Spring til indhold

Master i IT, Softwarekonstruktion

Masterprojekt

Til en hel masteruddannelse i IT hører tre fagpakker samt et masterprojekt. Hver del tæller 15 ECTS, dvs. 60 ECTS ialt. Mindst to fagpakker samt masterprojektet skal være inden for samme linje. Masterprojektet er den afsluttende del af Masteruddannelsen i IT.

Søg optagelse

Master i IT, Softwarekonstruktion

Masterprojekt

Til en hel masteruddannelse i IT hører tre fagpakker samt et masterprojekt. Hver del tæller 15 ECTS, dvs. 60 ECTS ialt. Mindst to fagpakker samt masterprojektet skal være inden for samme linje. Masterprojektet er den afsluttende del af Masteruddannelsen i IT.

Søg optagelse

Fakta

Masterprojekt på Master i IT, linjen Softwarekonstruktion
Sted
Aalborg
Pris
24.000 kr.
En del af Master i IT, Softwarekonstruktion
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar - juni 2024
(og igen september 2024 - januar 2025)
ECTS
15 ECTS
Ansøgningsfrist
  • 1. juni (for efterårsstart)
  • 1. december (for forårsstart)

Mastertitlen

Masteruddannelsens faglige niveau svarer til det faglige niveau for en kandidatuddannelse. Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen "Master i IT" med angivelse af din linje, dvs. enten:

  • Master i IT, Interaktionsdesign & Multimeder
  • Master i IT, Organisation
  • Master i IT, Softwarekonstruktion

Masterprojekt på linjen softwarekonstruktion

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling, behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Målgruppe og udbytte

Indhold

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området. Du får trænet dine evner til at anvende de metoder, teknikker og teorier, som du har lært ved dit masterstudium, og til at formidle din viden til andre.

Du fastlægger selv emnet for dit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med din vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Ved udarbejdelse af masterprojektet skal du demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at du kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

Projektet kan udarbejdes alene eller i grupper (max. tre personer). Ved grupper skal arbejdets og rapportens omfang afspejle, at der er tale om flere personers arbejdsindsats.

Projektrapporten skal som hovedregel udarbejdes på dansk eller engelsk. Der skal i alle tilfælde indgå et resume på engelsk.

Undervisning

Du skal arbejde selvstændigt eller i en gruppe med max. tre personer med at skrive dit masterprojekt. Den afsluttende mundtlige prøve er individuel. Du får tildelt en vejleder fra universitetet.

Adgangskrav

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter