Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul: Digitale kompetencer

MIL valgmodul: Digitale kompetencer

Valgmodulet beskæftiger sig med et særligt perspektiv på digitale kompetencer i forhold til ikt og læring.

Valgmodulet giver den studerende mulighed for at fordybe sig i teori og metoder inden for valgmodulets temaramme.

Der fokuseres på hovedspørgsmål om hvad, under hvilke omstændigheder og med hvilke midler det er muligt at identificere/analysere/designe/kvalificere/facilitere inden for valgmodulets temaramme.


Se modulbeskrivelse i studieordning

Forår 2021: Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder

På MIL valgmodulet "Digitale kompetencer" i foråret 2021 er temaet "Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder".

Formålet med modulet er at udforske og sætte ord på digitale kompetencer, der er centrale for læring og vidensopbygning inden for og på tværs af fagområder. Deltagerne skal efter modulet kunne svare på spørgsmålet:
Hvad gør digitale teknologier ved min faglighed, og hvilke nye kompetencer er/bliver vigtige i min profession?

På modulet sætter vi fokus på digitale teknologiers dobbeltrolle som infrastruktur og 'kognitiv partner', der har forskellige betydninger for vidensarbejde. Som en infrastruktur og kommunikationsværktøj giver digitale teknologier brugeren adgang til data, information og mennesker med lignende interesser og ekspertise. Som kognitiv partner indtager digitale teknologier en rolle, hvor brugerne kan udvide deres handlerum ved at uddelegere dele af opgaver til software (fx med regning og korrekturlæsning) eller løse komplekse opgaver i samspil med teknologi (fx med søgemaskiner og datavisualisering).

Modulet introducerer til eksempler på digitale værktøjer og praksisser, der udvider og udfordrer fagområder, og som er medvirkende til at tegne en ‘tværfaglig vending’ inden for vidensarbejde. Fx:

  • undersøgelser på nettet, fra informationssøgning og -vurdering til søgekritik
  • data literacy til analyse og visualisering af mønstre i data
  • dataindsamling i naturfag-eksperimenter (fx ved hjælp af mobiltelefoner) og deltagelse i citizen-science initiativer
  • deltagelse i kollaborativ vidensopbygning (fx via fælles skrivning, tekst- og videoannotering, kuratering af online-ressourcer)
  • sprogværktøjer (fx automatisk korrekturlæsning, integration af tekstkorpora i ordbøger, tale-til-tekst, chatbots).

Et centralt mål med modulet er, at deltagerne udarbejder læringsaktiviteter, der sigter mod at udvikle digitale kompetencer i tilknytning til deres egen faglighed og i tværfaglige kontekster.

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Francesco Caviglia, lektor, Aarhus Universitet og Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet.
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.
 

kursusperiode og seminardatoer

25. jan. – 9. marts 2021, med introdag på MIL-seminar 28. jan. 2021 på AAU Sydhavnen, København.


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Digitale kompetencer, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • Januar 2021 - marts 2021

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).