Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul: Design

Valgmodulet beskæftiger sig med et designperspektiv på ikt og læring.

Valgmodulet giver den studerende mulighed for at fordybe sig i teori og metoder inden for valgmodulets temaramme.

Der fokuseres på hovedspørgsmål om hvad, under hvilke omstændigheder og med hvilke midler det er muligt at identificere/analysere/designe/kvalificere/facilitere inden for valgmodulets temaramme.


Se modulbeskrivelse i studieordning

Efterår 2020: Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser

På MIL valgmodulet "Design" i efteråret 2020 er temaet "Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser".

Formålet med temaet "Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser" er, at de studerende opnår indsigt i og erfaringer med at designe og anvende et bredt repertoire af video-aktiviteter til læring, videndeling og samarbejde. Dvs. der kan på modulet anvendes video-værktøjer i bred forstand, såsom audio, visuelle, video, grafiske og animationsorienterede værktøjer.

Modulet giver en introduktion til forskellige typer af video-aktiviteter, så som:

 • Brug af videomøder, når virksomheder med flere spredte afdelinger skal videndele om og organisere opgaver, projekter og arbejdsgange
 • Brug af video som metode til at udforske løsninger, at reflektere over, designe, udvikle og at formidle vigtige pointer, fx i et projektarbejde eller ift. nye arbejdsgange
 • Og brug af video som undervisningsværktøj – både synkront og asynkront.

Deltagerne udvælger og arbejder videre med et specifikt område, der er relevant for egen praksis, og samarbejder i grupper om at designe, afprøve og reflektere kritisk over video-aktiviteterne.

På modulet arbejdes med forskellige teoretiske og metodiske bidrag til at forstå, hvad der er på spil i de forskellige typer af videoaktiviteter, og ift. om der er tale om et mål om at understøtte formelle læringsprocesser eller hverdagskommunikation, videndeling og samarbejde.

Der er således to tråde i modulet:

 • Der læses og diskuteres litteratur om begreber og modeller for design, tilrettelæggelse og afvikling af videoaktiviteter i bred forstand. 
 • Der designes, tilrettelægges og afprøves (evt. prototypisk og med tænkte testpersoner) en videoaktivitet, som evalueres ift. den læste litteratur.
   

Praktisk om modulet

Undervisere: Rikke Ørngreen - modulkoordinator (AAU), Peter Gundersen (Absalon/AAU), Heidi Hautopp (AAU) og Birgitte Henningsen (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


kursuspriode og seminardatoer

Modulet løber fra 7. december 2020 – 22. januar 2021, med introseminar på MIL oktober seminar på AAU CPH, d. 31. oktober 2020.
 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

 

DOWNLOAD FLYER

Forår 2021: Spil, læring og designprocesser

På MIL valgmodulet "Design" i foråret 2021 er temaet "Spil, læring og designprocesser".

Spil er systemer, der kan simulere komplekse sammenhænge, give feedback og tilpasse udfordring til kompetencer. Vi kan derfor lære meget om læring ved at engagere os i spil. Ved at arbejde med spildesign kommer den studerende rundt om spil som læringsmidler, der også fordrer kreativitet.

Kurset giver en introduktion til at arbejde med spil og designprocesser (designtænkning) med fokus på udvikling af det 21. århundredes kompetencer i form af samarbejde, proceshåndtering, idéudvikling og modelarbejde (materialisering). Kurset har hovedvægt på didaktiske designmetoder til at udvikle digitale spil og spilredskaber (fx Scratch), men der vil også være fokus på analoge spil (fx brætspil) og low-fi designprocesser (fx udvikling af papirprototyper).

Derudover gives der introduktion til teorier om spildesign samt forskellige teoretiske didaktiske modeller til at forbinde designprocesser og læringsmål. Kurset lægger vægt på at inddrage de studerendes egne interesser og spilpræferencer gennem konkrete spileksempler i relation til forskellige læringskontekster (fx biblioteker, museer, organisationer, virksomheder, fritidsklubber, folkeskole, gymnasium, universitet eller bredere samfundsmæssige udfordringer). Formålet er således at give de studerende indsigt i, hvordan man kan designe og anvende spil med henblik på at udvikle kompetencer gennem konkrete spilbaserede undervisningsforløb.

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., Aalborg Universitet København og Stine Ejsing-Duun, lektor, ph.d., Aalborg Universitet København.
Type: Valgmodul (5 ECTS)
Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.


kursusperiode og Seminardatoer

25. jan. – 9. marts 2021, med introdag på MIL-seminar 28. jan. 2021, afvikles som et online seminar.

F2F feedback seminar tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 10-15 på AAU København.
 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

Design, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

 • Efterårshold 2020: Oktober 2020 - januar 2021
 • Forårshold 2021: Januar 2021 - marts 2021

Sted

 • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

 • 5

Pris

 • 8.850 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forårshold 2021: Forlænget til d. 11. januar 2021 - sætter igang, og der er fortsat ledige pladser

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Se også login- og ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Hvis modulet ikke igangsættes på grund af for få ansøgninger, vil du blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).