Spring til indhold

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Skatteret II

Faget er for dig, som vil øge din skatteretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Skatteret II

Faget er for dig, som vil øge din skatteretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Skatteret II, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
 • Aalborg og Viborg (fremmøde)
 • Online
Pris
5.000 kr
En del af HD2 i Regnskab og økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
 • April 2024 - juni 2024 (onlinehold)
 • November 2024 - december 2024 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
 • 1. marts 2024 (online forårshold)
 • 1. oktober 2024 (efterårshold med fremmøde)
 • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Faget er tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Formålet er at give den studerende en dybdegående viden, indsigt og kompetence indenfor reglerne for beskatningen af erhvervsdrivende, virksomhedsbeskatningen og selskabsbeskatningen samt samspillet mellem disse under dynamiske betingelser.

Faget vil bl.a. komme ind på følgende emner:

 • Den selvstændige erhvervsdrivendes indkomstopgørelse
 • Beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivendes indkomst, herunder særligt virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
 • Beskatning af selskaber, herunder kooperations- institutions- og fonds- og foreningsbeskatning
 • Koncernbeskatning, herunder sambeskatning, transfer pricing og tynd kapitalisering
 • Overdragelse af virksomhed, herunder virksomhedsomdannelse, omstrukturering samt ydelser mellem selskab og selskabsdeltager, herunder rette indkomstmodtager.

Klik her for at læse mere om faget Skatteret II.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde undervisning i Aalborg og Viborg samt online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Fremmødeundervisning i Aalborg: Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Jesper Havgaard
4. november
Kl. 09.00 - 18.00
18. november
Kl. 09.00 - 18.00
2. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 19. december kl. 09.00 - 13.00.

Fremmødeundervisning i Viborg: Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på BDO Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg
Underviser på modulet er Jesper Havgaard
11. november
Kl. 09.00 - 18.00
25. november
Kl. 09.00 - 18.00
9. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 19. december kl. 09.00 - 13.00.

Online undervisning - Forår 2025

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Jesper Havgaard
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
30. april kl. 14.00
Online live undervisning
14. maj kl. 14.00
Online live undervisning
28. maj kl. 14.00
Online eksamen
Eksamen d. 11. juni

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.