Enkeltfag - HD2 i Organisation og ledelse

HRM og forandringsledelse

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for Human Ressource Management (HRM) og Forandringsledelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD2 i Organisation og ledelse

HRM og forandringsledelse

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for Human Ressource Management (HRM) og Forandringsledelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

HRM og forandringsledelse: Valgmodul 3a på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse
Sted
Aalborg, Viborg og Rungsted
Pris
  • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
  • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.
En del af HD2 i Organisation og ledelse
Læs om HD2 i Organisation og ledelse
Varighed
August 2022 - januar 2023
ECTS
15
Ansøgningsfrist
1. august 2022

Faget er tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet HRM og forandringsledelse, er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, med henblik på at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse, således at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.   

Centrale temaer i modulet er:

  • Humane ressourcer og HRM, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse samt udvikling af menneskelige ressourcer.
  • Strategi, kompetencer og kompetenceudvikling.
  • Magt, politik og dialog i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesse udøvelse.
  • Forandringsledelse i et organisationsperspektiv, herunder forandringsstrategi, modstand mod forandring, og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring.

Du kan læse nærmere om faget HRM og forandringsledelse (15 ects) ved at klikke her.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

  • Læs nærmere om vores HD undervisning her

Fremmøde undervisning

Vi har fremmøde undervisning i både Aalborg, Viborg og Rungsted. Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation. 

Aalborg - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
30. august 09.00-18.00 Keld Holmgaard
06. september 09.00-18.00 Keld Holmgaard
27. september 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
11. oktober 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
01. november 09.00-18.00 Marita Svane
22. november 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: Mundtlig eksamen i Uge 2, januar 2023

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

 

Viborg - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
29. august 09.00-18.00 Keld Holmgaard
05. september 09.00-18.00 Keld Holmgaard
26. september 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
10. oktober 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
31. oktober 09.00-18.00 Marita Svane
21. november 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: Mundtlig eksamen i Uge 2, januar 2023

Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

 

Rungsted - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
01. september 09.00-18.00 Keld Holmgaard
15. september 09.00-18.00 Keld Holmgaard
29. september 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
13. oktober 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
03. november 09.00-18.00 Marita Svane
17. november 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: Mundtlig eksamen i Uge 2, januar 2023

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Online undervisning

Vores online undervisning foregår som en kombination af optaget undervisning og opfølgende online (live) undervisning. 

Datoer for online undervisning i foråret 2023 tilgår snart.

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.