AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Politik & Administration

Politik & Administration

På kandidatuddannelsen i Politik & Administration, får du en dybere indsigt i politik og forvaltning, og du kvalificeres til at kunne medvirke i problemløsnings- og forandringsprocesser i administrative og serviceproducerende virksomheder.

Kandidatuddannelsen i Politik & Administration tager 2 år og bygger videre på en relevant bacheloruddannelse som fx bacheloruddannelsen i Politik & Administration eller en anden relevant bacheloruddannelse. Se hvilke bacheloruddannelser på AAU, der giver adgang til kandidatuddannelsen i Politik & Administration på Uddannelsestjekkeren.

Med en kandidatuddannelse i Politik & Administration vil du være i stand til:

 • selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre dybdegående undersøgelser af samfundsmæssige og politisk-administrative problemer samt at kunne forholde dig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag
 • at kunne se sociale, politiske og administrative forhold som socialt konstruerede fænomener og dermed have blik for forandringer og alternative udviklingsmuligheder i offentlige og private virksomheder
 • at forstå, udarbejde, analysere og evaluere politikforslag og implementeringsprocesser i organisationer samt offentlige organisationer og private virksomheder
 • at forstå og indgå i organisatoriske og institutionelle forandrings- og reformprocesser i den offentlige forvaltning, samt gennemføre analyser af offentlig styring, organisation og ledelse i relation hertil
 • at gennemføre kvalificerede analyser af den politiske kommunikation samt dens konsekvenser og effekter i forhold til politik og demokrati
 • at analysere og vurdere internationale og overnationale institutioners sammenspil med og indflydelse på politik og forvaltning på nationalt niveau
 • at deltage i kommunikations-, udviklings- og projektarbejde samt ledelse af projektarbejde i sammenhæng med interne og eksterne aktører. 
Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Sociologi - Samfundsøkonomi og økonomisk politik
 • Politisk filosofi - organisation og forvaltning
 • International politik - forvaltningsret
 • Samfundsvidenskabelige metoder

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen