Spring til indhold

Enkeltmodul - HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Smartnership Forhandling

Smartnership Forhandling er for dig, der sigter efter at udvikle viden, færdigheder og kompetencer inden for forhandling, så du bliver i stand til at håndtere forhandlinger endnu mere professionelt.

Søg optagelse

Enkeltmodul - HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Smartnership Forhandling

Smartnership Forhandling er for dig, der sigter efter at udvikle viden, færdigheder og kompetencer inden for forhandling, så du bliver i stand til at håndtere forhandlinger endnu mere professionelt.

Søg optagelse

Fakta

Smartnership forhandling, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
Online
Pris
5.000 kr.
En del af HD2 i Regnskab og økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
  • April 2024 - juni 2024 (forårshold)
  • November 2024 - december 2024 (efterårshold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • Fristen er forlænget til 15. marts 2024 (forårshold)
  • 1. oktober 2024 (efterårshold) kan søges fra 16. marts 2024
  • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation
thumbnail

Intro til Smartnership Forhandling

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Intro til Smartnership Forhandling

Smartnership Forhandling sigter efter at udvikle viden, færdigheder og kompetencer inden for forhandling på en måde, så den studerende bliver i stand til at håndtere forhandlinger endnu mere professionelt.

Den studerende opnår kompetencer til at identificere fordele og ulemper ved brug af forskellige forhandlingsteknikker i forskellige forhandlingssituationer.

Modulet tager udgangspunkt i relevant viden omkring forhandling som disciplin samt praktiske forhandlingsråd og eksempler fra den virkelige verden underbygget med adfærdsøkonomisk teori.

Modulets indhold er baseret på den prisbelønnede SMARTnership forhandlingsstrategi. 

Modulets udbytte: 

  • Viden om teori og praksis inden for forhandling.
  • Kompetencer til at formidle forhandlingsmæssige problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere.
  • Kompetencer til at vurdere teoretiske og praktiske forhandlingsproblemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.

Klik her for at læse mere om faget Smartnership Forhandling.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Smartnership Forhandling (5 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Seminardatoer

Vi udbyder online undervisning på dette fag. Du kan se tidsplanerne for undervisningen nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Online undervisning - Forår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Keld Jensen
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
29. april kl. 15.00 - 18.00
Online live undervisning
13. maj kl. 15.00 - 18.00
Online live undervisning
27. maj kl. 15.00 - 18.00
Online eksamen
Skriftlig eksamen d. 7. juni 2024

Online undervisning - Efterår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Keld Jensen
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
06. november kl. 15.00 - 18.00
Online live undervisning
20. november kl. 15.00 - 18.00
Online live undervisning
04. december kl. 15.00 - 18.00
Online eksamen
Skriftlig eksamen d. 16. december kl. 09.00 - 13.00

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.