Spring til indhold

IKT og læring (MIL)

Master

IKT og læring (MIL)

Master i ikt og læring (MIL) er uddannelsen for dig, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser. Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Udbytte

Læring
Teknologi og design
Kommunikation

2-årig deltidsuddannelse

Master

IKT og læring (MIL)

Master i ikt og læring (MIL) er uddannelsen for dig, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser. Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Udbytte

Læring
Teknologi og design
Kommunikation

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i IKT og Læring
Sted
Aalborg og København samt online
Pris
 • 119.400 kr. (29.850 kr. pr. semester x 4)
 • Kernemodul (10 ETCS): 19.900 kr.
 • Valgmodul (5 ECTS): 9.950 kr.
 • Kernemodul 3 og Kernemodul 4 (5 ECTS per modul - kun for fortsættende studerende): 10.500 kr.
 • Masterprojekt (15 ECTS): 29.850 kr.
Adgangskrav
Se adgangskrav
Varighed
September 2024 - juni 2026
Enkeltmoduler i efteråret 2024
ECTS
60
Ansøgningsfrist
Igangsættes efterår 2024 - Fortsat åbent for søgning
1. september 2024 for valgmoduler

På Masteruddannelsen i IKT og Læring kommer du som studerende til at arbejde med integration og brug af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser.

Master i IKT og læring er en 2-årig masteruddannelse og består af:

 • 3 kernemoduler
 • 3 valgmoduler
 • 1 masterprojekt

Kernemodulerne er obligatoriske, mens de forskellige valgmoduler kan vælges efter interesse og behov.

Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Alle undervisningsmoduler kan også følges som selvstændige aktiviteter som enkeltmodulstuderende.

Arrangementer

KUN for ansøgere, der har bestået første studieår af MIL-uddannelsen

I efteråret 2024 udbydes Kernemodul 3 (IKT i læring og organisationer) og Kernemodul 4 (IKT og didaktisk design) fra den udgående studieordning for sidste gang.

For de to moduler gælder følgende praktiske informationer for:

Kernemodul 3:
Periode: 2. sept. – 14. okt. 2024
Seminardatoer: 12.-13. sept. 2024
Pris: 10.500 kr. (ekskl. evt. overnatning og transport)
Omfang: 5 ECTS

Kernemodul 4:
Periode: 18. okt. – 28. nov. 2024
Seminardatoer: 31. okt. - 1. nov. 2024
Pris: 10.500 kr. (ekskl. evt. overnatning og transport)
Omfang: 5 ECTS

Modulerne kan fremsøges som enkeltmoduler i Ansøgningsportalen.

Målgruppe og udbytte

Der er flere måder at læse Master i IKT og Læring på, bl.a. som:

 • Deltidsstuderende på to år
 • Kombination af enkeltmoduler, hvor man i princippet kan tage uddannelsens moduler henover 6 år.
 • Del af en fleksibel master  
 • Enkeltmodulstuderende, hvor alle kernemoduler og valgmoduler kan læses enkeltvis og ikke nødvendigvis med målet om at have en komplet master-uddannelse, når man er færdig.

Kernemoduler og projektmoduler

Uddannelsen har opstart med Kernemodul 1 både i efteråret (september) og foråret (januar) og består af tre obligatoriske kernemoduler, tre valgmoduler og et afsluttende masterprojekt.

Kernemoduler - 1. studieår

Kernemoduler - 2. studieår

Valgmoduler

MIL udbyder valgmoduler både i forårs- og efterårssemesteret, og du kan følge ét i hvert semester. Valgmodulerne kan følges uafhængigt af hinanden og resten af MIL-uddannelsen. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange valgmoduler du samlet kan følge, så du er mere end velkommen til at vende tilbage alt efter behov og interesse.

Valgmoduler efterår 2024

Tidligere udbudte moduler

Rent teknologisk har jeg været med til at give nye ideer til kollegaer, omkring brugen af forskellige IKT baserede værktøjer i hverdagen og brugen her af - en slags pædagogisk support om man vil. Jeg er sikker på, at når jeg er helt færdig med MIL, så har jeg så mange kompetencer med mig, at jeg i samarbejde med min arbejdsplads, kan se nye muligheder for at bruge dem i hverdagen

Teresa Pia Malmskov, underviser på SOSU Skolen i Nykøbing Falster

Adgangskrav og optagelse

Undervisning 

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Uddannelsesforløbet er i sig selv en levendegørelse af, hvordan viden kan opbygges gennem design af virtuelle læreprocesser. Der er tale om en unik læreproces, hvor teori og praksis kobles i selve læringsforløbet. Dette sker i en vekselvirkning mellem individuel læring og collaborative læreprocesser i virtuelle rum og i face-to-face- situationer.

Uddannelsen udbydes af It-vest institutionerne Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Seminarer

Praktiske informationer

Tidligere studerende fortæller

IKT & Læring giver spændende muligheder, hvor man kan få indsigt i forskellige tilgange til forskning i IKT, undervisning, læring og digitalisering, da der drages nytte af undervisernes forskellige kompetencer, erfaringer og forskningsområder.

Kim Holflod, gymnasielærer Lyngby Gymnasium

Underviserne på uddannelsen har været gode til at engagere og inddrage os studerende i meningsfulde aktiviteter, hvilket har givet mig blod på tanden indenfor akademisk skrivning, det bruger jeg til at skrive artikler.

Morten Philipps, Københavns Professionshøjskole

Uddannelsen har også været meget anvendelig i mit arbejde som underviser, især fordi jeg ofte kunne anvende de redskaber og den viden, jeg fik den ene dag, i min undervisning den næste dag.

Line Palle Andersen, underviser

I samarbejde med