Spring til indhold

Enkeltfag - HD 2. del i Organisation og ledelse

Forandringsledelse - Bliv bedre til at lede forandringer

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for forandringsledelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at arbejde med forandringsledelse i praksis.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Organisation og ledelse

Forandringsledelse - Bliv bedre til at lede forandringer

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for forandringsledelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at arbejde med forandringsledelse i praksis.

Søg optagelse

Fakta

Forandringsledelse: Valgmodul 3b på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse
Sted
 • Aalborg, Viborg og Rungsted (fremmøde)
 • Online
Pris
 • 5.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
 • 6.550 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.
 • 5.000 kr. online
En del af HD2 i Organisation og ledelse
Læs om HD2 i Organisation og ledelse
Varighed
 • Januar 2024 - juni 2024 (onlinehold)
 • November 2024 - januar 2025 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
 • Forlænget til 5. januar 2024 (online forårshold)
 • 1. oktober 2024 (efterårshold med fremmøde)
 • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Faget Forandringsledelse tager udgangspunkt i at opbygge en forståelse for, at forandringer dækker over et meget bredt spektrum af begivenheder og udviklinger – fra umiddelbart små og simple forandringer til store komplekse strategiske forandringer.

På tværs af faglitteraturen synes der at være en enighed om, at succesraten for forandringsprojekter er lav, fordi forandringer er svære at gennemføre. Et forhold mange studerende måske vil genkende fra deres egne organisationer.

Faget Forandringsledelse er designet til at give dig viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, håndtere og lede organisatoriske forandringer med fokus på menneskelige- og ledelsesmæssige perspektiver. Herunder at kunne:

 • Gennemføre grundlæggende analyse af forskellige forandringssituationer for herigennem kvalificeret at kunne vælge mellem fagområdets forskellige teorier, metoder og redskaber.
 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde valg af relevante løsningsmodeller.
 • Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til forandringens ofte mange forskellige interessenter.

I undervisningen vil der være en vekselvirkning mellem teori og praksis, og væsentlige dele af undervisningen vil være dialogbaseret med fokus på praktiske øvelser, casestudier og gruppearbejde, hvor de studerendes egne erfaringer bringes i spil. Denne tilgang giver dig både teoretisk viden, praktiske færdigheder og kompetencer, du kan anvende i din egen organisation.

Klik her for at læse mere om faget Forandringsledelse.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmødeundervisning i Aalborg, Viborg og Rungsted samt online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation. 

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Fremmødeundervisning i Aalborg: Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Undervisere på modulet: Keld Holmgaard
7. november
Kl. 09.00 - 18.00
21. november
Kl. 09.00 - 18.00
5. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen uge 2 – januar 2025

Fremmødeundervisning i Viborg: Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg
Undervisere på modulet: Keld Holmgaard
6. november
Kl. 09.00 - 18.00
20. november
Kl. 09.00 - 18.00
4. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen uge 2 – januar 2025

Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Undervisere på modulet: Keld Holmgaard
4. november
Kl. 09.00 - 18.00
18. november
Kl. 09.00 - 18.00
2. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen uge 2 – januar 2025

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.