Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Gruppearbejde på Master i læreprocesser med specialisering i pædagogisk ledelse

Pædagogisk Ledelse

Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) henvender sig til dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i uddannelsesmæssige sammenhænge - fx på ungdomsuddannelser, i grundskolen eller dagtilbud. Gennem uddannelsen vil du opnå kompetencer til at lede professionelles læring på individ- og organisationsniveau.

ONLINE INFORMATIONSMØDE MASTERUDDANNELSE PÆDAGOGISK LEDELSE

Kom til informationsmøde for Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse og mød uddannelsens faglige leder lektor Anne-Birgitte Rohwedder og ph.d.-studerende Ida Spangsberg Hansen, der vil fortælle om uddannelsens opbygning og indhold. Læs mere her

Tid:

1. marts 2022, kl. 17:00 – 18:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÆDAGOGISK LEDELSE ER LEDELSE AF LÆREPROCESSER

Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) henvender sig til dig, der arbejder med pædagogisk ledelse eller er på vej til at arbejde med feltet. Du kan f.eks. være uddannelsesleder, pædagogisk leder, skoleleder eller dagtilbudsleder.

På Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) vil du få rig mulighed for at udvikle dine praktiske og teoretiske kompetencer som pædagogisk leder, og du vil i særlig grad styrke dine analytiske og metodiske færdigheder til at lede professionelles læring.

uddannelsens FAGLIGe PROFIL

MPL-uddannelsen er forankret i skoleudviklingsforskning fra New Zealand og nyeste danske forskning på området kombineret med grundlæggende teorier om læring og læreprocesser. Gennem hele uddannelsen undersøges og diskuteres, hvordan pædagogisk ledelse kan praktiseres, og hvordan pædagogisk ledelse formes af de bagvedliggende styringslogikker.

 • Ledelse af professionelles læring  og udvikling, fx  undervisningsobservationer og feedback, kollegial supervision og MUS
 • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • ​Kapacitetsopbygning i skoler og daginstitutioner
 • Evaluering af individuel og organisatorisk læring

skoleleder Kristine Kusk Schmelling fortæller om MPL-uddannelsen

Enkeltfaget 'Pædagogisk Ledelse i Praksis' 

Enkeltfaget Pædagogisk Ledelse i Praksis kan være en rigtig god mulighed for dig, der ønsker et kortere forløb. Modulets varighed er et semester.

Pædagogisk ledelse gør en forskel

Fra international forskning ved vi, at pædagogisk ledelse er afgørende for at skabe en skole, der giver elever de bedste forudsætninger for et stort fagligt udbytte af deres skolegang og en god trivsel. 

Hvad er pædagogisk ledelse?

Hovedopgaverne, som man kan placere inden for området pædagogisk ledelse, er især

 • Etablering af mål for elevernes læring og konsensus om skolens mål

 • Planlægning, koordinering og evaluering af undervisningen

 • Ledelse af læreres læring og udvikling

En pædagogisk ledelse må derfor være tæt på kerneopgaven og have dyb viden om undervisning, læring, lærerudvikling og skoleudvikling. Desuden må man kunne opbygge tillidsfulde relationer til alle medarbejdere og kolleger, kunne give konstruktiv feedback og være god til at løse de komplekse problemer, der opstår. Alt dette indgår som centrale temaer på MPL.

Uddannelsesforløbet

MPL omfatter undervisning og projektarbejde. Studieaktiviteterne foregår på seminarer og via it-støttet kommunikation og samarbejde. Opgaver og projekter skrives i tilknytning til uddannelsens forskellige fagmoduler, enten i grupper eller individuelt, og gerne med udgangspunkt i din egen ledelsespraksis.

Uddannelsens projektarbejde tager afsæt i din egen ledelsespraksis og understøttes af faglig vejledning. MPL afsluttes med, at du skriver et masterprojekt om et selvvalgt emne inden for området pædagogisk ledelse. 

Undervisning og vejledning varetages af forskere og pædagogiske ledere, som har solid teoretisk viden om og erfaring med organisatoriske læreprocesser, ledelsesteori og uddannelsesvidenskab, og som har praktisk erfaring med ledelse af pædagogiske institutioner.

Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel 'Master i Læreprocesser med Specialisering i Pædagogisk Ledelse'.

Hvad siger de studerende om MPL?

 • ”Det bedste ved MPL er at være væk to dage fra sin praksis i et længerevarende forpligtende forløb for at kunne se og forstå sin praksis og sig selv”.
 • ”En superfin balance mellem relevant teori og praksisnært arbejde”
 • ”På seminarne bliver teorierne hele tiden sat i relation til min egen praksis. Det giver også stort udbytte, når jeg kommer hjem”.

Nedenfor finder du flere portrætter af studerende, der fortæller om MPL-uddannelsen.

Undervisning i en coronatid

Vi holder os ajour med udmeldingerne fra myndighederne og tilpasser undervisningen efter de gældende retningslinjer. Vi aflyser ikke undervisningen, men fortsætter – om nødvendigt – på de digitale platforme.

læs mere

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk ledelse

Varighed

 • September 2021 - juni 2023

Sted

 • Aalborg og København

ECTS

 • 60

Pris

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 15. juli 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.