Enkeltfag - HD2 i Regnskab og økonomistyring

Skatteret II

Faget er for dig, som vil øge din skatteretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD2 i Regnskab og økonomistyring

Skatteret II

Faget er for dig, som vil øge din skatteretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Skatteret II, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
Aalborg og Viborg
Pris
5.000 kr
En del af HD2 i Regnskab og økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
November 2022 - december 2022
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. oktober 2022

Faget er tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Formålet er at give den studerende en dyberegående viden, indsigt og kompetence indenfor reglerne for beskatningen af erhvervsdrivende, virksomhedsbeskatningen og selskabsbeskatningen samt samspillet mellem disse under dynamiske betingelser.

Faget vil bl.a. komme ind på følgende emner:

  • den selvstændige erhvervsdrivendes indkomstopgørelse
  • beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivendes indkomst, herunder særligt virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
  • beskatning af selskaber, herunder kooperations- institutions- og fonds- og foreningsbeskatning
  • koncernbeskatning, herunder sambeskatning, transfer pricing og tynd kapitalisering
  • overdragelse af virksomhed, herunder virksomhedsomdannelse, omstrukturering samt ydelser mellem selskab og selskabsdeltager, herunder rette indkomstmodtager.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde undervisning i Aalborg og Viborg samt online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Fremmøde undervisning

Vi har fremmøde undervisning i både Aalborg og Viborg. Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation. 

Aalborg - Efterår 22
Dato Tidspunkt Underviser
07. november 09.00-18.00 Jesper Havgaard
21. november 09.00-18.00 Jesper Havgaard
05. december 09.00-18.00 Jesper Havgaard
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen tirsdag d. 20. december kl. 09.00 - 13.00.
Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

 

Viborg - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
14. november 09.00-18.00 Jesper Havgaard
28. november 09.00-18.00 Jesper Havgaard
12. december 09.00-18.00 Jesper Havgaard
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen tirsdag d. 20. december kl. 09.00 - 13.00.
Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg

 

Online undervisning

Datoer for online undervisning i foråret 2023 tilgår snart.

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.