Spring til indhold

Master i Læreprocesser

Pædagogisk Ledelse

På Master i Pædagogisk Ledelse betragter vi pædagogisk ledelse som uformel og formel ledelse af professionelle læringsprocesser. Ledelse sker i processer mellem mennesker og kræver indsigt, viden og bevidsthed om egne og andres kompetencer og udfordringer. Pædagogisk ledelse kræver kritisk refleksion over praksis samt viden om sammenhænge mellem undervisning, læring og uddannelsesudvikling. Masteruddannelsen har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan skabe de bedste organisatoriske rammer og processer for fortsatte forbedringer af kerneopgaven.

Søg optagelse

Master i Læreprocesser

Pædagogisk Ledelse

På Master i Pædagogisk Ledelse betragter vi pædagogisk ledelse som uformel og formel ledelse af professionelle læringsprocesser. Ledelse sker i processer mellem mennesker og kræver indsigt, viden og bevidsthed om egne og andres kompetencer og udfordringer. Pædagogisk ledelse kræver kritisk refleksion over praksis samt viden om sammenhænge mellem undervisning, læring og uddannelsesudvikling. Masteruddannelsen har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan skabe de bedste organisatoriske rammer og processer for fortsatte forbedringer af kerneopgaven.

Søg optagelse

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse
Sted
Aalborg og København
Pris
37.500 kr. pr. semester (x 4 semestre).
Øvrige udgifter (f.eks. materialer, forplejning, overnatning) ej inkluderet.
Varighed
September 2023 - juni 2025
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. juni 2023

Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) henvender sig til dig, der arbejder med pædagogisk ledelse eller er på vej til at arbejde med feltet. Du kan fx være uddannelsesleder, pædagogisk leder, skoleleder eller dagtilbudsleder.

På uddannelsen får du rig mulighed for at udvikle dine praktiske og teoretiske kompetencer som pædagogisk leder, og du vil i særlig grad styrke dine analytiske og metodiske færdigheder til at lede professionelles læring.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Uddannelsens faglige profil

Uddannelsen er erhvervsrettet og kobler den nyeste nationale og internationale forskning på området med deltagernes kompetencer og erfaringer fra deres daglige arbejde. Det teoretiske afsæt er læringsteori, kombineret med teorier om uddannelsesudvikling, evaluering og ledelse. Gennem hele uddannelsen undersøges og diskuteres, hvordan pædagogisk ledelse kan praktiseres, og hvordan pædagogisk ledelse formes af de bagvedliggende styringslogikker.

På uddannelsen beskæftiger vi os særligt med:

  • hvordan vi sætter tydelig retning for kvaliteten i den pædagogiske udvikling i organisationen
  • hvordan vi rammesætter og faciliterer medarbejdernes læring og udvikling
  • planlægning, koordinering og evaluering af individuelle og organisatoriske læreprocesser
  • konkrete ledelsestiltag som fx co-teaching, feedback, professionelle læringsfællesskaber og MUS

Uddannelsesforløbet

MPL omfatter undervisning og projektarbejde. Studieaktiviteterne foregår på seminarer og via it-støttet kommunikation og samarbejde. Opgaver og projekter skrives i tilknytning til uddannelsens forskellige fagmoduler, enten i grupper eller individuelt, og gerne med udgangspunkt i din egen ledelsespraksis.

Uddannelsens projektarbejde tager afsæt i din egen ledelsespraksis og understøttes af faglig vejledning. MPL afsluttes med, at du skriver et masterprojekt om et selvvalgt emne inden for området pædagogisk ledelse. 

Undervisning og vejledning varetages af forskere og pædagogiske ledere, som har solid teoretisk viden om og erfaring med organisatoriske læreprocesser, ledelsesteori og uddannelsesvidenskab, og som har praktisk erfaring med ledelse af pædagogiske institutioner.

Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel 'Master i Læreprocesser med Specialisering i Pædagogisk Ledelse'.

Målgruppe

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Semesteroversigt og studieordning

Undervisning, læringsmiljø og seminardatoer

Enkeltfaget 'Pædagogisk ledelse i praksis'

Enkeltfaget Pædagogisk ledelse i praksis er en mulighed for dig, der ønsker et kortere forløb. Man følger faget over  et semester med studiestart hvert år 1. september.
Læs om enkeltfaget her.

Adgangskrav og optagelse