Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Politik & Administration

Politik & Administration

Vi har gentænkt en klassiker! Fra efteråret 2020 tilbyder vi en ny udgave af kandidatuddannelsen i Politik og Administration - både i form og indhold. Det bliver godt.

 

SOLID VIDEN OM SAMFUNDET

Du får en uddannelse, der giver dig kompetencer til at arbejde i organisationer, kommuner, regioner, stat, EU og andre internationale organisationer, konsulentvirksomheder og forskningsinstitutioner. Og så får du mulighed for at vælge én af to specialiseringer, som giver dig endnu større mulighed for at skabe din egen profil og sætte retning for din fremtid: Du kan vælge at specialisere dig i Politik og Analyse eller i Ledelse og Forvaltning.

DU SKAL KUNNE LØSE PROBLEMER

Som kandidat i Politik og Administration skal du kunne kombinere kritisk refleksionsevne, problemanalyse og udvikling af viden, så du kan samarbejde med andre om både at afdække problemer og vise vejen til at løse dem. Derfor får du:

Værktøjer i form af teorier og metoder
Træning i at arbejde sammen med andre i tværfaglige projektmiljøer
Erfaring i at formidle viden og resultater til beslutningstagere og andre interessenter i forbindelse med konkrete problemstillinger
Internationalt perspektiv
Forståelse for den samfundsmæssige og teknologiske udviklingsproces, du som kandidat skal være en del af.

PROJEKTARBEJDE GIVER UNIKKE KOMPETENCER

Vi uddanner kandidater til virkeligheden. Projektarbejde i teams er en integreret del af uddannelsen. Projekterne skrives ofte i samarbejde med en organisation eller virksomhed, hvor du og dit team løser en konkret problemstilling. Du bliver super skarp til hurtigt at skabe dig et overblik, analysere en situation og komme med løsningsforslag. Og det er der stort behov for i erhvervslivet. Aftagere af uddannelsens kandidater fremhæver netop samarbejdsevner og konkret opgaveløsning som en stor styrke ved vores kandidater.  

"Det er en stor kvalitet ved jeres kandidater, at de ikke er bange for at søge sparring og feedback".

"Kendetegnende for jeres kandidater er, at de er gode til at samarbejde med andre fagligheder".

Du får viden om

  • Sociologi - Samfundsøkonomi og økonomisk politik
  • Politisk filosofi - organisation og forvaltning
  • International politik - forvaltningsret
  • Samfundsvidenskabelige metoder

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen