Master i Læreprocesser

Pædagogisk Ledelse

På Master i Pædagogisk Ledelse betragter vi pædagogisk ledelse som uformel og formel ledelse af professionelle læringsprocesser. Ledelse sker i processer mellem mennesker og kræver indsigt, viden og bevidsthed om egne og andres kompetencer og udfordringer. Pædagogisk ledelse kræver kritisk refleksion over praksis samt viden om sammenhænge mellem undervisning, læring og uddannelsesudvikling. Masteruddannelsen har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan skabe de bedste organisatoriske rammer og processer for fortsatte forbedringer af kerneopgaven.

Søg optagelse

Master i Læreprocesser

Pædagogisk Ledelse

På Master i Pædagogisk Ledelse betragter vi pædagogisk ledelse som uformel og formel ledelse af professionelle læringsprocesser. Ledelse sker i processer mellem mennesker og kræver indsigt, viden og bevidsthed om egne og andres kompetencer og udfordringer. Pædagogisk ledelse kræver kritisk refleksion over praksis samt viden om sammenhænge mellem undervisning, læring og uddannelsesudvikling. Masteruddannelsen har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan skabe de bedste organisatoriske rammer og processer for fortsatte forbedringer af kerneopgaven.

Søg optagelse

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse
Sted
Aalborg og København
Pris
37.500 kr. pr. semester (x 4 semestre).
Øvrige udgifter (f.eks. materialer, forplejning, overnatning) ej inkluderet.
Varighed
September 2022 - juni 2024
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. juni 2022

Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) henvender sig til dig, der arbejder med pædagogisk ledelse eller er på vej til at arbejde med feltet. Du kan fx være uddannelsesleder, pædagogisk leder, skoleleder eller dagtilbudsleder.

På uddannelsen får du rig mulighed for at udvikle dine praktiske og teoretiske kompetencer som pædagogisk leder, og du vil i særlig grad styrke dine analytiske og metodiske færdigheder til at lede professionelles læring.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Uddannelsens faglige profil

Uddannelsen er erhvervsrettet og kobler den nyeste nationale og internationale forskning på området med deltagernes kompetencer og erfaringer fra deres daglige arbejde. Det teoretiske afsæt er læringsteori, kombineret med teorier om uddannelsesudvikling, evaluering og ledelse. Gennem hele uddannelsen undersøges og diskuteres, hvordan pædagogisk ledelse kan praktiseres, og hvordan pædagogisk ledelse formes af de bagvedliggende styringslogikker.

På uddannelsen beskæftiger vi os særligt med:

 • hvordan vi sætter tydelig retning for kvaliteten i den pædagogiske udvikling i organisationen
 • hvordan vi rammesætter og faciliterer medarbejdernes læring og udvikling
 • planlægning, koordinering og evaluering af individuelle og organisatoriske læreprocesser
 • konkrete ledelsestiltag som fx co-teaching, feedback, professionelle læringsfællesskaber og MUS

Uddannelsesforløbet

MPL omfatter undervisning og projektarbejde. Studieaktiviteterne foregår på seminarer og via it-støttet kommunikation og samarbejde. Opgaver og projekter skrives i tilknytning til uddannelsens forskellige fagmoduler, enten i grupper eller individuelt, og gerne med udgangspunkt i din egen ledelsespraksis.

Uddannelsens projektarbejde tager afsæt i din egen ledelsespraksis og understøttes af faglig vejledning. MPL afsluttes med, at du skriver et masterprojekt om et selvvalgt emne inden for området pædagogisk ledelse. 

Undervisning og vejledning varetages af forskere og pædagogiske ledere, som har solid teoretisk viden om og erfaring med organisatoriske læreprocesser, ledelsesteori og uddannelsesvidenskab, og som har praktisk erfaring med ledelse af pædagogiske institutioner.

Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel 'Master i Læreprocesser med Specialisering i Pædagogisk Ledelse'.

Målgruppe

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Semesteroversigt og studieordning

Undervisning og studiemiljø

Undervisere

 • Anne-Birgitte Rohwedder

  Anne-Birgitte arbejder med involverende og udviklende forskning knyttet til pædagogisk ledelse. I sit ph.d.-projekt undersøgte hun organisatorisk meningsskabelse i forbindelse med implementeringen af "observationer og feedback"  som pædagogisk ledelsestiltag.

  Ph.d. og faglig leder af Master i Pædagogisk Ledelse

 • Ida Spangsberg Hansen

  De seneste seks år har Line sammen med kolleger fra LSP - Laboratorium for Laboratorium for Praksisrettet dagtilbuds og skoleforskning arbejdet med design og gennemførsel af forsknings- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet i Norge og Danmark.

  Ph.d.-studerende og koordinator for Master i Pædagogisk ledelse

 • Antonia Scholkmann

  Lektor

 • Dorte Ågård

  Hendes forskningsområde er pædagogisk ledelse, motivation, klasseledelse og lærer-elev-relationer. Hun har bl.a. udgivet bøgerne "Pædagogisk ledelse i teori og praksis" (2019), "Klasseledelse i ungdomsuddannelserne" (2016) og "Motivation" (2015). 

  Ph.d. i gymnasiepædagogik

 • Line Skov Hansen

  De seneste seks år har Line sammen med kolleger fra LSP - Laboratorium for Laboratorium for Praksisrettet dagtilbuds og skoleforskning arbejdet med design og gennemførsel af forsknings- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet i Norge og Danmark.

  Ph.d.-studerende og studielektor inden for området ’Educational Capacity Building’

 • Christian Ydesen

  Forsker i OECD, international uddannelsespolitik, uddannelseshistorie, PISA (komparative test),test, prøver og eksaminer.

  Professor i evaluering og komparativ uddannelsesforskning

 • Mette Buchardt

  Forsker i pædagogik, didaktik og international uddannelseshistorie.

  Professor i uddannelsesforskning

 • Hanne Kathrine Krogstrup

  Hanne forsker i evaluering, kvalitetsudvikling, samskabelse og kapacitetsopbygning

  Professor i evaluering

 • Lars Bang Jensen

  Lars er lektor, cand.mag. i pædagogisk psykologi og ph.d. i naturvidenskab. Hans forskningsområder omfatter pædagogisk forskning i folkeskolen og STEM-fagene i hele uddannelsessystemet.

  Lektor i uddannelse

 • Charlotte Ringsmose

  Professor

 • Anja Overgaard Thomassen

  Lektor

 • Lea Lund Larsen

  Ph.d.

Enkeltfaget 'Pædagogisk ledelse i praksis'

Enkeltfaget Pædagogisk Ledelse i Praksis kan være en rigtig god mulighed for dig, der ønsker et kortere forløb. Modulets varighed er et semester og udbydes hvert år i efterårssemestret.

Læs om enkeltfaget her.

Adgangskrav og optagelse