Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Softwarekonstruktion

Sikker software

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Softwarekonstruktion

Sikker software

Fakta

Sikker software, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Sikker softwareudvikling
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken Sikker softwareudvikling
Læs om fagpakken
Varighed
Februar 2023 - marts 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. december 2022

Det første enkeltfag under Master i IT fagpakken "Sikker softwareudvikling", Sikker software, dækker det tekniske fundament for at vurdere potentielle sikkerhedsrisici i et typisk softwareprojekt samt at kunne implementere relevante sikkerhedsmekanismer.

Selv små softwarefejl kan føre til en egentlig sikkerhedsrisiko. Det er derfor nødvendigt at kunne vurdere denne risiko, at kunne forstå hvordan og hvorfor potentielle sikkerhedsfejl opstår samt at kende metoder, teknikker og værktøjer til at begrænse antallet af fejl og derved minimere sikkerhedsrisikoen.

Med dette enkeltfag sættes deltagerne i stand til at vurdere potentielle sikkerhedsrisici og sårbarheder i en typisk software applikation, at kunne opstille relevante sikkerhedsmål baseret på trusselsvurdering samt at kunne vurdere, anbefale og implementere relevante sikkerhedsmekanismer.

Undervisningsform

Tre seminardage (fredage) med forelæsninger/klasseundervisning med øvelser, gruppearbejde og projektarbejde. Imellem de enkelte kursusgange arbejdes der med et selvvalgt projekt samt selvstudie.

Eksamensform

Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt arbejde. Intern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Udbytte

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.