Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul: Innovative tilrettelæggelsesprocesser

Valgmodulet beskæftiger sig med innovative tilrettelæggelsesprocesser inden for ikt og læring.

Valgmodulet giver den studerende mulighed for at fordybe sig i teori og metoder inden for valgmodulets temaramme.

Der fokuseres på hovedspørgsmål om hvad, under hvilke omstændigheder og med hvilke midler det er muligt at identificere/analysere/designe/kvalificere/facilitere inden for valgmodulets temaramme.


Se modulbeskrivelse i studieordning

Forår 2021: Globale makerspaces og eksperimenterende fællesskaber

På MIL valgmodulet "Innovative tilrettelæggelsesprocesser" i foråret 2021 er temaet "Globale makerspaces og eksperimenterende fællesskaber".

Formålet med modulet er at kunne arbejde med globale makerspaces og eksperimenterende fællesskaber som inspiration til konkret pædagogisk praksis i en institution, en skole eller en kommune.

Deltagerne skal til sidst kunne svare på spørgsmålet: Hvordan tilrettelægger og gennemfører jeg et makerspace, der både fungerer lokalt på den enkelte institution og globalt i kontakt med omverdenen?

Et centralt mål er at kunne udvikle globale makerspaces til flexible steder, hvor mange forskellige aktiviteter kan finde sted i forbindelse med alle fag i skolen og hverdagen i børnehaven og i begge tilfælde begynde at kommunikere, producere, lege og eksperimentere sammen med andre lokalt, regionalt og globalt. Som en del af dette vil vi undersøge, hvordan konkrete og fysiske rum og værksteder kan forbindes med andre rum og værksteder andre steder i verden. Internettet med dets muligheder for at kommunikere og producere i fysiske og virtuelle rum vil blive inddraget.

Det eksperimenterende fællesskab vil blive præsenteret som et forslag til en pædagogik, der kan rammesætte en klasse eller en gruppes aktiviteter i et globalt makerspace i tæt samarbejde med andre skoler eller klasser. Som en del af dette vil der på modulet både blive præsenteret eksempler på pædagogikker og aktiviteter, afprøvet og udviklet før og under Corona-krisen. De globale makerspaces vil også blive sat i forbindelse med internationale diskussioner omkring fremtidens uddannelse.

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Klaus Thestrup, lektor, Aarhus Universitet
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.
 

Kursusperiode og Seminardatoer

25. jan. – 9. marts 2021, med introdag på MIL-seminar 28. jan. 2021 på AAU Sydhavnen, København.

Webinar m. vejledning 5 mandage fra kl. 20.00 - 22.00 (1/2, 8/2, 15/2, 22/2 og 1/3 2021).


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Innovative tilrettelæggelsesprocesser, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2021 - marts 2021

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).