AAU logo

Samfundsfag, Kandidat

Samfundsfag

Samfundsfag


Hvis du ønsker at blive gymnasielærer med Samfundsfag som centralt fag, skal du på kandidatuddannelsen færdiggøre dit sidefag. Desuden skal du læse flere fag på Samfundsfag, inden du skal skrive dit afsluttende speciale. Kandidatuddannelsen tager 2 år.

Du får viden om

  • Økonomi/samfundsøkonomi
  • Sociologi
  • Samfundsvidenskabelige metoder
  • Politiologi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen