Enkeltfag - HD 2. del i Organisation og ledelse

HRM og forandringsledelse

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for Human Ressource Management (HRM) og Forandringsledelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Organisation og ledelse

HRM og forandringsledelse

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for Human Ressource Management (HRM) og Forandringsledelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

HRM og forandringsledelse: Valgmodul 3a på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse
Sted
 • Aalborg, Viborg og Rungsted (fremmøde)
 • Online
Pris
 • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
 • 17.500 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.
 • 15.000 kr. online
En del af HD2 i Organisation og ledelse
Læs om HD2 i Organisation og ledelse
Varighed
 • Januar 2023 - juni 2023 (onlinehold)
 • August 2023 - januar 2024 (fremmødehold)
ECTS
15
Ansøgningsfrist
 • 1. december 2022 (online forårshold)
 • 1. august 2023 (efterårshold med fremmøde)

Faget er tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet HRM og forandringsledelse, er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, med henblik på at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse, således at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.   

Centrale temaer i modulet er:

 • Humane ressourcer og HRM, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse samt udvikling af menneskelige ressourcer.
 • Strategi, kompetencer og kompetenceudvikling.
 • Magt, politik og dialog i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesse udøvelse.
 • Forandringsledelse i et organisationsperspektiv, herunder forandringsstrategi, modstand mod forandring, og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring.

Klik her for at læse mere om faget HRM og forandringsledelse.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmødeundervisning i Aalborg, Viborg og Rungsted samt online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation. 

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Online undervisning - foråret 2023

Alt undervisning foregår online
Undervisere på modulet: Keld Holmgaard, Marita Svane og Jan Hjortshøj
Optaget undervisning
17. januar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
01. februar kl. 09.00 - 15.00
Optaget undervisning
02. februar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
01. marts kl. 09.00 - 15.00
Optaget undervisning
02. marts
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
15. marts kl. 09.00 - 15.00
Optaget undervisning
16. marts
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
29. marts kl. 09.00 - 15.00
Optaget undervisning
30. marts
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
19. april kl. 09.00 - 15.00
Optaget undervisning
20. april
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
03. maj kl. 09.00 - 15.00
Online eksamen
Mundtlig projekteksamen, uge 24, juni 2023

Fremmødeundervisning i Aalborg: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Undervisere på modulet: Keld Holmgaard, Jan Hjortshøj og Marita Svane.
29. august
Kl. 09.00 - 18.00
14. september
Kl. 09.00 - 18.00
26. september
Kl. 09.00 - 18.00
10. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
24. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
07. november
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2024.

Fremmødeundervisning i Viborg: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg
Undervisere på modulet: Keld Holmgaard, Jan Hjortshøj og Marita Svane.
28. august
Kl. 09.00 - 18.00
13. september
Kl. 09.00 - 18.00
27. september
Kl. 09.00 - 18.00
11. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
23. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
06. november
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2024.

Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Undervisere på modulet: Keld Holmgaard, Jan Hjortshøj og Marita Svane.
31. august
Kl. 09.00 - 18.00
11. september
Kl. 09.00 - 18.00
28. september
Kl. 09.00 - 18.00
12. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
26. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
09. november
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2024.

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.