Enkeltfag - HD2 i Organisation og ledelse

Organisation og Ledelse

Faget er for dig, som vil øge din organisatoriske og ledelsesmæssige forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD2 i Organisation og ledelse

Organisation og Ledelse

Faget er for dig, som vil øge din organisatoriske og ledelsesmæssige forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Organisation og ledelse, enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse
Sted
 • Aalborg, Viborg og Rungsted (fremmøde)
 • Online
Pris
 • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
 • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.
 • 15.000 kr. online
En del af HD2 i Organisation og ledelse
Læs om HD2 i Organisation og ledelse
Varighed
 • Januar 2022 - juni 2022 (onlinehold)
 • September 2022 - januar 2023 (fremmødehold)
ECTS
15
Ansøgningsfrist
 • 5. januar 2022 (forårshold online)
 • 1. august 2022 (efterårshold med fremmøde)

Faget er tilpasset bredt til erhvervsaktive personer, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med Organisation og Ledelse, er at give den studerende en introduktion til grundlæggende træk ved organisationer, som f.eks. individer, mål, strukturer og kultur, der er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer for forståelse og analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. Faget stræber på at udvikle deltagernes viden om og for de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige organisatoriske problemstillinger med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og forstå konkrete og praksisnære organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Modulet fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion og udvikling:

 • Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, adfærd, motivation, gruppeprocesser og samarbejde
 • Organisationens interessenter og mål
 • Design og organisationsstrukturer
 • Organisationskulturen og dennes samspil med eller modstand mod virksomhedens strukturelle egenskaber
 • Ledelse i og af organisationer, herunder beslutningsprocesser, lederroller, og situationsbestemt ledelse

Du kan læse nærmere om faget Organisation og ledelse (15 ects) ved at klikke her.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Fremmødeundervisning

Vi har fremmødeundervisning i både Aalborg, Viborg og Rungsted. Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation. 

Aalborg - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
06. september 09.00 - 18.00 René Nesgaard Nielsen
20. september  09.00 - 18.00 Jesper Raalskov
04. oktober 09.00 - 18.00 Jesper Raalskov
25. oktober  09.00 - 18.00 Marita Svane
15. november 09.00 - 18.00 Henrik Andersen
13. december 09.00 - 18.00 Keld B. Holmgaard

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 04. januar 2023 kl. 09.00-13.00.

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

 

Viborg - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
12. september 09.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
26. september 09.00-18.00 Jesper Raalskov
10. oktober 09.00-18.00 Jesper Raalskov
24. oktober 09.00-18.00 Marita Svane
21. november 09.00-18.00 Henrik Andersen
12. december 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 04. januar 2023 kl. 09.00-13.00.

Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

 

Rungsted - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
07. september 09.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
22. september 09.00-18.00 Keld Holmgaard
06. oktober 09.00-18.00 Jesper Raalksov
27. oktober 09.00-18.00 Marita Svane
17. november 09.00-18.00 Henrik Andersen
08. december 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 04. januar 2023 kl. 09.00-13.00.

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Online undervisning

Vores online undervisning foregår som en kombination af optaget undervisning og opfølgende online (live) undervisning. 

Online - Forår 2022
Dato Tidspunkt Format Underviser
17. januar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning René Nesgaard Nielsen
01. februar 09.00-15.00 Online (live) undervisning René Nesgaard Nielsen
02. februar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jesper Raalskov
01. marts 09.00-15.00 Online (live) undervisning Jesper Raalskov
02. marts* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jesper Raalskov
15. marts 09.00-15.00 Online (live) undervisning Jesper Raalskov
16. marts*  *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Marita Svane
05. april 09.00-15.00 Online (live) undervisning Marita Svane
06. april* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Henrik Andersen
26. april  09.00-15.00 Online (live) undervisning Henrik Andersen
27. april* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Keld B. Holmgaard
10. maj 09.00-15.00 Online (live) undervisning Keld B. Holmgaard

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 31. maj kl. 09.00-13.00.

Sted: Online

 

 

 

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.