AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Bachelor

Politik & Administration

Politik & Administration

Interesserer du dig for politik og samfundet omkring dig? For verdenspolitik, EU, samfundsøkonomi samt organisation og offentlig forvaltning? Har du lyst til at kombinere en solid viden om samfundet og dets udvikling med en professionel kompetence til at administrere, planlægge og forandre i private og offentlige organisationer? – så er Politik & Administration måske en uddannelse for dig.

solid viden om samfundet

Politik & Administrationsstudiet giver dig en solid og bred viden om samfundets indretning, udvikling og institutioner. Uddannelsen byder på en spændende vifte af fag, der tilsammen giver dig brede samfundsvidenskabelige kompetencer indenfor samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske, forvaltningsmæssige, organisatoriske og internationalt orienterede fag og problemområder. Ligeledes vil uddannelsen gøre dig i stand til at anvende centrale begreber, teorier og metoder indenfor de enkelte faglige områder, ved gennem både undervisning og projektskrivning at inddrage og analysere konkrete samfundsmæssige problemstillinger.

Projektarbejde giver unikke kompetencer

På uddanelsen i Politik & Administration uddanner vi kandidater til virkeligheden. Projektarbejde i teams er en interegreret del af uddannelsen. Projekterne skrives ofte i samarbejde med en organisation eller virksomhed, hvor du og dit team løser en konkret problemstilling. Du bliver super skarp til hurtigt at skabe dig et overblik, analysere en situation og komme med løsningsforslag. Og det er der stort behov for i erhvervslivet. Aftagere af uddannelsens kandidater fremhæver netop samarbejdsevner og konkret opgaveløsning som en stor styrke ved vores kandidater.  

"Det er en stor kvalitet ved jeres kandidater, at de ikke er bange for at søge sparring og feedback".

"Kendetegnende for jeres kandidater er, at de er gode til at samarbejde med andre fagligheder".

Se og hør mere om PBL og projektarbejdsformen på Aalborg Universitet.

Bacheloruddannelsen i Politik & Administration tager 3 år. Herefter har du bl.a. mulighed for at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i Politik & Administration.

Du får viden om

  • Politologi
  • Samfundsøkonomi og økonomisk politik
  • Organisation og forvaltning
  • International politik
  • Videnskabelig metode
  • Politisk filosofi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød AAU på nærmeste hold. Mød Aalborg Universitet