Spring til indhold

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Projektledelse

Faget er for dig, som vil kunne lede projekter i en virksomhed, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for succesfuld projektledelse.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Projektledelse

Faget er for dig, som vil kunne lede projekter i en virksomhed, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for succesfuld projektledelse.

Søg optagelse

Fakta

Projektledelse, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
 • Aalborg og Rungsted (fremmøde)
 • Online
Pris
 • 5.000 kr. i Aalborg, da forplejning er excl.
 • 6.650 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.
 • 5.000 kr. onlinehold
En del af HD2 i Regnskab og økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
 • April 2024 - juni 2024 (online)
 • November 2024 - december 2024 (fremmøde)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
 • Fristen er forlænget til 15. marts 2024 (online)
 • 1. oktober 2024 (fremmøde) kan søges fra 16. marts 2024
 • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Det overordnede formål med faget, er at give dig overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, så du kan lede projekter i en virksomhed.

Da meget arbejde organiseres i projektform, er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

Med modulet får du kompetencer til at:

 • Kunne fungere som projektleder på et projekt.
 • Kunne opstille en projektplan for implementering af et nyt eller ændret produkt (i egen virksomhed).
 • Kunne vurdere projektets opbygning og prioritering.
 • Kunne fremkomme med vurderinger af redskaber til efterkontrol og opfølgning.
 • Kunne redegøre for hvilke dele af virksomheden, der skal inddrages ved implementeringen, samt hvilke
  medarbejderkompetencer der skal forstærkes eller udvikles.
 • Selvstændigt vedligeholde og udbygge din viden inden for projektledelse.

Mulighed for eksamen i ISO 21500 og ISO 21502  ved Dansk Standard:

Du har mulighed for at tilkøbe en eksamen i ISO 21500 og ISO 21502 ved Dansk Standard, når du tager Projektledelse gennem Aalborg Universitet.
Eksamen tilkøbes via Dansk Standard for kun 500 kr. (vejledning følger tilmelding), og du modtager et elektronisk diplom når du har bestået.

Om ISO 21500 og ISO 21502:

Den internationale standard ISO 21500 er bredt anerkendt og indeholder vejledning i begreber og processer i projektledelse, som har betydning og indflydelse på projekters gennemførelse.

Den internationale standard ISO 21500 er en platform for både amerikanske, engelske og europæiske projektcertificeringer, så de studerende får et forspring, når de kommer ud i de globale virksomheder, der arbejder med forskellige projektmodeller.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Projektledelse (5 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Online undervisning - Forår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Jannik Bagge
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
30. april kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
07. maj kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
21. maj kl. 13.00 - 18.00
Online eksamen
Skriftlig eksamen d. 3. juni

Fremmødeundervisning i Aalborg: Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Jannik Bagge
4. november
Kl. 13.00 - 18.00
18. november
Kl. 13.00 - 18.00
2. december
Kl. 13.00 - 18.00
Eksamen
Online skriftlig eksamen afholdes d. 18. december kl. 09.00 - 13.00

Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Jannik Bagge
5. november
Kl. 13.00 - 18.00
19. november
Kl. 13.00 - 18.00
3. december
Kl. 13.00 - 18.00
Eksamen
Online skriftlig eksamen afholdes d. 18. december kl. 09.00 - 13.00

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.