Enkeltfag - Master i IT, Organisation

It-forandringsagenten - den integrerede, personlige stil

I dette fag videreføres forandringsteorier og metoder fra de to foregående enkeltfag, og du gennemfører en analyse af din egen organisation som forandringskontekst. Du skal på arbejde med din egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber, og du skal udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

It-forandringsagenten - den integrerede, personlige stil

I dette fag videreføres forandringsteorier og metoder fra de to foregående enkeltfag, og du gennemfører en analyse af din egen organisation som forandringskontekst. Du skal på arbejde med din egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber, og du skal udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt.

Søg optagelse

Fakta

IT-forandringsagenten: Den integrerede, personlige stil, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor
Sted
Aalborg
Pris
7.000 kr.
(OBS: Ændret pris pr. 1/1-23: 8.000 kr.)
En del af fagpakken IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor
Læs om fagpakken
Varighed
2. december 2022 - 31. januar 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
16. juni 2022

Faget 'It-forandringsagenten: den integrerede, personlige stil' er det tredje enkeltfag på fagpakken 'It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor',  som hører under Master i IT, linjen Organisation.

BEMÆRK: Deltagelse i dette fag kræver forudgående deltagelse i de to foregående enkeltfag på fagpakken.

Indhold

I dette fag uddybes udvalgte forandringsteorier og strategier, og du bliver introduceret til videnskabelige metoder med henblik på at kunne gennemføre en analyse af din egen organisation som forandringskontekst.

Du skal på dette fag arbejde med din egen stil som it-forandringsagent og læringsskaber i forhold til egne opgaver, rammer, muligheder og udfordringer. Du skal udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, hvor der vil være løbende refleksion på seminarerne over erfaringerne med omsætning af disse tiltag i din egen praksis.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som et to-dages seminar i Aalborg kombineret med vejledning og litteraturlæsning.

I løbet af faget skal du præsentere og redegøre for egne overvejelser, egen forandringspraksis og IT-organisation. Du modtager faglig vejledning samt deltager i mindre gruppearbejder med henblik på udvikling af kompetencer til at agere i IT-forandringer, skabe læring og udvikle en personlig stil som forandringsleder.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Eksamen tager udgangspunkt i en projektrapport og mundtlige præsentation samt dialog med eksaminator og censor på baggrund af fagets læringsmål. Projektrapporten skal have et omfang af min. 13 og max. 15 sider.

Varigheden af eksamen er berammet til en halv time inkl. votering.

Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.  

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Udbytte

Seminardatoer og undervisningssted

Undervisere

 • Jan Rosenmeier

  Jan har arbejdet som forandringsagent, konsulent og leder i mange år, og han har derfor god erfaring med at formidle forskningsbaseret teori med tydelig kobling til praksis.

  Primær underviser, cand.oecon. med it-specialisering og Master i Organisationspsykologi

 • Dorina Gnaur

  Dorinas forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

  Underviser og fagansvarlig, mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser

 • Birgitte Henningsen

  Birgitte underviser på kandidat- og masteruddannelser med fokus på læring, teknologi og organisationsudvikling.

  PH.D-STIPENDIAT OG UNDERVISNINGSASSISTENT. TILKNYTTET ILD-LAB OG FORSKNINGSCENTER FOR VIDEO

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.