Spring til indhold

Sidefag

Historie

Det 1½-årige sidefag i Historie giver sammen med 3½ års studier i et andet fag (centralfaget) faglig undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf).

Søg optagelse

Sidefag

Historie

Det 1½-årige sidefag i Historie giver sammen med 3½ års studier i et andet fag (centralfaget) faglig undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf).

Søg optagelse

Fakta

Historie som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

Det 1½-årige sidefag i Historie giver sammen med 3½ års studier i et andet fag (centralfaget) faglig undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf). Sidefaget i Historie giver dig en række teoretiske og metodiske færdigheder i at formulere og analysere historiske problemstillinger.

Sidefaget indeholder:

  • Periodeundervisning, der giver dig dybtgående kendskab til en bestemt periode.
  • Oversigtsforløb, der giver dig overblik over de store udviklingslinjer i historien.
  • Historisk teori og metode, der giver dig redskaber til at fortolke de spor, der er efterladt fra fortiden.
  • Analyser af, hvordan historien er blevet brugt og stadig bruges i nutiden.
  • Systematisk søgning af litteratur og informationer, samt dokumentation og kommunikation af undersøgelsesresultater.

Sidefaget starter på bacheloruddannelsens 5. semester og fortsætter på kandidatuddannelsen.

Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Hvis du kombinerer to fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over de fagkombinationer, som medfører studietidsforlængelse.

Undervisningen er opbygget af moduler:

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie 
Modul 20: Historiefagets udvikling og metode 
Modul 5: Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie efter ca. 1900 
Modul 6: Moderne periode efter ca. 1900 
Modul 18: Brug af historien  
Modul 8: Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie ca. 1550–1900 
Modul 9: Tidlig moderne periode ca. 1550–1900 

Supplerende metodefag 
Modul 15: Politologi, økonomi og sociologi 
Modul 10: Oversigtsforløb i europæisk og dansk historie indtil ca. 1500 
Modul 11: Ældre perioders historie før ca. 1550 

Sidefagssupplering:

Modul 14: Flerfagligt projekt
Modul 18: Før-moderne periode

Se akkreditering for Historie.

Se studieordninger for sidefag i Historie.

Kontakt

Historie
Henvendelser vedr. Bacheloruddannelsen og Kandidatuddannelsen
Studiesekretær Mette Nørgaard Andersen
Fibigerstræde 5, lokale 36
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8501
historie@id.aau.dk
Henvendelser vedr. Studienævn
Studienævnssekretær Julie Søder Nielsen
Fibigerstræde 5, lokale 36
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9195
inst.dps.sn.his@dps.aau.dk
Studievejledning
Maja Sjørslev Petersen og Bjørn Brandborg
Studenterstudievejledere for bachelor- og kandidatuddannelserne i Historie.

Fibigerstræde 5, lokale 11
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 9940 9819
hist-studievejl@dps.aau.dk
Træffetid
Tirsdag kl. 12:30 – 14:30