ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Politik og administration

Bachelor

Politik og administration

Du får viden om samfundets indretning, udvikling og styring samt kompetencer til at arbejde i politisk styrede organisationer og private virksomheder.

Få kendskab til

Politologi
Samfundsøkonomi og økonomisk politik
Organisation og forvaltning

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Politik og administration

Du får viden om samfundets indretning, udvikling og styring samt kompetencer til at arbejde i politisk styrede organisationer og private virksomheder.

Få kendskab til

Politologi
Samfundsøkonomi og økonomisk politik
Organisation og forvaltning

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Interesserer du dig for politik og samfundet omkring dig? Så er Bacheloruddannelsen i Politik & Administration det helt rigtige valg for dig og vi lancerer fra efteråret 2022 en helt ny udgave af uddannelsen. Her kommer du til at arbejde med national og international politik, EU, samfundsøkonomi og offentlig økonomi, sociologi samt organisation og offentlig forvaltning. Og så bliver du skarp til at lave samfundsvidenskabelige undersøgelser med et kritisk blik. Politik & Administrationsuddannelsen er derfor et oplagt valg til dig, der lyst til at kombinere en solid viden om samfundet og dets udvikling med en professionel kompetence til at administrere, planlægge, undersøge og forandre i private og offentlige organisationer.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Solid viden om samfundet

Politik & Administrationsstudiet er en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der giver dig en solid og bred viden om politik og samfund og forsyner dig med kompetencer indenfor især det politologiske og forvaltningsmæssige område i både et nationalt og et internationalt perspektiv. Ligeledes vil uddannelsen gøre dig i stand til selvstændigt at anvende centrale begreber, teorier og metoder indenfor de enkelte faglige områder, ved gennem både undervisning og projektskrivning at inddrage og analysere konkrete samfundsmæssige problemstillinger.

Vælger du at læse videre på kandidatuddannelsen i Politik og Administration, får du mulighed for at vælge en af tre specialiseringer, som giver dig mulighed for at skabe din egen profil og sætte retning for din fremtid. Du kan enten vælge at specialisere dig i Politik og Institutionel Forandring, Ledelse og Forvaltning eller Social Data Science. Du kan læse mere om de tre profiler under "Kandidatmuligheder". 

Projektarbejde giver unikke kompetencer

På uddannelsen i Politik & Administration uddanner vi kandidater til virkeligheden. Projektarbejde i teams er en integreret del af uddannelsen. Projekterne skrives ofte i samarbejde med en organisation eller virksomhed, hvor du og dit team løser en konkret problemstilling. Du bliver super skarp til hurtigt at skabe dig et overblik, analysere en situation og komme med løsningsforslag. Og det er der stort behov for i erhvervslivet. Aftagere af uddannelsens kandidater fremhæver netop samarbejdsevner og konkret opgaveløsning som en stor styrke ved vores kandidater:

Det er en stor kvalitet ved jeres kandidater, at de ikke er bange for at søge sparring og feedback
Kendetegnende for jeres kandidater er, at de er gode til at samarbejde med andre fagligheder

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Se og hør mere om PBL og projektarbejdsformen på Aalborg Universitet.

Fagligt indhold

Semesteroversigt

Uddannelsesoversigt

1. Semester PBL og projektmetode (10 ECTS) Politologisk grundkursus (15 ECTS) Sociologi (5 ECTS)
2. Semester Videnskabsteori og undersøgelsesdesign (10 ECTS) Politiske institutioner (10 ECTS) Samfundsøkonomi og økonomisk politik (10 ECTS)
3. Semester Kvalitativ metode (15 ECTS) Implementering og evaluering (5 ECTS) Offentlig forvaltning (10 ECTS)
4. Semester Kvantitativ metode I (10 ECTS) EU & International politik (10 ECTS) Valgfag (10 ECTS)
5. Semester Kvantitativ metode II (15 ECTS) Politisk adfærd (10 ECTS) Offentlig økonomi (5 ECTS)
6. Semester Bachelorprojekt (15 ECTS) Offentlig politik (10 ECTS) Forvaltningsret (5 ECTS)

Projektorienteret forløb og udlandsophold

Job og karriere

Kontakt

Politik og Administration
Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
Fibigerstræde 5, lokale 30
9220 Aalborg Øst
Dorthe Søgaard Degenkolv
dsd@id.aau.dk
Studienævnsformand
Stine Rasmussen
Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
Fibigerstræde 3, lokale 43
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8209
sra@dps.aau.dk
Studievejledning
IDA LINNEBERG OG MATHILDE AAKJÆR SØRENSEN
Fibigerstræde 5, lokale 11
Telefon: 9940 8045
admsamf-studvejl@dps.aau.dk
Træffetid
Tirsdag kl. 12.00-14.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

OBS: Vi holder sommerferie fra 1. juli til den 31. august, men er vi at fange på mail, dog med længere svartider. Vi holder helt lukket i uge 28 + 29.

Kandidatmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Politik & Administration står du med en bred samfundsvidenskabelig ballast. De fleste bachelorer i Politik & Administration vælger at læse videre enten direkte efter bacheloruddannelsen eller efter en mindre studiepause.

Et naturligt valg er at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i Politik & Administration, men bacheloruddannelsen giver ligeledes adgang til mange andre kandidatuddannelser, fx kandidatuddannelsen i IT-ledelse eller internationale studier. Du kan finde information om adgangskrav til en given kandidatuddannlse i studieordningen for den pågældende kandidatuddannelse. 

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.

Læs mere om at blive gymnasielærer her.

Kandidatmuligheder

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev