Spring til indhold

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Økonomistyring

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for Økonomistyring, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Økonomistyring

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for Økonomistyring, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Økonomistyring, enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
  • Aalborg og Viborg (fremmøde)
  • Online
Pris
10.000 kr.
En del af HD2 i Regnskab og økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
  • Januar 2024 - april 2024 (fremmødehold)
  • August 2024 - oktober 2024 (onlinehold)
ECTS
10
Ansøgningsfrist
  • Forlænget til 5. januar 2024 (forårshold med fremmøde)
  • 1. august 2024 (efterårshold online)
  • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Faget er tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

På det teoretiske plan giver faget den studerende en forskningsbaseret viden omkring økonomistyringens centrale opgaver og formål, samt en bred vifte af modeller og metoder til økonomisk styring og opfølgning.

På det praktiske plan opnår den studerende viden om, hvordan metoder og modeller kan applikeres til den enkelte virksomheds særlige karakteristika med henblik på at udgøre konkrete styringsværktøjer, som kan anvendes i praksis. Hertil indgår viden, der gør den studerende i stand til at vurdere hvilket informations- og registreringsgrundlag, der er nødvendigt at tilvejebringe som en forudsætning for modellernes anvendelse.

Klik her for at læse mere om faget Økonomistyring.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde undervisning i Aalborg og Viborg samt online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Online undervisning - Efterår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Niels Dechow
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
9. september kl. 14.00
Online live undervisning
23. september kl. 14.00
Online live undervisning
7. oktober kl. 14.00
Online live undervisning
21. oktober kl. 14.00
Online eksamen
4-timers online skriftlig eksamen d. 30. oktober.

Fremmødeundervisning i Aalborg: Forår 2025

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Niels Dechow
20. januar
Kl. 09.00 - 18.00
03. februar
Kl. 09.00 - 18.00
03. marts
Kl. 09.00 - 18.00
17. marts
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen tirsdag den 1. april

Fremmødeundervisning i Viborg: Forår 2025

Fremmødeundervisningen foregår på BDO Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg
Underviser på modulet er Niels Dechow
27. januar
Kl. 09.00 - 18.00
24. februar
Kl. 09.00 - 18.00
10. marts
Kl. 09.00 - 18.00
24. marts
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen tirsdag den 1. april

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.