Enkeltfag - Master i IT, Softwarekonstruktion

Webapplikationssikkerhed

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Softwarekonstruktion

Webapplikationssikkerhed

Fakta

Webapplikationssikkerhed, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Sikker softwareudvikling
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken Sikker softwareudvikling
Læs om fagpakken
Varighed
April 2023 - juni 2023 (forventeligt)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. december 2022 (kan ikke søges endnu)

Dette enkeltfag hører under Master i IT fagpakken "Sikker softwareudvikling" og har fokus på de sikkerhedsproblemer og -løsninger, der særligt kendetegner webapplikationer, men som også er relevante for andre typer af applikationer, der kan benyttes af en heterogen brugergruppe, fx applikationer der kan tilgås direkte fra internettet.

Webapplikationer er utroligt udbredte og indeholder i stigende grad forretningskritisk data. De kræver dog specielle forholdsregler, da de i forhold til almindelige applikationer har andre klasser af fejl. Webapplikationer er mål for, eller indgår på anden måde, i en meget stor del af alle angreb.

Gennem enkeltfaget sættes deltagerne i stand til at vurdere potentielle sikkerhedsrisici og sårbarheder i en typisk webapplikation, at kunne opstille relevante sikkerhedsmål baseret på trusselsvurdering samt at kunne vurdere, anbefale og implementere relevante sikkerhedsmekanismer for webapplikationer.

Undervisningsform

Enkelte seminardage med forelæsninger/klasseundervisning med øvelser, gruppearbejde og projektarbejde. Imellem de enkelte kursusgange arbejdes der med et selvvalgt projekt samt selvstudie.

Eksamensform

Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt arbejde. Intern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Udbytte

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Undervisere

  • Rene Rydhof Hansen

    E-mail: rrh@cs.aau.dk Tlf.: 9940 7514

    Lektor, Faglig vejledning

  • Lene Even

    E-mail: even@cs.aau.dk Tlf.: 9940 8853

    Kontorfuldmægtig, Praktisk vejledning

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.