Forskning
Samarbejde

Sidefag og tilvalgsfag på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) udbyder både sidefag og tilvalgsfag inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Se listen over fagene nedenfor, og læs mere om, hvad hhv. et side- og et tilvalgsfag er.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

A

Anvendt filosofi

Læses i Aalborg, sidefag

 

B

Biologi

Læses i Aalborg , sidefag

 

D

Dansk

Læses i Aalborg, sidefag

 

E

Engelsk

Læses i Aalborg, sidefag

F

Fysik

Læses i Aalborg, sidefag

G

Geografi

Læses i Aalborg, sidefag

H

Historie

Læses i Aalborg, sidefag

I

Idræt

Læses i Aalborg, sidefag

K

Kemi

Læses i Aalborg, sidefag

Kommunikation og digitale medier, informationsvidenskab

Læses i Aalborg, tilvalgsfag

KOmmunikation og digitale medier, Interaktive Digitale Medier

Læses i Aalborg, tilvalgsfag

Kommunikation og digitale medier, kommunikation

Læses i Aalborg og København, tilvalgsfag

Kulturforståelse

Læses i Aalborg, sidefag

M

Matematik

Læses i Aalborg, sidefag

Mediefag

Læses i Aalborg, sidefag

Musik

Læses i Aalborg, sidefag

Musik, lyddesign og entreprenørskab

Læses i Aalborg, tilvalgsfag

P

Psykologi

Læses i Aalborg, sidefag

S

Samfundsfag

Læses i Aalborg, sidefag

Hvad er et sidefag?

Hvad er et sidefag?

Et sidefag giver dig faglig kompetence til at undervise i gymnasiet.
Du læser et sidefag som en del af din bacheloruddannelse og derefter også som en del af din kandidatuddannelse.

AAU's gymnasielæreruddannelser

Hvad er et tilvalgsfag?

Hvad er et tilvalgsfag?

Et tilvalgsfag giver dig ikke faglig kompetence til at undervise i gymnasiet. Du læser et tilvalgsfag undervejs i din bacheloruddannelse.

Tilvalgsfaget er ofte lige så stort som et sidefag i ECTS-sammenhæng, og det kan derfor oftest bygges ind i en uddannelse med centralt fag – dog typisk kun på bachelorniveauet og uden at medføre den gængse gymnasielærerprofil.

Læs mere om jobmuligheder under de enkelte tilvalgsfag.