AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Gymnasielæreruddannelser på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet kan du vælge mellem gymnasielæreruddannelser inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. 
 

Vælg ud fra interesse og beskæftigelsesmuligheder

Når du skal sammensætte fagene i din gymnasielæreruddannelse, er det vigtigste, at du vælger de fag, du brænder for og er god til, men du bør også være bevidst om beskæftigelsesmulighederne i gymnasiet. Nogle fag er store, fordi de er obligatoriske, andre er små valgfag. Jo mindre dine fag er, desto mere påvirkelig er din beskæftigelsessituation, hvis faget/fagene ændrer status i gymnasiet.

Læs også

Studiestruktur og kombinationsmuligheder

Når du starter på din gymnasielæreruddannelse på Aalborg Universitet, begynder du med dit centrale fag. Sidefaget bygger du typisk på efter to år, men dette kan variere afhængigt af det centrale fag og sidefag du vælger. Begge fag skal være inden for gymnasiets fagrække, som du kan se nedenfor. Som udgangspunkt vælger du dit sidefag senest 1. marts på dit 4. semester, men i nogle tilfælde vil du skulle vælge tidligere end det. 

Studietidsforlængelse

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester (½ år). Her finder du en oversigt over kombinationer med studietidsforlængelse

Når den samlede normerede tid for bachelor- og kandidatuddannelsen overstiger 58 måneder, vil der være mulighed for at få udvidet SU-rammen og dermed få flere SU-klip. Det er ikke muligt at søge om SU med tilbagevirkende kraft, og det er derfor vigtigt, at du søger om SU-rammeudvidelse, inden du har opbrugt dine SU-klip. Du kan få yderligere oplysninger om SU-rammeudvidelse, og hvordan du søger om SU-rammeudvidelse ved at kontakte SU-Kontoret.

EKSEMPEL PÅ STUDIESTRUKTUR

Studiestrukturen kan variere alt efter hvilket centralt fag og hvilket sidefag du sammensætter. Nedenfor har vi givet eksempler på hvordan forskellige centrale fag og sidefag kan kombineres, og hvordan studiestrukturen vil se ud i disse tilfælde. Tallene i tabellerne indikerer de forskellige semestre på bachelor- og kandidatniveau (et semester = 6 måneder / 30 ECTS).

centralt fag og sidefag inden for hum/samf

centralt fag med sidefag inden for naturvidenskab

centralt fag med sidefag inden for hum/samf eller idræt

Oversigt over fagudbud på AAU

På AAU kan du læse de centrale fag og sidefag, du ser nedenfor. Adgangskravene til centrale fag og sidefag er forskellige; der er flest krav til de centrale fag og færrest til sidefagene. Til sammen giver centrale fag og sidefag dig faglig kompetence til at blive ansat i gymnasiet. 
 

Fag

Fagets størrelse
i gymnasiet

(stx, hf, hhx, htx)

Link til sidefag og
centralt fag
på bachelor-
niveau

Anvendt filosofi

Mindre (stx, hf)

Biologi

Mellemstort (stx, hf, htx)

Dansk
(Dansk som andet sprog)

Stort (hhx, stx, hf, htx)

Engelsk

Stort (hhx, stx, hf, hhx)

Fysik
 

Stort (htx, hf, stx)

Geografi

Mellemstort (hf, stx)

Historie

Stort (stx),
Mellemstort (hf),
Mellemstort (hhx=samtidshistorie)

Idræt

Mellemstort/stort (stx)

Kemi

Mellemstort (htx, hf, stx)

Kulturforståelse

Mindre (hhx, hf)

Matematik

Stort (hf, stx, htx, hhx)

Mediefag

Mindre (stx)

Musik

Mellemstort (stx ,hf) 

Psykologi

Mindre (stx, hhx, hf) 

Samfundsfag

Stort (stx, hf, htx, hhx)