Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Softwarekonstruktion

Sikker software­udvikling i praksis

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Softwarekonstruktion

Sikker software­udvikling i praksis

Fakta

Sikker softwareudvikling i praksis, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Sikker softwareudvikling
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken Sikker softwareudvikling
Læs om fagpakken
Varighed
September 2023 - oktober 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. december 2022

Dette enkeltfag hører under Master i IT fagpakken "Sikker softwareudvikling" omhandler modeller og processer til evaluering, styring og kontrol af softwareprojekter med fokus på sikkerhed, herunder udvikling af sikkerhedsmål og trusselsvurdering.

For at udvikle software af passende sikkerhedsmæssig standard er det nødvendigt at indarbejde sikkerhed i hele udviklingsprocessen fra starten, samt løbende at vurdere og evaluere de sikkerhedsmæssige aspekter. Deltagerne får mulighed for at prøve dette i praksis på et mindre softwareprojekt.

Deltagerne sættes i stand til, i samarbejde med andre, at vurdere, planlægge og gennemføre nødvendig sikkerhedsmæssig kontrol og styring af udvikling og implementation af et mindre softwareprojekt. Herunder bl.a. udvikling af relevante sikkerhedsmål, vurdering af trusselsbilledet, projektstyring med fokus på sikkerhed, løbende kontrol og evaluering af anvendte processer, værktøjer og metoder.

Undervisningsform

Enkelte seminardage med forelæsninger/klasseundervisning med øvelser, gruppearbejde og projektarbejde. Imellem de enkelte kursusgange arbejdes der med et selvvalgt projekt samt selvstudie.

Eksamensform

Projekteksamen med mundtlig præsentation/forsvar. Ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Udbytte

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.