Spring til indhold

Fagpakke - Master i IT, Softwarekonstruktion

Netværks­sikkerhed

Denne fagpakke i Netværkssikkerhed tilbyder viden om, hvordan overvågning af netværksaktivitet og -trafik kan bruges til at opdage unormal aktivitet, så fejl og angreb kan detekteres. Målet er at beskytte virksomhedens it-systemer og data ved at forebygge angreb og inddæmme dem, når de alligevel sker.

Søg optagelse

Fagpakke - Master i IT, Softwarekonstruktion

Netværks­sikkerhed

Denne fagpakke i Netværkssikkerhed tilbyder viden om, hvordan overvågning af netværksaktivitet og -trafik kan bruges til at opdage unormal aktivitet, så fejl og angreb kan detekteres. Målet er at beskytte virksomhedens it-systemer og data ved at forebygge angreb og inddæmme dem, når de alligevel sker.

Søg optagelse

Fakta

Netværkssikkerhed, fagpakke fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion
Sted
Aalborg
Pris
24.000 kr.
En del af Master i IT, Softwarekonstruktion
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Oktober 2023 – juni 2024
ECTS
15
Ansøgningsfrist
Forlænget til 25. september 2023

For at kunne beskytte en virksomheds netværk mod angreb er det nødvendigt at kunne forstå og identificere de trusler, der kan være mod netværket. Dette er blevet endnu mere aktuelt efter vedtagelsen af NIS2-direktivet, som kommer til at påvirke mange danske virksomheder. Denne fagpakke i Netværkssikkerhed tilbyder viden om, hvordan overvågning af netværksaktivitet og -trafik kan bruges til at opdage unormal aktivitet, så fejl og angreb kan detekteres. Målet er at beskytte virksomhedens it-systemer og data ved at forebygge angreb og inddæmme dem, når de alligevel sker.

Fagpakken er opbygget af tre enkeltfag:

  • Grundlæggende netværkssikkerhed
  • Trafikanalyse og netværkssikkerhed
  • Hacker Space

Målgruppe og udbytte

Indhold

De fleste af de tekniske brud på it-sikkerheden, der i dag rapporteres, kan spores tilbage til fejl enten i den underliggende software eller i netværkssikkerheden.

En af hovedårsagerne til dette er de asymmetrier, der gælder i sikkerhedsspørgsmål. F.eks. skal en angriber blot finde én fejl, hvorimod den angrebne skal beskytte mod alle fejl, og selv små, trivielle fejl i en implementering eller netværkskonfiguration kan føre til store huller I en organisations sikkerhedsprofil.

Denne fagpakke giver deltagerne en solid faglig baggrund inden for netværkssikkerhed. Gennem kombination af teori og praksis bringes de i stand til at forstå, analysere og løse konkrete problemstillinger inden for netværkssikkerhed, herunder detektion af malware, botnets og lignende på baggrund af overvågning af netværksaktivitet og -trafik.

Der er tale om en teknisk fagpakke, men der forudsættes kun begrænset teoretisk viden som baggrund for fagpakken.

Læs om enkeltfagene i fagpakken

Undervisning

Undervisningen består af forelæsninger, opgaveløsning og laboratoriearbejde samt projektarbejde.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Adgangskrav og optagelse

Seminardatoer, eksamensdatoer, undervisningssted og øvrige udgifter