Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Politik og administration

Kandidat

Politik og administration

Interesserer du dig for statskundskab og politologi, hvor du får mulighed for at fordybe og specialisere dig i studiet af politik og politiske processer, demokrati, magt og interesser, ledelse og forvaltning samt social data science. Så skal du læse en kandidat i Politik og Administration.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får kendskab til statskundskab, politiske processer og interessevaretagelse
Du lærer om social data science, kommunikation og ledelse
Du får erfaringer indenfor forvaltning og organisation

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Politik og administration

Interesserer du dig for statskundskab og politologi, hvor du får mulighed for at fordybe og specialisere dig i studiet af politik og politiske processer, demokrati, magt og interesser, ledelse og forvaltning samt social data science. Så skal du læse en kandidat i Politik og Administration.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får kendskab til statskundskab, politiske processer og interessevaretagelse
Du lærer om social data science, kommunikation og ledelse
Du får erfaringer indenfor forvaltning og organisation

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidatuddannelsen er en uddannelse indenfor statskundskab og politologi, hvor du får mulighed for at fordybe og specialisere dig i studiet af politik og politiske processer, demokrati, magt og interesser, ledelse og forvaltning samt social data science. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med ledelse, analyse interessevaretagelse og kommunikation i eksempelvis ministerier, styrelser, kommuner, EU og andre internationale organisationer, samt konsulenthuse og forskningsinstitutioner. Du bliver en del af et aktivt studentermiljø med mange forskellige faglige og sociale arrangementer, og får din gang på et institut, med plads til gruppearbejde og kort adgang til forskere og undervisere.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Vidste du at vi, på kandidaten i Politik og Administration, tilbyder dig flere specialiseringsmuligheder, sådan at du kan skabe din egen faglige profil og selv sætte retning for din fremtid.

SOLID VIDEN OM POLITIK OG SAMFUND

Du får en uddannelse indenfor statskundskab, og kompetencer til at arbejde med ledelse og analyse, kommunikation og interessevaretagelse i ministerier, styrelser, kommuner, EU og andre internationale organisationer, nationale og internationale konsulenthuse samt forskningsinstitutioner. På kandidatuddannelsen får du mulighed for at vælge én af tre specialiseringer, som giver dig gode muligheder for at forfølge dine interesser, skabe din egen profil og sætte retning for din fremtid. Du kan vælge at specialisere dig i politik og institutionel forandring, ledelse og forvaltning eller social data science.

DU SKAL KUNNE LØSE PROBLEMER

Som færdiguddannet kandidat kan du på højeste faglige niveau kombinere videnskabelig analyse af problemer med kritisk refleksion, som omsættes i viden. På den måde opnår du kompetencer til individuelt og sammen med andre at afdække problemer og anvise mulige veje til at løse dem.

Derfor får du:

  • Værktøjer i form af dyb teoretisk viden og analytiske kompetencer
  • Træning i at identificere relevante politiske problemstillinger og foreslå løsninger på dem
  • Erfaring i at formidle viden og resultater til beslutningstagere og andre interessenter, som efterfølgende kan handle derpå 

PROJEKTARBEJDE GIVER UNIKKE KOMPETENCER

Vi uddanner kandidater til virkeligheden. Projektarbejde i studiegrupper er en integreret del af uddannelsen. Projekter kan skrives ofte i samarbejde med en organisation eller virksomhed, og med udgangspunkt i en relevant problemstilling studiegruppen udvikler sammen med forskere og undervisere. Du bliver trænet i at skabe overblik, analysere en situation og komme med løsningsforslag. Aftagere af uddannelsens kandidater fremhæver analytisk styrke og evne til samarbejde en stor styrke ved vores kandidater fra vores uddannelse.

Fagligt indhold

Projektorienteret forløb og udlandsophold

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

AKADEMISK BLÆKSPRUTTE

"Mit job er enormt spændende og afvekslende. Det indeholder både en del, hvor jeg begraver mig i tal og fx laver de budgetter, som skal fremstilles for de forskellige udvalg og byrådet. Samtidig leverer jeg argumenterne for, hvorfor min forvaltning skal have den andel af bloktilskuddet, som vi mener, er nødvendigt. Den anden del af mit job er af mere strategisk karakter, hvor jeg leverer ledelsesinformation. Her skal jeg ind og vurdere, hvad der er strategisk vigtig information for ledelsen og udvalg. Hvad er det, de skal styre efter? Det kræver, at man kender sin organisation, og at man følger med landspolitisk. Når man har den funktion, som jeg har, er det vigtigt, at man hurtigt kan sætte sig ind i et nyt område og vurdere, om det er væsentligt for den problemstilling, man arbejder med.

Min baggrund som pol/adm'er gør, at jeg både forstår den økonomiske og sociologiske vinkel. Det betyder, at jeg relativt hurtigt kan danne mig et overblik og håndtere en bred række problemstillinger. Jeg har samtidig fået nogle solide kompetencer, når det handler om at behandle data, så jeg er vel nærmest det, man kalder en akademisk blæksprutte."

Thomas Engel Dejgaard, Økonomi- og analysekonsulent Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune Kandidat i Politik & Administration

KLÆDT PÅ TIL AT DREJE EN SUPERTANKER

"Politik & Administration er nok et af de mest tilfældige valg, jeg har taget til dato. Men jeg har aldrig fortrudt det. Fag som kvalitativ metode, makroøkonomi og organisationsteori var vildt spændende, og muligheden for at skrive opgaver for "virkelige" organisationer gjorde, at teorierne røg direkte ind på lystavlen.

I dag er jeg ansat som forretningsudvikler i Danske Bank, Group IT, og arbejder med organisationsforandringer og procesoptimering gennem IT. Det er kanon spændende!

Du tænker måske, at jeg skulle have læst cand.merc. eller sådan noget i stedet for pol. adm. – der er jo ikke meget offentlig institution og politisk spil i erhvervslivet? Men der tager du fejl. Store organisationer er supertankere, og i min optik er der ikke stor forskel på en offentlig eller privat organisation, når den skal drejes 30 grader. Næsten alle mennesketyper er pr. definition modstandere af forandringer, det er lige meget, om det er i en kommune eller en bank. Og der er rigtigt meget politik i private organisationer. Det foregår måske bare under overfladen.

En kandidatuddannelse i politik & administration giver en enorm fordel i forhold til at kunne læse det politiske spil og dirigere sig hensigtsmæssigt igennem feltet.”

Camilla Mie Christensen Forretningsudvikler, Danske Bank, Group IT Kandidat i Politik & Administration

Det er en stor kvalitet ved jeres kandidater, at de ikke er bange for at søge sparring og feedback.
Kendetegnende for jeres kandidater er, at de er gode til at samarbejde med andre fagligheder.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...