Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Forandring af arbejdsfællesskaber

Du vil opnå en række forståelser og metoder, du som it-medarbejder kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i It-forandringsprojekter i organisationen.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Forandring af arbejdsfællesskaber

Du vil opnå en række forståelser og metoder, du som it-medarbejder kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i It-forandringsprojekter i organisationen.

Søg optagelse

Fakta

Forandring af arbejdsfællesskaber: IT-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor
Sted
Aalborg
Pris
7.000 kr.
(OBS: Ændret pris pr. 1/1-23: 8.000 kr.)
En del af fagpakken IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor
Læs om fagpakken
Varighed
1. september 2022 - 27. oktober 2022
ECTS
5
Ansøgningsfrist
16. juni 2022

Faget 'Forandring af arbejdsfællesskaber' med undertitlen 'It-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen' er enkeltfag nr. 1 på fagpakken It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor. Fagpakken hører under Master i It, linjen i Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. 

Indhold

Med dette fag får du en række forståelser og metoder, som it-medarbejdere kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i it-forandringsprojekter i organisationen.

Der er to overordnede indholdselementer: Dels teorier og metoder til at identificere, forstå og håndtere den menneskelige faktor, som kan bidrage til succesrige forandringer. Dels kommunikation i it-forandringsprojekter i forhold til grupper og det enkelte organisationsmedlem, så disse bliver motiverende, konkrete og handlingsrettede. 

Undervisningsform

Undervisningen består af et seminar over to dage i Aalborg kombineret med litteraturlæsning og vejledning.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave. Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra og der gives karakter bestået/ikke bestået. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og maks. 10 sider.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Mulighed for at søge støtte til faget via Finanskompetencepuljen

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er allerede 1. maj

Hvis du arbejder under overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, kan du søge om økonomisk støtte til udvalgte enkeltfag på Masteruddannelsen i it. 

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få betalt det første fag på denne fagpakke, nemlig faget Forandring af arbejdsfællesskaber - it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationer (5 ECTS-point).

Tilskuddet dækker deltagerbetalingen til enkeltfaget svarende til 7.000 kr. Derudover kan man få betalt udgiften til lærebøger.

 • VIGTIGT: Ansøgningsfristen til ansøgning om tilskud er allerede 1. maj 2022 (altså en måned tidligere i forhold til ansøgningen om optagelse på AAU)
 • Link til ansøgningsskema  hos finanskompetencepuljen.

Det er It-vest, der står bag Masteruddannelsen i it, der har indgået dette samarbejde med Finansforbundet.

Udbytte

Seminardatoer og undervisningssted

Undervisere

 • Jan Rosenmeier

  Jan har arbejdet som forandringsagent, konsulent og leder i mange år, og han har derfor god erfaring med at formidle forskningsbaseret teori med tydelig kobling til praksis.

  Primær underviser, cand.oecon. med it-specialisering og Master i Organisationspsykologi

 • Dorina Gnauer

  Dorinas forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

  Underviser og fagansvarlig, mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser

 • Birgitte Henningsen

  Birgitte underviser på kandidat- og masteruddannelser med fokus på læring, teknologi og organisationsudvikling.

  PH.D-STIPENDIAT OG UNDERVISNINGSASSISTENT. TILKNYTTET ILD-LAB OG FORSKNINGSCENTER FOR VIDEO

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.