Enkeltmodul - Master i Læreprocesser, Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse i praksis

På Master i Pædagogisk Ledelse betragter vi pædagogisk ledelse som uformel og formel ledelse af professionelle læringsprocesser. Pædagogisk ledelse handler om at sætte retning for og involvere sig i professionelles udvikling og læring, med det mål at fremme elevernes læring og trivsel. Pædagogisk ledelse er ikke et 'quick fix' men en kompleks praksis, der kræver kritisk refleksion over egen ledelsesrolle, metoder og tilgange. Modulet har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan komme tæt på medarbejdernes praksis og opbygge tillidsfulde relationer, der både kan bidrage til læring og forbedringer.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser, Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse i praksis

På Master i Pædagogisk Ledelse betragter vi pædagogisk ledelse som uformel og formel ledelse af professionelle læringsprocesser. Pædagogisk ledelse handler om at sætte retning for og involvere sig i professionelles udvikling og læring, med det mål at fremme elevernes læring og trivsel. Pædagogisk ledelse er ikke et 'quick fix' men en kompleks praksis, der kræver kritisk refleksion over egen ledelsesrolle, metoder og tilgange. Modulet har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan komme tæt på medarbejdernes praksis og opbygge tillidsfulde relationer, der både kan bidrage til læring og forbedringer.

Søg optagelse

Fakta

Pædagogisk ledelse i praksis, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk ledelse
Sted
Aalborg og København
Pris
24.900 kr.
Øvrige udgifter (f.eks. materialer, forplejning, overnatning) ej inkluderet.
En del af Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk ledelse
Læs om masteruddannelsen
Varighed
September 2022 - januar 2023
ECTS
10
Ansøgningsfrist
1. juni 2022 (modulet sætter i gang, og der kan fortsat søges til ledige pladser)

Udgangspunktet er international forskning og teorier om, hvad vi ved om pædagogisk ledelse og dens betydning for elevers læring og trivsel - endemålet for alt ledelsesarbejde i skole og dagtilbud.

Teorierne omsættes til praksis

Helt centralt står de pædagogiske lederes arbejde med lærernes læring og udvikling, for det er derigennem, at ledelsen kan være med til at udvikle undervisningen. Modulet har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan komme tæt på undervisningen ved at støtte lærerne med viden om undervisning og læring, og hvordan de opbygger tillidsfulde relationer til medarbejderne, giver konstruktiv feedback og er gode til at løse de komplekse problemer, der opstår.

Teorien omsættes hele tiden til praksis med udgangspunkt i deltagernes egen dagligdag og konkrete udfordringer. Modulet kan således fungere som inspiration til en ny og mere kvalificeret måde at få arbejdet med svære problemstillinger i hverdagen.

Hvad får du ud af studiet?
Du får ny teoretisk og praktisk inspiration til at udvikle dig som pædagogisk leder, og du vil endvidere udvikle dine kompetencer til at komme tæt på lærernes- og pædagogernes praksis:

 • Sætte tydelige mål for den pædagogiske udvikling
 • Skabe fælles pædagogisk sprog
 • Støtte lærernes arbejde i teams og faggrupper
 • Observere undervisning og give feedback
 • Implementere reformer og udvikle din daglige praksis.

Pædagogiske ledelsesinitiativer

På modulet bliver du desuden præsenteret for en række konkrete pædagogiske ledelsesinitiativer, eksempelvis:

 • Kollegial supervision
 • Feedback
 • Observation af læringssituationer
 • Opbygning og ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Co-teaching
 • Problembaseret Læring
 • Aktionslæring.

Undervisning, studieprojekter og eksamen

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Målgruppe og udbytte

Undervisere

 • Anne-Birgitte Rohwedder

  Anne-Birgitte arbejder med involverende og udviklende forskning knyttet til pædagogisk ledelse. I sit ph.d.-projekt undersøgte hun organisatorisk meningsskabelse i forbindelse med implementeringen af "observationer og feedback"  som pædagogisk ledelsestiltag.

  Ph.d. og faglig leder af Master i Pædagogisk Ledelse

 • Ida Spangsberg Hansen

  De seneste seks år har Line sammen med kolleger fra LSP - Laboratorium for Laboratorium for Praksisrettet dagtilbuds og skoleforskning arbejdet med design og gennemførsel af forsknings- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet i Norge og Danmark.

  Ph.d.-studerende og koordinator for Master i Pædagogisk ledelse

Seminardatoer, undervisningssteder samt øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse

Kontakt og studievejledning

En del af Master i Pædagogisk Ledelse

Enkeltmodulet ’Pædagogisk Ledelse i Praksis’ er en del af den toårige Master i Pædagogisk Ledelse, der udbydes af Aalborg Universitet. Modulet hører hjemme på uddannelsens 3. semester og vægter 10 ECTS-point.

Du følger dette enkeltfag sammen med de studerende, der læser hele masteruddannelsen (over 4 semestre). Hvis du efter at have taget enkeltfaget får et ønske om at tage den fulde Master i Pædagogisk Ledelse, får du merit for faget 'Pædagogisk Ledelse i Praksis' på 3. semester.

Læs om Master i Pædagogisk Ledelse

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.