videoen forklarer Charlotte, hvad et svampebatteri og en redox-reaktion er, og hvordan den nye type batteri kan bidrage til en grønnere omstilling.

Har relevans for fagene:

Bæredygtighed, Biologi, Bioteknologi, Fysik, Kemi, Materialeteknologi, Teknikfag - byggeri og energi

opgaver: 

Hent opgavesæt
 

Bæredygtige brændstoffer og produkter i fremtidens energisystem - P2X


I Danmark skal vi finde nye bæredygtige måder at sikre energi på for fortsat at kunne føre det liv, vi lever i dag. I mange kredse anses Power-2-X for at være vejen til målet, fordi teknologierne bag bl.a. kan sikre, at strøm fra vind og sol kan omdannes til klimavenligt brændstof til fx fly og biler – og på sigt sikre, at vi har en erstatning for de fossile brændstoffer. I denne video får I et hurtigt overblik over, hvad Power-2-X teknologier er, og hvorfor de er så vigtige i fremtidens bæredygtige energisystemer.

HAR RELEVANS FOR FAGENE:

Bæredygtighed, Bioteknologi, Fysik, Kemi, Teknikfag - byggeri og energi, Teknikfag - udvikling og produktion, Teknologi, Innovation

OPGAVER:

Hent opgavesæt

Alt det, vi ikke kan forudsige med en computer

 

Hør Hans Hüttel fortælle om ækvivalensproblemet og om alt det, en computer ikke kan forudsige! I videoen kigger Hans på, hvorfor det vil være meget værdifuldt, hvis man kan opfinde et superprogram, der kan forudsige om to programmer vil svare det samme – altså om de er ækvivalente.

Har relevans for fagene:

Informatik, IT, Kommunikation & IT, Matematik, Programmering

opgaver: 

Hent opgavesæt
 

Hvordan sikrer vi, at vi har rent vand og nok ressourcer i fremtiden?


Hvordan kan vi sikre, at vi har rent vand og nok ressourcer i fremtiden? Kan man rense spildevand, så det opfylder kravene for drikkevand? Og kan man mindske brugen af ikke-vedvarende ressourcer? I denne video fortæller Cejna Anna Quist-Jensen om fordelene ved behandling af spildstrømme, genindvending af ressourcer, udvikling af miljøvenlige teknologier og bæredygtig udvikling.

Har relevans for fagene:

Biologi, Bioteknologi, Geografi, Geovidenskab, Kemi, Teknologi, Teknikfag - Udvikling og Produktion, Teknikfag - Proces, Levnedsmiddel og Sundhed, Bæredygtighed

Opgaver: 

Hent opgavesæt

Matematisk modellering af forbruget af kemoterapi ved livets afslutning


Hvornår skal vi stoppe en kemobehandling? Hvornår hjælper vi en kræftpatient? Hvornår påfører vi en unødvendig ekstra smerte, fordi kræftforløbet er for fremskredent? Spørgsmål, der er svære at besvare, men der er hjælp at hente via teknologiens og matematikkens verden. Martin viser, hvordan det danske sygehusvæsen i dag bruger Big Data og kvalitetsindikatorer til at understøtte lægernes kræftbehandling. Med den viden kan eleverne selv arbejde med brystkræftområdet på Aalborg Universitetshospital via opgavesættet.

HAR RELEVANS FOR FAGENE:

Filosofi, Biologi, Matematik, Statistik, Psykologi

OPGAVER:

Hent opgavesæt