Spring til indhold

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Skatteret I

Faget er for dig, som vil øge din skatteretslige forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Skatteret I

Faget er for dig, som vil øge din skatteretslige forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Skatteret I, enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
  • Aalborg og Viborg (fremmøde)
  • Online
Pris
5.000 kr
En del af HD2 i Regnskab og Økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
  • April 2024 - juni 2024 (fremmødehold)
  • November 2024 - januar 2025 (onlinehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 1. marts 2024 (forårshold med fremmøde)
  • 1. oktober 2024 (efterårshold online)
  • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Faget er tilpasset personer, som bestrider ledende stillinger primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

På det teoretiske plan, giver faget den studerende en forskningsbaseret viden om elementerne i den skattepligtige indkomst, indtægter, udgifter herunder afskrivninger, periodisering, beskatningen af kapitalgevinster samt tillige selskabers særlige skattemæssige problemstillinger og skatteberegningen for personer og selskaber.

På det praktiske plan, opnår den studerende viden om lovregler og praksis, som sætter vedkommende i stand til at udarbejde selvangivelse for personer og selskaber med grundlæggende skattemæssige problemstillinger. Tillige opnår den studerende viden, som sætter vedkommende i stand til at beskrive de skattemæssige konsekvenser af påtænkte dispositioner og derved producere et relevant beslutningsgrundlag for valg mellem alternativer i situationer, hvor skat er en afgørende faktor. 

Klik her for at læse mere om faget Skatteret I.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde undervisning i Aalborg. Desuden udbydes der online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Online undervisning - Efterår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Jesper Havgaard
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
20. november kl. 14.00
Online live undervisning
4. december kl. 14.00
Online live undervisning
18. december kl. 14.00
Eksamen
Online skriftlig eksamen afholdes d. 7. januar kl. 9.00 - 13.00

Fremmødeundervisning i Aalborg: Forår 2025

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Jesper Havgaard
07. april
Kl. 09.00 - 18.00
28. april
Kl. 09.00 - 18.00
12. maj
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen onsdag den 4. juni

Fremmødeundervisning i Viborg: Forår 2025

Fremmødeundervisningen foregår på BDO Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg
Underviser på modulet er Jesper Havgaard
22. april
Kl. 09.00 - 18.00
05. maj
Kl. 09.00 - 18.00
19. maj
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen onsdag den 4. juni

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.