Forskning
Samarbejde

Gruppearbejde på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet (AAU) arbejder de studerende i stor udstrækning i grupper. Du bliver typisk en del af en gruppe på fire-fem studerende, som på hvert semester løser en større opgave, kaldet et projekt. Grupperne laver I selv ud fra jeres faglige interesser.

Fordele ved gruppearbejde på AAU

Når I laver projektarbejde på AAU i en gruppe, er der flere øjne på indholdet, og det kommer der et godt og gennemarbejdet projekt ud af. Under gruppearbejdet kan I nemlig diskutere detaljerne grundigt med hinanden. Samtidig kan I løse større og mere komplekse problemstillinger, end hvis I arbejdede enkeltvis. I får hver især mulighed for at præge projektet, for gruppearbejdet kræver, at alle yder et bidrag. Er du i tvivl om noget fagligt på studiet, er det også dejligt at kunne vende det med dine gruppekammerater.
 

Du lærer at samarbejde

I gruppen kan I godt have forskellige meninger om, hvordan I løser en opgave. Gruppearbejde kræver kompromiser, og I lærer en masse om at samarbejde. Erhvervslivet efterspørger kandidater med samarbejdskompetencer, og dine erfaringer fra gruppearbejdet vil både du og din kommende arbejdsplads få stor glæde af.

 
Du bliver en del af et fællesskab

Når I laver gruppearbejde, kommer I til at tilbringe en del tid sammen, og du lærer hurtigt dine studiekammerater at kende. Arbejdstiden planlægger I selv, så det også er muligt at have et liv ved siden af projektarbejdet. Gruppearbejdet giver dig mulighed for at finde nye venner, som du kan hygge dig med i din fritid, fx på én af Aalborgs caféer. Foretrækker du at arbejde alene, er det også muligt. På AAU er det nemlig ikke et krav, at du skal lave projektarbejde i grupper gennem hele dit studium.
 

Grupperum på Aalborg Universitet

En del af Aalborg Universitet er indrettet som grupperum, hvor I kan lave projektarbejde. I skal regne med at dele lokalet med andre grupper, da antallet af grupperum på AAU ikke er uendeligt. I praksis løser det sig dog altid uden de store problemer, og i visse tilfælde kan det faktisk give jer ny inspiration til projektarbejdet. Hvor ofte I bruger grupperummet, bestemmer I selv, under forudsætning af at det er ledigt. I kan også vælge at holde arbejdsmøder hjemme hos hinanden.
 

Efterspurgt arbejdsform

Efterspurgt arbejdsform

”Arbejdsmarkedet efterspørger personer, der kan arbejde i teams, og jeg anser det derfor som en bonus at have gruppearbejdet med i min rygsæk.”

Christian Dybro Christensen, Samfundsøkonomi

Man lærer meget af hinanden

Man lærer meget af hinanden

”Gruppearbejdet er noget af det bedste ved at studere på Aalborg Universitet! Man lærer en masse af hinanden og de forskellige måder at gribe en opgave an på.”

Emil Kjæhr, Medialogi

Den mest lærerige del af studierne

Den mest lærerige del af studierne

”Jeg var meget i tvivl, om jeg skulle vælge AAU, fordi jeg ikke havde den bedste erfaring med gruppearbejde fra gymnasiet. Men gruppearbejdet her på AAU har helt sikkert været den bedste og mest lærerige del af studierne.”

Anne Tværsig Olesen, Language and International Studies, English & Kommunikation 

Gruppearbejde vigtigt for erhvervslivet

Gruppearbejde vigtigt for erhvervslivet

"Jeg er rigtig glad for, at jeg fandt en uddannelse på netop Aalborg Universitet, fordi jeg har hørt så meget godt om gruppearbejdet, altså ”problembaseret læring”, som er en essentiel del af uddannelsen.

Jeg er ikke selv den bedste til gruppearbejde, men vil rigtig gerne lære at blive bedre til at arbejde sammen med andre, fordi jeg ved, hvor vigtigt det er i erhvervslivet.

Jeg er overbevist om, at man får nogle meget nyttige kompetencer med fra AAU, som man kan bruge, uanset hvor og hvordan man kommer til at arbejde bagefter."

Julie Veronica Vinkel Braad, Teknoantropologi

Netværk gennem gruppearbejde

Netværk gennem gruppearbejde

”Jeg lærte hurtigt mine medstuderende at kende, fordi vi skulle arbejde sammen i grupper, og det har gennem hele studiet givet mig et stort socialt netværk.”

Kamilla Korsgaard, Sociologi

Diskussioner giver gode projekter

Diskussioner giver gode projekter

”Gruppearbejdet gør, at det færdige projekt mange gange forbedres, fordi man i løbet af skriveprocessen har diskuteret de forskellige problemstillinger godt igennem med de øvrige gruppemedlemmer.”

Karina Søndergaard, Jura