Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Forandring af arbejds­fællesskaber

Du vil opnå en række forståelser og metoder, du som it-medarbejder kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i It-forandringsprojekter i organisationen.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Forandring af arbejds­fællesskaber

Du vil opnå en række forståelser og metoder, du som it-medarbejder kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i It-forandringsprojekter i organisationen.

Søg optagelse

Fakta

Forandring af arbejdsfællesskaber: IT-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor
Sted
Aalborg
Pris
7.000 kr.
(OBS: Ændret pris pr. 1/1-23: 8.000 kr.)
En del af fagpakken IT-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor
Læs om fagpakken
Varighed
1. september 2022 - 27. oktober 2022
ECTS
5
Ansøgningsfrist
16. juni 2022

Faget 'Forandring af arbejdsfællesskaber' med undertitlen 'It-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen' er enkeltfag nr. 1 på fagpakken It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor. Fagpakken hører under Master i It, linjen i Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. 

Indhold

Med dette fag får du en række forståelser og metoder, som it-medarbejdere kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i it-forandringsprojekter i organisationen.

Der er to overordnede indholdselementer: Dels teorier og metoder til at identificere, forstå og håndtere den menneskelige faktor, som kan bidrage til succesrige forandringer. Dels kommunikation i it-forandringsprojekter i forhold til grupper og det enkelte organisationsmedlem, så disse bliver motiverende, konkrete og handlingsrettede. 

Undervisningsform

Undervisningen består af et seminar over to dage i Aalborg kombineret med litteraturlæsning og vejledning.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave. Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra og der gives karakter bestået/ikke bestået. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og maks. 10 sider.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Mulighed for at søge støtte til faget via Finanskompetencepuljen

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er allerede 1. maj

Hvis du arbejder under overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, kan du søge om økonomisk støtte til udvalgte enkeltfag på Masteruddannelsen i it. 

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få betalt det første fag på denne fagpakke, nemlig faget Forandring af arbejdsfællesskaber - it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationer (5 ECTS-point).

Tilskuddet dækker deltagerbetalingen til enkeltfaget svarende til 7.000 kr. Derudover kan man få betalt udgiften til lærebøger.

  • VIGTIGT: Ansøgningsfristen til ansøgning om tilskud er allerede 1. maj 2022 (altså en måned tidligere i forhold til ansøgningen om optagelse på AAU)
  • Link til ansøgningsskema  hos finanskompetencepuljen.

Det er It-vest, der står bag Masteruddannelsen i it, der har indgået dette samarbejde med Finansforbundet.

Udbytte

Seminardatoer og undervisningssted

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.